HUSOVICKÝ DENÍK 2018


pátek 20. 12. 19
Začaly zimní prázdniny, Husovický deník se odmlčí. Sejdeme se v neděli ráno k dětské slavnosti, na Štědrý den odpoledne, na Boží hod ráno, v neděli ráno, na Silvestra odpoledne a na Nový rok ráno. Přejeme krásné svátky a dobrý nový rok.

čtvrtek 19. 12. 19
Vánoční bohoslužby na Filipce. Hrály Martina M. a Klára H. Punč.

středa 18. 12. 19
A tak nám zítra začínají Vánoce - v 16 hod na Filipce.

úterý 17. 12. 19
Husovické listy namnoženy a rozeslány, děkujeme Máše C.

pondělí 16. 12. 19
Husovické listy vysázeny, děkujeme Petrovi K.

neděle 15. 12. 19
Třetí adventní neděle, bohoslužby. Hrál Jan S., službu měl Jirka S. Nedělky - zkouška na vánoční slavnost. Kafe a zkouška zpěvu.

sobota 14. 12. 19
Zítra třetí adventní neděle, a pak už to pofrčí.

pátek 13. 12. 19
Schůzka Husovických vřešťanů - zkouška vánoční hry.

čtvrtek 12. 12. 19
Ráno biblické příběhy na Filipce. Večer schůzka mládeže, pak biblická hodina, a nakonec schůze staršovstva.

středa 11. 12. 19
Zítra schůze staršovstva.

úterý 10. 12. 19
Na sborovém dopisu se pracuje.

pondělí 9. 12. 19
Je třeba vyrobit Husovické listy.

neděle 8. 12. 19
Druhá neděle adventní. Bohoslužby, svíčky zapaloval Šimon R., nedělku měli Filip Ž. a Honza R., službu Milan S. Po bohoslužbách zkouška zpěvu. Večer bohoslužba v klubu Desert, hostem byl pečovatel Domácího hospicu Vysočina Vojtěch Zikmund, hrál Dan Vertígo.

sobota 7. 12. 19
Zítra poslední Bohoslužba Desert v letošním roce.

pátek 6. 12. 19
Husovičtí vřešťani - zkouška vánoční hry.

čtvrtek 5. 12. 19
Ráno biblické příběhy na Filipce. Odpoledne nebyla schůzka mládeže, protože mládežníci dělali Mikuláše v rodinách. Večer biblická hodina.

středa 4. 12. 19
Zítra chodí Mikuláš.

úterý 3. 12. 19
Nevíte někdo, kde jsou ty ovčí a vlčí hlavy, co dělala kdysi Marika do vánoční hry?

pondělí 2. 12. 19
Ke včerejšku ještě doplňuji, že službu měl Honza R. a hrál Ondřej H.

neděle 1. 12. 19
První adventní neděle. Rodinné bohoslužby, vysluhování večeře Páně i dětem. Poté zkouška zpěvu a charitativní bazárek pro potřebné na Ukrajině a pro brněnské středisko Diakonie. Večer nešpory v Červeném kostele, kázal Jiří Gruber, účinkoval pěvecký sbor Kantiléna.

sobota 30. 11. 19
Výlet nedělní školy.

pátek 29. 11. 19
Farář naživo v TV Noe, půlhodinový rozhovor o Bohoslužbě Desert.

čtvrtek 28. 11. 19
Ráno biblické příběhy na Filipce, odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina.

středa 27. 11. 19
V neděli začíná advent.

úterý 26. 11. 19
V pátek nebude schůzka dětí, ale v sobotu bude výlet nedělní školy.

pondělí 25. 11. 19
Příručky Na každý den a Evangelický kalendář již v prodeji.

neděle 24. 11. 19
Bohoslužby, hrál Ondřej H., službu si vzal operativně Vláďa Z. Malou nedělku měl Jarda K. velkou Jana Z. a Marta J. Zkouška zpěvu.

sobota 23. 11. 19
Zítra poslední neděle církevního roku.

pátek 22. 11. 19
Schůzka dětí, zkouška na vánoční hru.

