HOME KONTAKT KNIHY KÁZÁNÍ FOTOGALERIE FACEBOOK LÍDL & VELÍK OD ADAMA PO ŽRÁČE
HUSOVICKÝ DENÍK BOHOSLUŽBY DESERT WEB HUSOVICE HUDEBNÍ NEŠPORY TROJÍ PORCE
VEČEŘE PÁNĚ OD ADAMA
PO ŽRÁČE
VEČEŘE PÁNĚ
Kristus nás zve ke společnému jídlu a pití, rozdává sám sebe. Při přijímání chleba a vína si připomínáme jeho poslední večeři, jeho utrpení i vzkříšení. Vděčně myslíme na to, co jeho dílo znamená pro náš život. Radujeme se z odpuštění. Nepřijímáme jen každý sám, ale sdílíme se s ostatními bez ohledu na sociální a jiné rozdíly. Zakoušíme něco z perspektivy božího království, vyhlížíme dobrou boží budoucnost. Blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovu. (Zj 19,9)