HOME KONTAKT KNIHY KÁZÁNÍ FOTOGALERIE FACEBOOK LÍDL & VELÍK OD ADAMA PO ŽRÁČE
HUSOVICKÝ DENÍK BOHOSLUŽBY DESERT WEB HUSOVICE HUDEBNÍ NEŠPORY TROJÍ PORCE
HUDEBNÍ
NEŠPORY
2003-2024Hudební nešpory v Červeném kostele
06.04.2003 Hana Bartošová, varhany
Jaroslava Ondrušová-Hýlová, zpěv
Štěpán Hájek Občanské sdružení Naděje v Brně
04.05.2003 David Postránecký, varhany
P. Karglová, zpěv
Štěpán Hájek Občanské sdružení Labyrint
01.06.2003 Helfertovo orchestrální sdružení
dirigenti St. Kummer, Akihiro Otani
Jiří Gruber Nadace sv. Františka z Assisi
07.09.2003 Dětský sbor PRIMAVERA
(dirigent Jaroslav Dostalík)
Štěpán Hájek Středisko Diakonie ČCE Brno, Hrnčířská
05.10.2003 Michaela Polášková, varhany
Beata Blašková-Zádrapová, zpěv
Jiří Gruber První česká nemocnice v Ugandě
02.11.2003 Vokálně experimentální soubor Affetto Štěpán Hájek Speciální střední škola pro tělesně postiženou mládež Kociánka
07.12.2003 Hana Bartošová, varhany
Jaroslava Ondrušová-Hýlová, zpěv
Olga Tydlitátová Středisko Diakonie ČCE Betlém, Klobouky
04.04.2004 Graffovo kvarteto Štěpán Hájek Mateřská a základní škola Pramínek
02.05.2004 Helfertovo orchestrální sdružení Jiří Gruber Středisko Betlém, Klobouky
06.06.2004 Dětský sbor PRIMAVERA
Hana Bartošová, varhany
Olga Tydlitátová Dům J. Korbela - bezdomovci
05.09.2004 Dómský smíšený sbor
(Petr Kolař, varhany, sbormistr), Naďa Bláhová, zpěv
Olga Tydlitátová Středisko Diakonie ČCE Brno, Hrnčířská
03.10.2004 Varhaníci vedení Mgr. Hanou Bartošovou Štěpán Hájek Likvidace lepry
07.11.2004 Vox Juvenalis (dirigent Jan Ocetek) Jiří Gruber První česká nemocnice v Ugandě
05.12.2004 PPS Mladost
(dirigent Katarína Mašlejová)
Štěpán Hájek Občanské sdružení Labyrint
03.04.2005 Czech virtuosi Jiří Gruber Středisko Betlém, Klobouky
01.05.2005 Petr Hojač, trubka
David Postránecký, varhany
Štěpán Hájek Občanské sdružení Vodicí pes
05.06.2005 Hana Pospíšilová-Medková, zpěv
Richard Novák, zpěv
Václav Uhlíř - virginal, varhany
Olga Tydlitátová Občanské sdružení Gabriela,
Hospic sv. Alžběty
04.09.2005 Beseda brněnská
(Naďa Bláhová - zpěv, David Postránecký - varhany, Petr Kolař - dirigent)
Štěpán Hájek Občanské sdružení Labyrint
02.10.2005 Petr Eben - J.A.Komenský - Labyrint světa a ráj srdce (Vladimír Hauser - recitace, Hana Bartošová, Ondřej Hájek, Petr Kudyn, Zdeněk Gottwald - varhany) Olga Tydlitátová První česká nemocnice v Ugandě
06.11.2005 Akademické žestě Brno Jiří Gruber Občanské sdružení Naděje v Brně
04.12.2005 Dětský sbor Kantiléna (Jakub Klecker - dirigent), Pavla Bartoníková - harfa Štěpán Hájek Středisko Diakonie ČCE Brno, Hrnčířská
02.04.2006 Čelisti - violoncellový soubor z Bratislavy Jiří Gruber Středisko Betlém, Klobouky