čtvrtek 21. 11. 19
Ráno biblické příběhy na Filipce, odpoledne schůzka mládeže a večer biblická hodina.

středa 20. 11. 19
Brněnské středisko Diakonie rozšířilo dobročinnou sbírku Krabice od bot na akci Krabice pro seniory. Přispět můžete i vy.

úterý 19. 11. 19
Kdybyste neměli program na sobotu, v 17 hod v Kloboukách u Brna začíná dobročinná aukce na podporu Diakonie Betlém.

pondělí 18. 11. 19
Přemýšlení o sborovém víkendu.

neděle 17. 11. 19
Bohoslužby, tentokrát jinak. K 30. výročí listopadu 89 jsme slavili bohoslužby, které připravil Pavel Pokorný, člen synodní rady. Byli jsme tak duchovně propojeni s dalšími evangelíky po celé republice. Službu měla Petra S., hrála Míša K. Malou nedělku měl Filip Ž., velkou Honza R.

sobota 16. 11. 19
Zítra výročí, připojujeme se ke sdíleným bohoslužbám s dalšími sbory ČCE.

pátek 15. 11. 19
Uvedení modlitebny do provozního stavu. Děkujeme všem, kdo uklízeli. Schůzka dětí, začala příprava vánoční hry.

čtvrtek 14. 11. 19
Ráno biblické příběhy na Filipce. Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina a schůze staršovstva.

středa 13. 11. 19
Práce v modlitebně dokončeny. Brigáda na úklid v pátek odpoledne.

úterý 12. 11. 19
Pokračují zednické práce v modlitebně.

pondělí 11. 11. 19
Začalo otloukání omítky v modlitebně.

neděle 10. 11. 19
Bohoslužby, hrála Alice P., službu měl Pavel H. Pak zkouška zpěvu, napřed dělená, pak společná. Vyklízení modlitebny. Večer Bohoslužba Desert, hostem byla ředitelka škol Evangelické akademie Renáta Michálková, hrál Filip Pýcha.

sobota 9. 11. 19
Konvent brněnského seniorátu. Náš sbor zastupovali ŠH, Vláďa Z., Jarek K. a Petr K.

pátek 8. 11. 19
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 7. 11. 19
Ráno biblické příběhy na Filipce, večer schůzka mládeže a biblická hodina.

středa 6. 11. 19
Dorazily příručky NKD a EK 2020.

úterý 5. 11. 19
Na obhlídce stavební firma, která bude v modlitebně okopávat třiceticentimetrový pás omítky.

pondělí 4. 11. 19
Kdo si objednal nástěnný kalendář, může si ho v neděli vyzvednout.

neděle 3. 11. 19
Rodinná neděle s doprovodem kytary. Službu měl Honza R. Po bohoslužbách a kafi zkouška zpěvu, budeme zpívat písničky z kancionálu Slavíček rajský. Děti a mládež se odebraly na tradiční výpravu k pasování nového Vřešťana - Sofinky J. Po návratu společný oběd ve srubu, děkujeme manželům R. za guláš a Ráchel K. za vedení výpravy. Večer ještě Hudební nešpory v Červeném kostele, kázal ŠH, hrálo Trio Milana Kašuby s hostem Markem Kotačou. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnován o. s Naděje.

sobota 2. 11. 19
V kanceláři grantová komise synodní rady.

pátek 1. 11. 19
Dnes nebyla schůzka Husovických vřešťanů - některé školy mají ještě podzimní prázdniny, resp. ředitelská volna.

čtvrtek 31. 10. 19
Schůzka mládeže, pak biblická hodina.

středa 30. 10. 19
Po pár dnech podzimních prázdnin pokračujeme dále.

čtvrtek 24. 10. 19
Ráno biblické příběhy na Filipce, večer schůzka mládeže a biblická hodina.

středa 23. 10. 19
Dostanu třicet autorských výtisků meditací Zastav se na chvíli. To asi pokryje poptávku ve sboru.

