HOME KONTAKT KNIHY KÁZÁNÍ FOTOGALERIE FACEBOOK LÍDL & VELÍK OD ADAMA PO ŽRÁČE
HUSOVICKÝ DENÍK BOHOSLUŽBY DESERT WEB HUSOVICE HUDEBNÍ NEŠPORY TROJÍ PORCE
ADAM OD ADAMA
PO ŽRÁČE
ADAM
Člověk z prachu země, který prožije svůj život a v prach se zase navrátí. Adam a Eva jsme my v nedokonalosti a omezenosti svého počínání, v absurditě lidského údělu. Snaha panovat a dobře hospodařit se člověku nedaří (nebo daří jen částečně), nejsme zamýšleným obrazem božím, nejsme dobrými správci života. Teprve jiný člověk, nový způsob lidského bytí, který je zakódován v postavě Ježíše Krista a jeho lásce, přemáhá naši nehotovost a dává naději i navzdory lidské smrtelnosti (Ř 5,17).