HOME KONTAKT KNIHY KÁZÁNÍ FOTOGALERIE FACEBOOK LÍDL & VELÍK OD ADAMA PO ŽRÁČE
HUSOVICKÝ DENÍK BOHOSLUŽBY DESERT WEB HUSOVICE HUDEBNÍ NEŠPORY TROJÍ PORCE
BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ OD ADAMA
PO ŽRÁČE
BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ
Vedle všeho, co nás ovládá, někdy i v přímém protikladu ke způsobům, kterými běžně uplatňujeme svou moc, roste tu vláda lásky. Toto kralování se neprosazuje administrativně, tím méně násilím, ale děje se mezi námi, v naší solidaritě a vzájemnosti, kdykoli necháme svá srdce ovládnout velkorysostí a milosrdenstvím, kdykoli jsme hnuti soucitem. Jak zvěstoval a žil Ježíš, taková boží vláda se zastává slabých a trpících, pomáhá potřebným, odpouští provinilým, těší nešťastné. A přináší nám radost, společné hodování! Pravda božího království se může stát smyslem našeho života. Rozhodně dává člověku konkrétní program. Když se božímu kralování otevřu, když dám vládě lásky prostor, mám přímý vliv na stav světa, na kvalitu života. Sám sebe nevidím nekriticky (Mt 4,17). A získám naději, kterou mi nikdo nevezme: boží kralování v budoucnu všechno naplní. Nastane v plné kráse.