úterý 22. 10. 19
Zkoušky zpěvu začnou už 3. listopadu.

pondělí 21. 10. 19
Počasí téměř letní.

neděle 20. 10. 19
Bohoslužby, neděle Díkčinění, vysluhování večeře Páně. Službu měl Jarek K., hrál Ondřej H., malou nedělku měl Filip Ž. a velkou Eva R. Kafe na dvorku, sluníčko svítilo.

sobota 19. 10. 19
Mládež na školce v Břeclavi. Tamtéž i farář a Petra S., kteří tam měli nějaké povídání.

pátek 18. 10. 19
Schůzka Husovických vřešťanů. Mládež odjíždí na školku do Břeclavi.

čtvrtek 17. 10. 19
Po ránu biblické příběhy na Filipce, večer schůzka mládeže.

středa 16. 10. 19
Takže vánoční slavnost bude letos na 4. adventní neděli, a sice ráno při bohoslužbách.

úterý 15. 10. 19
Venku je teplo, nicméně řešíme už, kdy bude letos vánoční slavnost.

pondělí 14. 10. 19
Jiří Smrž, patrně nejlepší český folkař současnosti.

neděle 13. 10. 19
Ráno bohoslužby. Nedělku měla Lydie Š., službu Vláďa Z. Hrál Ondřej H. Večer Bohoslužba Desert, hostem byl a hrál písničkář Jiří Smrž.

sobota 12. 10. 19
Zítra Desert, host Jiří Smrž.

pátek 11. 10. 19
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 10. 10. 19
Ráno biblické příběhy na Filipce, odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina a schůze staršovstva.

středa 9. 10. 19
V neděli opět Desert. Hostem nebude výtvarník Daniel Balabán, jak se od dubna mělo za to, ale písničkář Jiří Smrž.

úterý 8. 10. 19
Rozpršelo se.

pondělí 7. 10. 19
Na Krajském úřadě uvedení Kurtovy knížky Nástin všesokolského výtvarnictví.

neděle 6. 10. 19
Rodinné bohoslužby. Hrál Ondřej, službu měla Petra. Kafe venku.

sobota 5. 10. 19
Svatba Markéty M. a Jiřího P.

pátek 4. 10. 19
Schůzka Husovických vřešťanů. Mládež jela na sjezd do Nového Města.

čtvrtek 3. 10. 19
Ráno biblické příběhy na Filipce, večer schůzka mládeže, kde nám Ondra S. pouštěl video z Elby, pak biblická hodina, kde jsme začali probírat knihu Zjevení.

středa 2. 10. 19
Neděli Díkčinění budeme slavit pravděpodobně 20. října.

úterý 1. 10. 19
Pasování bude v neděli 13. října.

pondělí 30. 9. 19
Silný vítr, ale u nás snad beze škod.

neděle 29. 9. 19
Bohoslužby. Hrála Helena N., službu měl Honza R. Kafe na dvorečku.

sobota 28. 9. 19
Dominika a David vstoupili do stavu manželského.

pátek 27. 9. 19
Zítra budou sobě oddáni Dominika P. a David K., účastníci biblických hodin. Přejeme krásnou svatbu!

čtvrtek 26. 9. 19
Ráno biblické příběhy na Filipce, večer schůzka mládeže.

středa 25. 9. 19
Ok, uklidili to. Dokonce vyřízli i tu soušku.

úterý 24. 9. 19
Zeleň města Brna ořezala větve sakury i forsythie před farou. To je fajn, ale doufejme, že to po sobě také uklidí.

pondělí 23. 9. 19
Skončilo léto, začal podzim.

neděle 22. 9. 19
Bohoslužby, hrál Ondřej H., službu měl Milan S. a nedělku Petra S.

sobota 21. 9. 19
Svatba Veroniky B. a Tomáše B.

pátek 20. 9. 19
V noci už je chladno, podzim na krku. Někteří odjeli na festival Křídla.

čtvrtek 19. 9. 19
Ráno biblické příběhy na Filipce. Odpoledne uklízecí brigáda, děkujeme Janě, Lydii, Martě, Petře a Kristýně. Večer schůzka mládeže.

středa 18. 9. 19
Pohřeb Aleše N.