07.05.2006 Sol et Sedes (Linda Keprtová - umělecká vedoucí), Ars Brunensis Chorus (Dan Kalousek - umělecký vedoucí), Martin Jakubíček - varhanní pozitiv Olga Tydlitátová Občanské sdružení Labyrint
04.06.2006 Musica da Camera Brno (Martin Franze - umělecký vedoucí), Martin Mysliveček - kytara Štěpán Hájek Občanské sdružení Gabriela - Hospic sv. Alžběty
01.10.2006 Wallingerovo kvarteto (Joseph Haydn: Sedm slov Kristových) Štěpán Hájek Arcidiecézní charita v Praze
05.11.2006 QVOX - mužské vokální kvarteto Olga Tydlitátová Občanské sdružení Naděje v Brně
03.12.2006 Musica animata, Malý smyčcový orchesrt ZUŠ Třebíč Jiří Gruber Středisko Diakonie ČCE Brno, Hrnčířská
01.04.2007 Bratislavský chlapčenský zbor (Magdaléna Rovňáková, Gabriel Rovňák, ml. - dirigenti) Jiří Gruber Středisko Betlém, Klobouky
06.05.2007 Pěvecký sbor Masarykovy univerzity (Michal Vajda - sbormistr) Štěpán Hájek Občanské sdružení Labyrint
03.06.2007 Čeští komorní sólisté (Ivan Matyáš - umělecký vedoucí) Olga Tydlitátová Občanské sdružení Gabriela - Hospic sv. Alžběty
07.10.2007 Graffovo kvarteto Olga Tydlitátová Arcidiecézní charita v Praze
04.11.2007 Junior Brass Quintet Štěpán Hájek Občanské sdružení Naděje v Brně
02.12.2007 Dětský sbor PRIMAVERA (Natalia Chirilenco - dirigent) Jiří Gruber Středisko Diakonie Brno, Hrnčířská
04.05.2008 Sol et Sedes (Ondřej Múčka - umělecký vedoucí) Štěpán Hájek Klub přátel červenobílé hole
01.06.2008 Saxofonové kvarteto Moravia Olga Tydlitátová Občanské sdružení Gabriela - Hospic sv. Alžběty
05.10.2008 Konzervatoř Evangelické akademie Olomouc Olga Tydlitátová První česká nemocnice v Ugandě
02.11.2008 Zdeněk Nováček, varhany + Jan Broda, trubka Jiří Gruber Občanské sdružení Naděje v Brně
07.12.2008 Hana Pospíšilová-Medková, soprán; Vladislava Fabiánová, hoboj; Jan Pospíšil, violoncello; Marián Varínský, cembalo Štěpán Hájek Středisko Diakonie ČCE, Brno Hrnčířská
05.04.2009 Brněnský kontrabasový orchestr Štěpán Hájek Středisko Diakonie ČCE, Klobouky u Brna
03.05.2009 Musica figuralis Jiří Gruber Hospic sv. Alžběty
07.06.2009 Joan De Wee Dixon, varhany + Cristen Cooper, hoboj Olga Tydlitátová Klub přátel červenobílé hole
04.10.2009 Ensemble Opera Diversa Olga Tydlitátová Diakonie ČCE Myslibořice
01.11.2009 Brněnský ekumenický sboreček Štěpán Hájek Občanské sdružení Naděje
06.12.2009 Schola od sv. Jiljí a Líšeňský komorní orchestr Jiří Gruber Středisko Diakonie ČCE - Brno, Hrnčířská
11.04.2010 Moravský komorní orchestr Jiří Gruber Středisko Diakonie ČCE - Betlém, Klobouky
02.05.2010 Dómský komorní sbor a Orchestr katedrály sv. Petra a Pavla Štěpán Hájek Hospic sv. Alžběty, Brno
06.06.2010 Brno Brass Instruments Olga Tydlitátová Obč. sdružení Handicap Brno
03.10.2010 Barbora Vtípilová - varhany; Rachel Heymans - zobcová flétna Olga Tydlitátová Středisko Diakonie ČCE Myslibořice
