HOME KONTAKT KNIHY KÁZÁNÍ FOTOGALERIE FACEBOOK LÍDL & VELÍK OD ADAMA PO ŽRÁČE
HUSOVICKÝ DENÍK BOHOSLUŽBY DESERT WEB HUSOVICE HUDEBNÍ NEŠPORY TROJÍ PORCE
LÁSKA OD ADAMA
PO ŽRÁČE
LÁSKA
Milovat bližního v křesťanském smyslu neznamená, že musím ke všem chovat vřelé city. Ani mi nemusejí být všichni sympatičtí. Není to nic bezbřehého ani nesplnitelného. Milovat bližního znamená přát druhým dobré, nejen těm, kteří jsou mi milí, ale právě i těm, kteří se mi nelíbí a s kterými nesouhlasím. Nepropadat zášti, škodolibosti či nenávisti. Neoplácet, ale ukazovat k něčemu podstatnějšímu - k lásce boží, kterou můžeme přijímat a v ní žít. V druhém člověku můžeme vidět nejen Krista, ale i sebe (Mt 7,12). Ježíš sám ukazuje, že láska není jen bezkonfliktnost či bezproblémovost - také polemizuje, nesouhlasí, protestuje. Především však překonává předsudky, nabízí svou lásku provinilým, opovrhovaným, odstrčeným. Dává nám šanci.