úterý 17. 9. 19
Redakce Českého bratra připravila speciální web k 30. výročí sametové revoluce. http://30svobodnychlet.cz/

pondělí 16. 9. 19
Mirka Š. je po operaci, nastoupila rekonvalescenci.

neděle 15. 9. 19
Bohoslužby, krásné počasí. Službu měl Vláďa Z., nedělku Honza R.

sobota 14. 9. 19
Úklid po pastorálce a grilování. Svatba Alice H. a Vladimíra Š.

pátek 13. 9. 19
Zahradní párty.

čtvrtek 12. 9. 19
Začala výuka biblických příběhů na Filipce. Rozhovor se snoubenci Markétou M. a Jiřím P. Schůzka mládeže, tentokrát bez faráře. Schůze staršovstva.

středa 11. 9. 19
Domluva o pohřbu Aleše N. Příprava zahrady na pátek.

úterý 10. 9. 19
V modlitebně pastorální konference brněnského seniorátu. Děkujeme všem, kdo přispěli ke zdárnému průběhu akce.

pondělí 9. 9. 19
Přestavba modlitebny na zítřejší pastorálku. Díky Kurtovi za pomoc.

neděle 8. 9. 19
Bohoslužby, malou nedělku měl Filip Ž., velkou Jana Z. Hrál Ondřej H., službu měl Pavel H. Začala řada kázání na modlitbu Páně.

sobota 7. 9. 19
Deštivo, ale vlídno.

pátek 6. 9. 19
Filipka má za sebou první týden. Jde to až překvapivě dobře, prozradila paní učitelka.

čtvrtek 5. 9. 19
Dobré zprávy od Denisy, Bohu díky!

středa 4. 9. 19
Rozhovor se snoubenci Veronikou B. a Tomášem B.

úterý 3. 9. 19
Tradiční grilování na začátku školního roku se bude konat v pátek 13. 9. od 18 hod.

pondělí 2. 9. 19
Začátek školního roku, slavnostní otevření základní církevní školy Filipka. Dvouleté úsilí bylo dnes korunováno úspěchem, díky manželům Konvalinkovým a mnoha dalším se podařilo školu otevřít. Na slavnostních bohoslužbách promluvil synodní senior Daniel Ženatý, dále ředitelka Filipky Ruth Konvalinková, ředitelka Evangelické akademie Helena Wernischová. Zpěv doprovázela husovická kapela. Přítomno bylo vedle dětí a rodičů také mnoho hostů. Občerstvení bylo vydatné, divadlo Líšeň zahrálo představení Spoutaný trávou. Akce se vydařila, škole přejeme jen to nejlepší!

neděle 1. 9. 19
Nastalo září, vítá vás opět Husovický deník. O prázdninách se konaly tradiční akce, ale teď již začíná další školní rok. Dnes bohoslužby, při nichž byl naším hostem synodní senior Daniel Ženatý. Službu měla Petra S., hrála Míša K. Bratr senior s manželkou Danielou v Husovicích i poobědvali, ale ještě se neloučili, zítra se totiž koná slavnostní otevření školy Filipka!

čtvrtek 27. 6. 19
Konec školního roku, Husovický deník se loučí. Přejeme krásné léto!

středa 26. 6. 19
Rozhovor se snoubenci Veronikou K. a Luboslavem L.

úterý 25. 6. 19
Katecheze s Ladislavem F.

pondělí 24. 6. 19
Filipka prosí o brigádnickou pomoc během léta.

neděle 23. 6. 19
Bohoslužby, kázal Vláďa Z., službu měl Milan S.

sobota 22. 6. 19
Za týden už jsou prázdniny!

pátek 21. 6. 19
Zahradní párty na závěr školního roku.

čtvrtek 20. 6. 19
Schůzka mládeže nakonec nebyla, takže letos finito.

středa 19. 6. 19
Rozhovor se snoubenci Alicí H. a Vladimírem Š.

úterý 18. 6. 19
Křestní katecheze s Ladislavem F.

pondělí 17. 6. 19
Kazatelé, presbyteři, varhaníci - bohoslužby zajištěny až do 1. září.

neděle 16. 6. 19
Trojiční neděle, bohoslužby. Nedělku měla Marta J., službu Pavel H.

sobota 15. 6. 19
Svatba Veroniky H. a Viktora P.

pátek 14. 6. 19
Schůzka Husovických vřešťanů, poslední v tomto školním roce.