07.11.2010 Capella Moraviae Štěpán Hájek Občanské sdružení Naděje
05.12.2010 Gentlemen Singers Jiří Gruber Středisko Diakonie ČCE Betlém
03.04.2011 Capella ornamentata a Jan Čižmář Jiří Gruber Středisko Diakonie ČCE Betlém
01.05.2011 Richard Novák - bas, Petr Kolař - varhany Olga Tydlitátová o. s. Gabriela - Hospic sv. Alžběty
05.06.2011 Brno Gospel Choir Štěpán Hájek o. s. Handicap Brno
02.10.2011 Transitus Irregularis Jiří Gruber Diakonie ČCE Myslibořice
06.11.2011 Janáčkovo kvarteto Štěpán Hájek o. s. Naděje, Brno
04.12.2011 Detsky spevácky zbor Slovenského rozhlasu Olga Tydlitátová středisko Diakonie ČCE, Brno
01.04.2012 Beseda brněnská a Dómský komorní sbor Jiří Gruber středisko Diakonie ČCE, Klobouky
06.05.2012 Trio Divino Olga Tydlitátová hospic sv. Alžběty
03.06.2012 Graffovo kvarteto Štěpán Hájek o. s. Handicap klub Brno
07.10.2012 Český chlapecký sbor Boni pueri a Litevský chlapecký sbor Dagilélis Štěpán Hájek středisko Diakonie ČCE Myslibořice
04.11.2012 Musica Bellissima Olga Tydlitátová o. s. Naděje Brno
02.12.2012 Čelisti a Peter Mikuláš Jiří Gruber Chráněné bydlení Nosislav
07.04.2013 Svatomichalská gregoriánská schola Jiří Gruber Diakonie Betlém Klobouky
05.05.2013 Sedláčkovo kvarteto Olga Tydlitátová Handicap club Brno
02.06.2013 Přemysl Kšica, varhany + Miroslav Smrčka, trubka Štěpán Hájek Diakonie ČCE Myslibořice
06.10.2013 Anton Ždanovič, bicí nástroje + Karolina Galbavá, violoncello Štěpán Hájek Hospic sv. Alžběty
03.11.2013 Musica malinconica Jiří Gruber o. s. Naděje, Brno
01.12.2013 pěvecký sbor Mladost Olga Tydlitátová středisko Diakonie ČCE, Brno
06.04.2014 Martin Daněk - hoboj, Ondřej Šindelář - fagot Olga Tydlitátová středisko Diakonie ČCE, Betlém
04.05.2014 Pavel Černý - varhany Jiří Gruber Handicap club Brno
01.06.2014 Leoš Černý - viola Štěpán Hájek Diakonie ČCE Myslibořice
05.10.2014 studenti Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc Olga Tydlitátová Hospic sv. Alžběty
02.11.2014 Jana Vondrů - zpěv, Symfonický orchestr Sokola Brno I, dirigent Joel Hána Štěpán Hájek o. s. Naděje
07.12.2014 Da Capo Ensemble Jiří Gruber středisko Diakonie ČCE Brno
29.03.2015 Pěvecký sbor Gaudeamus Štěpán Hájek středisko Diakonie ČCE Betlém
03.05.2015 Vachův sbor moravských učitelek Jiří Gruber Handicap club Brno
07.06.2015 Olga Procházková - soprán, Jiří Bělík - hoboj, František Šmíd - varhany Štěpán Hájek Diakonie Myslibořice
04.10.2015 Korngold kvartet Jaroslav Vítek Hospic sv. Alžběty
01.11.2015 Musici Cameralis Olga Tydlitátová o. s. Naděje
06.12.2015 Láska opravdivá Jiří Gruber Chráněné bydlení Nosislav
03.04.2016 Pěvecký sbor Gaudeamus Jiří Gruber Diakonie Betlém, Klobouky
01.05.2016 Brněnský akademický sbor Olga Tydlitátová Handicap club, Brno
