HOME KONTAKT KNIHY KÁZÁNÍ FOTOGALERIE FACEBOOK LÍDL & VELÍK OD ADAMA PO ŽRÁČE
HUSOVICKÝ DENÍK BOHOSLUŽBY DESERT WEB HUSOVICE HUDEBNÍ NEŠPORY TROJÍ PORCE
KŘEST OD ADAMA
PO ŽRÁČE
KŘEST
Narozdíl od křtu cédéčka, knihy či parníku, kde převládá motiv přivítání do života či uvedení do provozu, je křest člověka událostí mnohem významnější: obmytí vodou obsahuje v sobě konec starého způsobu života, až k umrtvení, až k pohřbení, a zároveň začátek života nového, z milosti a v naději. Je to totiž křest ve jméno Ježíše Krista, ukřižovaného a vzkříšeného. Být pokřtěn znamená nežít už jen sám pro sebe, ale patřit Kristu, být jednou provždy poznamenán vítězstvím života nad smrtí. Křest platí, přestože často jeho významu neumíme dostát. Tuto naši nedostatečnost vyznává a překonává slavení večeře Páně, kde opakovaně prožíváme milost v Kristu, odpuštění a radost budoucího věku.