HOME KONTAKT KNIHY KÁZÁNÍ FOTOGALERIE FACEBOOK LÍDL & VELÍK OD ADAMA PO ŽRÁČE
HUSOVICKÝ DENÍK BOHOSLUŽBY DESERT WEB HUSOVICE HUDEBNÍ NEŠPORY TROJÍ PORCE
VÍRA OD ADAMA
PO ŽRÁČE
VÍRA
Nejde ani tak o příslušnost k nějakému náboženství či souhlas s učením církve, jako spíš o praktický životní postoj, který se vyznačuje velkou mírou důvěry, přitakáním k dobrým božím možnostem. Je to přístup k životu, který překonává soběstřednost vnímáním milosrdenství a pravdy; způsob života, který se projevuje především láskou a nadějí. Člověk se tímto způsobem života vztahuje ke Kristu, a to i tehdy, když jej vědomě nevyznává (Mt 25,31-46). Víru nemá člověk zajištěnou jednou provždy, je třeba o ni vždy znovu zápasit a v různých životních situacích ji znovu osvědčovat. Víra přináší užitek jak člověku samotnému, tak i jeho okolí.