čtvrtek 13. 6. 19
Schůzka mládeže. Biblická hodina. Schůze staršovstva. Dýchánek na závěr biblických hodin.

středa 12. 6. 19
Léto je tu. Udeřila vedra a zítra je poslední biblická hodina a poslední staršovstvo před prázdninami.

úterý 11. 6. 19
Nový kotel ve farním bytě, na vytápění i ohřev teplé vody. Díky Štěpánovi M.

pondělí 10. 6. 19
Svatodušní pondělí.

neděle 9. 6. 19
Svatodušní svátky, bohoslužby, slavnost konfirmace. Službu měl Honza R., nedělku Jana Z. Konfirmováni byli Anna S., Agáta M., David M. a Oliver N. Fotil Ben S.

sobota 8. 6. 19
Schůzka konfirmandů, poslední před konfirmací. Křest Davida M.

pátek 7. 6. 19
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 6. 6. 19
Schůzka mládeže, biblická hodina - M.

středa 5. 6. 19
V neděli budeme slavit slavnost konfirmace. Konfirmandi jsou čtyři, přijďte je podpořit!

úterý 4. 6. 19
Skončila sbírka na Jeronymovu jednotu, vybralo se víc než loni.

pondělí 3. 6. 19
Přišlo léto. A kvetou růže.

neděle 2. 6. 19
Bohoslužby, křest Alfréda M. Kázal a křtil Jan Keller, službu měl Jarek K.

sobota 1. 6. 19
Dopoledne schůzka konfirmandů, odpoledne svatba Lenky N. a Pavla P.

pátek 31. 5. 19
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 30. 5. 19
Dnes nebyla mládež ani biblická, protože svátek Nanebevstoupení a bohoslužby. Proč tento svátek není v Česku oblíbený?

středa 29. 5. 19
Zítra svátek Nanebevstoupení, bohoslužby budou v 18 hod.

úterý 28. 5. 19
Katecheze - příprava ke křtu Ladislava F.

pondělí 27. 5. 19
Po několika dnech volna opět Husovický deník. Včera bohoslužby, kázal Jaroslav Vítek, službu měla Petra S.

neděle 19. 5. 19
Bohoslužby, nedělku měl Filip Ž. (mladší) a Honza R. (starší), službu Mirka Š. Poslední akce jubilejního XX. ročníku festivalu Husovický dvorek - výstava suchých jehel Samuela Sedláka a představení divadla Paravánek O zlobivém andílkovi.

sobota 18. 5. 19
Schůzka konfirmandů.

pátek 17. 5. 19
Dopoledne sečení trávy, odpoledne Jirka S. opravil ohradu na zahradě. Pak schůzka Husovických vřešťanů. Večer ve srubu koncert Slávka Klecandra a Jiřího Smrže.

čtvrtek 16. 5. 19
Schůzka mládeže. Biblická hodina. Schůze staršovstva.

středa 15. 5. 19
První třídní schůzky na Filipce, chvíli byl přítomen i farář.

úterý 14. 5. 19
Ruthka K. měla program o Filipce pro faráře brněnského seniorátu, součástí byla i prohlídka budovy.

pondělí 13. 5. 19
V pátek ve srubu koncert Slávka Klecandra a Jiřího Smrže. Zveme! Začátek v 19 hod.

neděle 12. 5. 19
Husovický dvorek. Nejprve bohoslužby a nedělky, službu měl Honza R. Poté na dvorku divadlo Já to jsem s představením Eliščiny pohádky. Nepršelo.

sobota 11. 5. 19
Svatba Eleni G. a Tomáše N. Mládež na školce v Silůvkách.

pátek 10. 5. 19
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 9. 5. 19
Schůzka mládeže. Biblická hodina.

středa 8. 5. 19
Státní svátek.

