HOME KONTAKT KNIHY KÁZÁNÍ FOTOGALERIE FACEBOOK LÍDL & VELÍK OD ADAMA PO ŽRÁČE
HUSOVICKÝ DENÍK BOHOSLUŽBY DESERT WEB HUSOVICE HUDEBNÍ NEŠPORY TROJÍ PORCE
KÁZÁNÍ
NA TEXTY ZE STARÉHO ZÁKONA
NA TEXTY Z NOVÉHO ZÁKONA
Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole. (Mt 13,44)

Království nebeské je jako poklad; truhla plná stříbrňáků, drahokamů a vzácných šperků, s tlukoucím srdcem objevená v přítmí půdy, vlhkosti sklepa. Tam, kde ses pravděpodobně pachtil a dřel, ale možná jen relaxoval, možná jen lelkoval, tam najdeš lesk a třpyt odjinud, nečekaně a mocně. Rajská hudba proměňující radikálně tvou všednost. Nádherný zážitek prudké krásy. Okamžitá euforie.

A ten dar nebes, jakkoli shůry, jakkoli odjinud, ukryt byl právě v poli našeho žití, v hlíně světa, na pozemcích práce či zábavy. Uprostřed špíny a prachu, v humusu doby, v poli tvých bližních. Možná u sousedů, možná u rodičů, dětí, sourozenců, příbuzných, možná u přátel či nepřátel - tam všude může ten poklad být; na zahrádkách zaměstnanců, v ovocném sadu pana ředitele, u ohníčku bezdomovce, v městském parku i hlubokých lesích, to pole není tvé, poklad není bez bližního, nepatří jen tobě.

Chceš-li ho mít, musíš jednat, musíš něco udělat. Dar nebes, lesk a třpyt odjinud, nepadá do klína automaticky. Není to pečený holub do tvé huby, aniž bys musel zažvýkat. Není to milost bez odezvy. Je to radost pod povrchem, jako když na černé obloze rozzáří se tisíce hvězd. Jako když políbí tě tvoje milá, jako když dají góla ti naši, ale ještě víc: jako když zmazaného, v hoři a úzkosti tonoucího ujme se tě přítel laskavý, dobrý a ohleduplný.

Zlato života, diamanty lásky, šperk milosrdenství. To, co jsi pokládal jen za pohádkové štěstí, co jsi nikdy nepomyslel zažít - tak jásavou a očividnou přízeň osudu, tak průkazný dar nebes - skryj ve svém nitru, napiš na tabulku srdce svého, to nechť je tvé tajemství, tvé fluidum, tvůj duch.

Jdi za tím pokladem, je-li ti nade vše. Nelituj času, peněz, ani námahy. Ten dar shůry stojí za to. TY jsi ho našel, TEBE zbohatil, TY s ním můžeš hospodařit.

Království nebeské, boží poklad, možnost lásky. Amen