HOME KONTAKT KNIHY KÁZÁNÍ FOTOGALERIE FACEBOOK LÍDL & VELÍK OD ADAMA PO ŽRÁČE
HUSOVICKÝ DENÍK BOHOSLUŽBY DESERT WEB HUSOVICE HUDEBNÍ NEŠPORY TROJÍ PORCE
SPASENÍ OD ADAMA
PO ŽRÁČE
SPASENÍ
Význam tohoto dnes už trochu archaického slova je záchrana, vysvobození. Děje se tehdy, když poznávám, že navzdory vší životní komplikovanosti (také navzdory naší smrtelnosti), dá se žít. A dobře žít. Zlé věci, včetně vlastních provinění, nevidím jako vítězné, ale jako něco předposledního, co je překonáno milosrdenstvím. Toto vysvobození z moci zla chápu jako darované, nemyslím, že bych sám všechno zvládal. Uvědomuji si svobodu, kterou jsem v životě dostal, přijímám ji a raduji se z ní. Spíše než o jednorázový záchranný akt jde o životní cestu, která směřuje z bezohlednosti k milosrdenství, z bezpráví k právu, z nepřátelství k důvěře, z rezignace k naději, ze sobectví k lásce. Pro bibli je to ústřední téma, jak ve Starém zákoně (příběh o vysvobození z egyptského otroctví), tak v Novém zákoně (spása skrze kříž a vzkříšení Ježíše Krista). Mnozí křesťané chápou pojem spasení vypjatě individualisticky a nezdravě výlučně, někdy až povýšeně. Jde však o cestu otevřenou pro všechny (1Tm 2,4), a každý ať své spasení koná s pokorou (Fp 2,12).