HOME KONTAKT KNIHY KÁZÁNÍ FOTOGALERIE FACEBOOK LÍDL & VELÍK OD ADAMA PO ŽRÁČE
HUSOVICKÝ DENÍK BOHOSLUŽBY DESERT WEB HUSOVICE HUDEBNÍ NEŠPORY TROJÍ PORCE
NADĚJE OD ADAMA
PO ŽRÁČE
NADĚJE
Mít naději znamená očekávat dobrou boží budoucnost, a to jak pro sebe samého a své blízké, tak pro všechny. Současný stav světa není definitivní, život je v pohybu, existují dějiny nejen za námi, ale i před námi. Ač se někdy může zdát všechno marné, cesta vede k dobrému cíli. Pravda vítězí nad zapomněním, život nad smrtí. I v zármutku a zoufalství se nám otevírá výhled k pokoji a bezpečí, neboť vzkříšen byl právě ukřižovaný, trpící Kristus. Láska, smíření a pokoj jsou před námi, v posledním a rozhodujícím naplnění, zatímco bolest a smrt jsou jen skutečnosti předposlední. Je ošklivě sobe