HOME KONTAKT KNIHY KÁZÁNÍ FOTOGALERIE FACEBOOK LÍDL & VELÍK OD ADAMA PO ŽRÁČE
HUSOVICKÝ DENÍK BOHOSLUŽBY DESERT WEB HUSOVICE HUDEBNÍ NEŠPORY TROJÍ PORCE
MILOST OD ADAMA
PO ŽRÁČE
MILOST
Sami sebe jsme nevymysleli, sami jsme si život nedali. Vše je možné jen díky lásce, která nás předchází, jsme zcela nezasloužení, zadarmo. Život je nádherný dar, který můžeme rozvíjet a naplňovat dobrým obsahem. Leckdy se nám to nedaří, selháváme, život všelijak maříme. Je dobré si svá selhání uvědomovat, ale není to konec. Kristus přijímá i velmi provinilé, zpřítomňuje radost lásky, která si neklade podmínky, ale která vlastní vahou tvoří nové věci a proměňuje srdce člověka k dobrému. Neříká - musíš to a to, nesmíš to a to, nýbrž nabízí možnost začít znovu. A my skutečně můžeme - jen tak z vděčnosti, jen tak z nadšení, pod dojmem zásadního setkání (J 8,1-11).