HOME KONTAKT KNIHY KÁZÁNÍ FOTOGALERIE FACEBOOK LÍDL & VELÍK OD ADAMA PO ŽRÁČE
HUSOVICKÝ DENÍK BOHOSLUŽBY DESERT WEB HUSOVICE HUDEBNÍ NEŠPORY TROJÍ PORCE
POKORA OD ADAMA
PO ŽRÁČE
POKORA
Člověk pokorný nemusí být ani tichošlápek, ani nekňuba, ani se nemusí neustále podceňovat a chodit s rukama sepnutýma k modlitbě či kontemplaci. Být pokorný znamená vidět sebe sama přiměřeně, patřičně střízlivě a kriticky. Vážit si dobrých lidí, moudrosti tradice, celých dějin lidské kultury. Nebýt pyšný, nevidět se nepřiměřeně. Pokora nevede ke zbabělosti, ale k odvaze. Odmítá faleš, projevuje se upřímností. Pyšným je Bůh protivný, zatímco pokorní přijímají jeho milost (1P 5,5). Bez pokory není moudrosti.