úterý 7. 5. 19
Předpověď na neděli je zatím nepříznivá, ale třeba se to ještě změní. Pokud by pršelo, představení bude ve srubu.

pondělí 6. 5. 19
Po květnovém volnu je zde opět Husovický deník. Včera bohoslužby, kázal Vladimír Z., službu měla Petra S., nedělku učily Marta J. a Mirka G.

pondělí 29. 4. 19
Rozhovor se snoubenci Lenkou N. a Pavlem P.

neděle 28. 4. 19
Bohoslužby, nedělka, kafe, Husovický dvorek. Službu měla Mirka Š. Vernisáž výstavy loutek Antonína Maloně. Divadlo Facka hrálo pohádku Václava Havla Pižďuchové.

sobota 27. 4. 19
Příprava výstavy loutek Antonína Maloně.

pátek 26. 4. 19
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 25. 4. 19
Schůzka mládeže, pak biblická hodina.

středa 24. 4. 19
V neděli pokračování Husovického dvorku, přijďte!

úterý 23. 4. 19
Rozhovor se snoubenci Eleni G. a Tomášem N.

pondělí 22. 4. 19
Pondělí velikonoční. Tradiční výlet, tentokrát ze Křtin do Bílovic - se zastávkou v řícmanickém arboretu.

neděle 21. 4. 19
Hod Boží velikonoční. Bohoslužby s vysluhováním večeře Páně, nedělku měl Filip Ž., službu Jarek K.

sobota 20. 4. 19
Bílá sobota.

pátek 19. 4. 19
Velký pátek. Bohoslužby s večeří Páně. Službu měl Vláďa Z. Kafe na dvorku.

čtvrtek 18. 4. 19
Zelený čtvrtek. Čtení Pašijí, letos podle Marka.

středa 17. 4. 19
Rozhovor se snoubenci Veronikou H. a Viktorem P.

úterý 16. 4. 19
Velikonoce se blíží, začínáme ve čtvrtek v osmnáct čtením Pašijí.

pondělí 15. 4. 19
Datum konfirmace bylo stanoveno na svatodušní neděli 9. června.

neděle 14. 4. 19
Květná neděle, ráno bohoslužby plus nedělka, pak vernisáž výstavy kreseb Pavla Matysky a představení divadla Drak n´Roses Žížaly, cvrčci a Tyvíškdo. Protože byla zima, hrálo se ve srubu. Večer Bohoslužba Desert, hostem byla výtvarnice Marika Bumbálková, zpívala vokální kapela Kolenem.

sobota 13. 4. 19
Svatba Petry O. a Lukáše S.

pátek 12. 4. 19
Vřešťani na Filipce.

čtvrtek 11. 4. 19
Instalace výstavy. Schůzka mládeže, ale nikdo nepřišel. Biblická hodina. Schůze staršovstva.

středa 10. 4. 19
Začíná se chystat výstava na neděli, snad nebude pršet, předpověď je nejistá.

úterý 9. 4. 19
U nás v modlitebně pastorální konference Brněnského seniorátu. Děkujeme všem, kdo se podíleli na zdárném průběhu akce.

pondělí 8. 4. 19
Přestavba modlitebny na zítřejší pastorálku.

neděle 7. 4. 19
Ráno rodinné bohoslužby a kafe. Službu měla Mirka Š. Večer Hudební nešpory v Červeném kostele, zpíval sbor Ensemble Versus, kázal husovický farář, sbírka na Diakonii Betlém.

sobota 6. 4. 19
Schůzka konfirmandů.

pátek 5. 4. 19
Kontrola hasicích přístrojů. Schůzka Husovických vřešťanů. Ucpaný odpad, flek na zdi v modlitebně.

čtvrtek 4. 4. 19
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina u M.

středa 3. 4. 19
Jarní program začíná, v neděli nešpory.

úterý 2. 4. 19
Příprava Husovických listů.

pondělí 1. 4. 19
Plakáty Husovického dvorku vytištěny.

neděle 31. 3. 19
Bohoslužby v Sola Gratia, kromě faráře se podíleli Ondra Z., Denisa K. a Eva R. Bohoslužby v Husovicích, hrála Míša K., službu měla Petra S., kázal Matouš Pleva.

sobota 30. 3. 19
Sborový víkend, celodenní výlet, výstup na Kelčský Javorník. Večer program Ruthky K. o Filipce.

pátek 29. 3. 19
Odjezd na sborový víkend. Večer ukázky z biografií Franze Kafky a T. G. Masaryka.