05.06.2016 Torben Krebs (varhaník z Dánska) a Cantemus (pěvecký sbor ze Slovinska) Štěpán Hájek středisko Diakonie Myslibořice
02.10.2016 pěvecký sbor Gloria Brunensis Jiří Gruber Hospic sv. Alžběty
06.11.2016 BROLN Štěpán Hájek o. s. Naděje
07.12.2016 Láska opravdivá Jana Hofmanová středisko Diakonie ČCE Brno
02.04.2017 Oboroh Jiří Gruber středisko Diakonie Betlém Klobouky
07.05.2017 Vox Iuvenalis Jaroslav Vítek Handicap Club Brno
04.06.2017 Martin Jakubíček - varhany Štěpán Hájek středisko Diakonie ČCE Myslibořice
01.10.2017 Brno Gospel Choir Jana Hofmanová Hospic sv. Alžběty
05.11.2017 Věra Špičáková a Stefan Kiessling Jiří Gruber Naděje Brno
03.12.2017 Dětský sbor Brno Štěpán Hájek středisko Diakonie ČCE Brno
25.03.2018 Smíšený sbor Kantiléna Jiří Gruber středisko Diakonie ČCE Klobouky
06.05.2018 Choirchestra Jana Hofmanová Handicap club Brno
03.06.2018 Hana Bartošová - varhany, Irena Troupová - soprán Štěpán Hájek středisko Diakonie ČCE Myslibořice
07.10.2018 Swing Band Mojmíra Bártka Štěpán Hájek Hospic sv. Alžběty
07.04.2019 Ensemble Versus Štěpán Hájek Diakonie ČCE Betlém
05.05.2019 Jaromír Gamba, Symfonický orchestr Konzervatoře, Beseda brněnská Jiří Gruber Handicap club Brno
02.06.2019 Mária Magyarová Plšeková - varhany, Lucie Silkenová - soprán Jana Hofmanová Diakonie ČCE Myslibořice
06.10.2019 Klára Veselá - akordeon, zpěv, Luciano Mayaci - kytara Jana Hofmanová Hospic sv. Alžběty
03.11.2019 Brněnské jazzové legendy - Milan Kašuba, Vincenc Kummer, Vítězslav Vavrda + Marek Kotača j. h. Štěpán Hájek o. s. Naděje Brno
06.09.2020 Federico Mirko Butovič - varhany, Eva Garajová - mezzosoprán Štěpán Hájek Diakonie ČCE Myslibořice
05.09.2021 Johannes Skudlik - varhany Štěpán Hájek Diakonie ČCE Myslibořice
03.04.2022 Missa Votiva Iva Květonová
01.05.2022 Musica da camera Štěpán Hájek Diakonie ČCE Brno
05.06.2022 Písně Jiřího Bulise, studenti JAMU Ondřej Macek Naděje Brno
12.06.2022 Kamila Dubská a Ensemble Serpens Cantat Štěpán Hájek Handicap Brno
02.10.2022 Ha Chucpa Ondřej Macek Diakonie Brno
06.11.2022 Španělské a latinskoamerické baroko Iva Květonová Naděje Brno
04.12.2022 Česko německý barokní advent Ondřej Macek Městský hospic
02.04.2023 Cimbal Classic Iva Květonová škola Filipka
07.05.2023 Jan Dvořák (Vivat acustika) Ondřej Macek škola Sudice
04.06.2023 Matthias Böhlert Štěpán Hájek Handicap Brno
01.10.2023 Kantiléna Ondřej Macek Naděje Brno
05.11.2023 pěvecký sbor Na Hlas Štěpán Hájek Městský domácí hospic
03.12.2023 Drei Engel Iva Květonová Diakonie Brno
07.04.2024 Létající rabín Ondřej Macek Filipka a Egy
05.05.2024 Believers, romské duchovní písně Štěpán Hájek Městský domácí hospic
02.06.2024 Gail Archer, varhanní festival Štěpán Hájek Domov pro seniory Vendolí