HOME KONTAKT KNIHY KÁZÁNÍ FOTOGALERIE FACEBOOK LÍDL & VELÍK OD ADAMA PO ŽRÁČE
HUSOVICKÝ DENÍK BOHOSLUŽBY DESERT WEB HUSOVICE HUDEBNÍ NEŠPORY TROJÍ PORCE
KNIHY
JAK VOSOLBRČKO CESTOVAL
Pohádka, napsaná
a ilustrovaná v roce 1981.
Vydalo nakladatelství Kalich
v roce 1992. Ilustrace
Jitka Vágnerová (Hájková).
Náklad 10 000 výtisků.
Formát A4.

PŘÍBĚHY NOVÝCH POČÁTKŮ
Kázání na první kapitoly bible
(Gn 1-11). Vydalo
nakladatelství Eman,
1. vydání 1994,
2. vydání 2004.
Doslov Petr Oslzlý.

VÍNO TVÉ VÝBORNÉ
Rozhovory se Sváťou Karáskem.
Autorství spolu s Michalem Plzákem.
Vydalo nakladatelství Kalich,
1. vydání 1998, 2. vydání 2000.
3. vydání 2021

DĚJINY EVANGELICKÉ CÍRKVE
V HORNÍCH DUBENKÁCH
Dvě stě let evangelického sboru.
První část napsal
Pavel Ferdinand Lanštják.
Vydalo nakladatelství Eman v roce 2000.
Bohatý obrazový doprovod.

O NĚCO SVOBODNĚJŠÍ
Rozhovory s Milošem Rejchrtem.
Autorství spolu s Michalem Plzákem.
Vydalo nakladatelství Kalich
v roce 2002.

VYJDI, I VYŠEL
Kázání na příběhy Abrahamovy
(Gn 12-25).
Vydalo nakladatelství Eman
v roce 2005.
Doslov Josef Kovalčuk.

JONÁŠ
Obrazová kniha.
Kázání na proroka Jonáše.
Vydalo nakladatelství Eman
v roce 2011.
Ilustrace Marika Bumbálková.
Formát B5.

100x DESERT
Bohoslužby v hospodě.
U příležitosti 100. Bohoslužby Desert
Předmluva Břetislav Rychlík.
Fotografie Ben Skála a Ivan Cimr.
Přílohou dokumentární film Petra Barana.
Vydalo Eman 2017.