čtvrtek 28. 3. 19
Schůzka mládeže a biblická hodina.

středa 27. 3. 19
V neděli jsme podpořili postní sbírku Diakonie, ale přispět lze i jednotlivě.

úterý 26. 3. 19
Pracuje se na plakátu Husovického dvorku.

pondělí 25. 3. 19
Pátek až neděle sborový víkend.

neděle 24. 3. 19
Bohoslužby. Nedělku měla Marta J., ale nevím to jistě. Službu měl Štěpán M., hrála Helena N. Kafe venku.

sobota 23. 3. 19
Schůzka konfirmandů.

pátek 22. 3. 19
Odpoledne schůzka Husovických vřešťanů, večer Setkání zletilých, kde přednášeli Lukáš Novosad a Petr Kalina o Lužických Srbech.

čtvrtek 21. 3. 19
Schůzka mládeže, hodně se protáhla, pak biblická hodina.

středa 20. 3. 19
Program letošního ročníku festivalu Husovický dvorek je komplet připraven. Začínáme 14. dubna.

úterý 19. 3. 19
Zveme na páteční přednášku o Srbské Lužici, ve srubu od 19 hod.

pondělí 18. 3. 19
Byrokratické dozvuky včerejších událostí.

neděle 17. 3. 19
Bohoslužby, sborové shromáždění. Nedělku měla Lydie Š., službu Vláďa Z. Opakovanou volbu faráře řídil Jaroslav Vítek. Farář byl zvolen na další tři roky. Zprávy schváleny.

sobota 16. 3. 19
Zítra sborové shromáždění s volbou faráře.

pátek 15. 3. 19
Schůzka Husovických vřešťanů, tentokrát poněkud dívčí.

čtvrtek 14. 3. 19
Schůzka mládeže, biblická hodina, schůze staršovstva.

středa 13. 3. 19
Jde do tuhého, na webu Filipky byly zveřejněny formuláře pro zápis do 1. a 2.-4. třídy.

úterý 12. 3. 19
Přípravy sborového shromáždění.

pondělí 11. 3. 19
Volbu v neděli bude řídit farář Jaroslav Vítek.

neděle 10. 3. 19
První neděle postní. Ráno bohoslužby s vysluhováním večeře Páně. Nedělku měl Honza R., službu Mirka Š. Večer Desert, hostem byl muzikant Rostislav Tvrdík, hrála kapela Svatopluk.

sobota 9. 3. 19
Včera a dnes konfirmandi na seniorátním konfivíkendu.

pátek 8. 3. 19
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 7. 3. 19
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina.

středa 6. 3. 19
Popeleční středa, v neděli 1. postní, bude vysluhována večeře Páně.

úterý 5. 3. 19
Přípravy Husovického dvorku.

pondělí 4. 3. 19
Sborový víkend na konci března zajištěn. Farář má na neděli zástup, a také program se již rýsuje.

neděle 3. 3. 19
Rodinné bohoslužby, písničky s kytarou. Službu měl Milan S.

sobota 2. 3. 19
Zítra rodinná neděle.

pátek 1. 3. 19
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 28. 2. 19
Schůzka mládeže. Biblická hodina.

středa 27. 2. 19
Pohřeb Evy Langerové.

úterý 26. 2. 19
Ester E. se stala členkou sboru.

pondělí 25. 2. 19
Evidenční dotazník odeslán.

neděle 24. 2. 19
Bohoslužby. Nedělku měla Jana Z., službu Honza R.

sobota 23. 2. 19
Schůzka konfirmandů.

pátek 22. 2. 19
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 21. 2. 19
Schůzka mládeže, biblická hodina.

středa 20. 2. 19
Zemřela Eva L., dcera Evy C. Na Filipce přípravka pro předškoláky.

