HOME KONTAKT KNIHY KÁZÁNÍ FOTOGALERIE FACEBOOK LÍDL & VELÍK OD ADAMA PO ŽRÁČE
HUSOVICKÝ DENÍK BOHOSLUŽBY DESERT WEB HUSOVICE HUDEBNÍ NEŠPORY TROJÍ PORCE
AMEN OD ADAMA
PO ŽRÁČE
AMEN
Neznamená konec, jak by se snad mohlo zdát, nýbrž zvolání - ano, tak je to pravda, tak to platí, tak to má být. Tak buď, tak se staň. Lidé toto zvolání tradičně připojují k modlitbě, ať už své či druhých, ale Ježíš toto slovo užíval s oblibou i na začátku věty, když chtěl zdůraznit důležitost určité myšlenky: Amen, amen, pravím vám... Říci k něčemu své amen by nemělo být počínání bezmyšlenkovité či formální, ale dobře promyšlené, nebo naopak velmi spontánní, v každém případě však upřímné. Říkat amen a myslet na něco jiného, to postrádá smysl. Amen neboli pravdu lze vposledu ztotožnit s Kristem (Zj 3,14).