úterý 19. 2. 19
Ve vzduchu je cítit jaro, tak uvidíme.

pondělí 18. 2. 19
Evidenční dotazník aneb úkoly z byrokracie.

neděle 17. 2. 19
Po jarních prázdninách se opět rozjíždí Husovický deník. Dnes bohoslužby, ještě bez nedělky, službu měl Vláďa Z.

neděle 10. 2. 19
Bohoslužby. Hrála Štěpánka H., službu měl Pavel H.

sobota 9. 2. 19
A chystáme dvacátý ročník festivalu Husovický dvorek.

pátek 8. 2. 19
Vřešťani dnes nebyli, začaly jarní prázdniny.

čtvrtek 7. 2. 19
Schůzka mládeže, biblická hodina a schůze staršovstva.

středa 6. 2. 19
Kdo nemáte o jarních prázdninách kde lyžovat, fara v Libštátě nabízí ubytování.

úterý 5. 2. 19
Vše dobře dopadlo, topíme.

pondělí 4. 2. 19
Havárka s expanzkou, děkujeme Štěpánovi M. za záchranu.

neděle 3. 2. 19
Ač pololetní prázdniny, bohoslužby pro děti. Plus kafe a buchty. Službu měla Petra S.

sobota 2. 2. 19
Po delší době přestalo mrznout. Zítra rodinné bohoslužby.

pátek 1. 2. 19
Pololetní prázdniny, z toho důvodu nebyla schůzka dětí.

čtvrtek 31. 1. 19
Biblická hodina.

středa 30. 1. 19
Farář zpět z kursu.

neděle 27. 1. 19
Bohoslužby, nedělku měla Jana Z., službu Petr K. Kafe a muffiny.

sobota 26. 1. 19
Schůzka konfirmandů, ale nějak se to nesešlo, lyžařské výcviky v plném proudu.

pátek 25. 1. 19
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 24. 1. 19
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina.

středa 23. 1. 19
Kola se otáčí.

úterý 22. 1. 19
Filipka prosí o pomoc na brigádách, otloukání omítek apod.

pondělí 21. 1. 19
V únorovém čísle časopisu Setkávání bude modlitba Petra K.

neděle 20. 1. 19
Bohoslužby, nedělku měla Eva R., službu Vláďa Z. Kafe.

sobota 19. 1. 19
Před padesáti lety zemřel Jan Palach.

pátek 18. 1. 19
Odpoledne schůzka Husovických vřešťanů, večer Setkání zletilých, kde měly program o Diakonii Petra S. a Pepina S.

čtvrtek 17. 1. 19
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina.

středa 16. 1. 19
Sbor přispěl na děti zemřelého faráře Aleše Mosteckého.

úterý 15. 1. 19
Opakovaná volba faráře se uskuteční v neděli 17. března, dnes cestou seniorátního výboru podána žádost synodní radě o pokyn k volbě.

pondělí 14. 1. 19
Další Setkání zletilých se koná tento pátek ve srubu. Program budou mít Petra S. a Pepina S. o Diakonii.

neděle 13. 1. 19
Ráno bohoslužby a nedělka, kafe. Službu měla Mirka Š. Večer Desert, hostem byla ředitelka školy Filipka Ruth Konvalinková, hrála kapela Dooušek.

sobota 12. 1. 19
Schůzka konfirmandů.

pátek 11. 1. 19
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 10. 1. 19
Schůzka mládeže, biblická hodina a schůze staršovstva.

středa 9. 1. 19
Včera přednášel Kurt farářům na pastorálce brněnského seniorátu. Večer na ČT Art rozhovor s Rudolfem B., kde se mihlo i několik členů našeho sboru.

úterý 8. 1. 19
Malé ohlédnutí: o svátcích se konaly bohoslužby na čtvrtou adventní neděli, pak hned v pondělí na Štědrý den vánoční rozjímání, a na Boží hod bohoslužby s vysluhováním večeře Páně. Pak další neděle a bohoslužby na Silvestra odpoledne a na Nový rok ráno s večeří Páně.

pondělí 7. 1. 19
Skončily zimní prázdniny, přejeme vše dobré v novém roce.