HUSOVICKÝ DENÍK 2018


pondělí 17. 12. 18
Nastal čas věnovat se Vánocům. Husovický deník se s Vámi loučí v tomto roce a ozve se v roce příštím. Přejeme krásné svátky!

neděle 16. 12. 18
Třetí adventní neděle, bohoslužby. Nedělku měl Honza R., službu Jirka S. Odpoledne slavnostní shromáždění ke 100. výročí spojení církve v Praze, kde se za náš sbor účastnili farář a kurátor s manželkou (ten dokonce účinkoval).

sobota 15. 12. 18
Dopoledne schůzka konfirmandů a zkouška muzikantů. Po poledni generálka vánoční hry v modlitebně a generálka pěveckého sboru ve srubu. V 15 hod propukla vánoční slavnost. Po úvodní společné písni a modlitbě zpíval pěvecký sbor několik koled v úpravě Luboše Fišera za doprovodu orchestříku. Hráli Ondřej H. na klavír a varhany, Klára H. na kontrabas, Petr K. a Tereza L. na housle a Filip Ž. na trombón. Dirigovala Klára S. R. Pak zahráli děti hru Vánoce na pumpě, kterou napsal Michal Kitta. Orchestřík doprovázel i zpěvy dětí. Děti dostaly balíčky, tentokrát ekologičtější než jindy. Akce se velmi vydařila, děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě, zejména Janě z.!

pátek 14. 12. 18
Zkouška vánoční hry v modlitebně, se scénou a kostýmy.

čtvrtek 13. 12. 18
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina a po ní schůze staršovstva.

středa 12. 12. 18
Nástěnné kalendáře Česká pošta vrátila zpět, Ústřední církevní kancelář nám je posílá znovu. S tímhle prý bojují v poslední době často.

úterý 11. 12. 18
Na bazárku se vybralo přes čtrnáct tisíc na Ukrajinu a přes čtyři tisíce na Diakonii.

pondělí 10. 12. 18
Jako obvykle se několik zaslaných sborových dopisů vrátilo, adresáti patrně zemřeli.

neděle 9. 12. 18
Druhá adventní neděle, bohoslužby. Nedělky, kafe. Službu měla Mirka Š. Po bohoslužbách na dvorku bazárek ve prospěch lidí na Ukrajině, kteří byli zasaženi válečným konfliktem. Také ve prospěch brněnského střediska Diakonie. Pak zkouška zpěvu. Večer Bohoslužba Desert, hostem byla primářka Psychiatrické léčebny v Černovicích MUDr. Hana Sedláková, hrál písničkář Pavel Čadek.

sobota 8. 12. 18
O některých věcech tu těžko psát - ale přece jen: Denisa píše, že cítí sílu našich modliteb.

pátek 7. 12. 18
Schůzka Husovických vřešťanů - zkouška vánoční hry.

čtvrtek 6. 12. 18
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina.

středa 5. 12. 18
Tak Mikuláš přece jen šel, byl u Rebeky K. Namaskovat se kvůli jednomu dítěti, to značí velké odhodlání!

úterý 4. 12. 18
Staršovstvo vyhlásilo mimořádnou sbírku na školu Filipku. Přispívat můžete do rukou pokladní sboru, Denisy K.

pondělí 3. 12. 18
Mikuláš chtěl letos opět chodit, ale nějak se zjistilo, že děti odrostly a malé ještě nevyrostly. Tak snad někdy příště!

neděle 2. 12. 18
První adventní neděle. Bohoslužby rodinné, s vysluhováním večeře Páně. Službu měl Jarek K. Sbírka na střediska Diakonie Brno a Klobouky u Brna. Po kafi zkouška zpěvu. Večer Hudební nešpory v Červeném kostele, účinkoval Brněnský Valášek, kázala Jana Hofmanová.

sobota 1. 12. 18
Dopoledne schůzka konfirmandů, odpoledne výlet nedělky. Nasněžilo. Zítra první adventní neděle.

pátek 30. 11. 18
Výtvarná dílna pro děti i rodiče na Filipce. Díky Mirce Š. připraveny adventní věnce.

čtvrtek 29. 11. 18
Odpoledne schůzka mládeže. Večer biblická hodina, ale nějak se to nesešlo.

středa 28. 11. 18
Česká biblická společnost nabízí svou novinku - Jubilejní bibli. Velký formát, nová grafická úprava, příloha Češi a bible.

úterý 27. 11. 18
V sobotu bude výlet s nedělkou, sraz je ve 14 hod na konečné v Soběšicích.

pondělí 26. 11. 18
V pátek nebudou Vřešťani, děti se mohou zúčastnit výtvarné dílny na Filipce od 14 do 18 hodin.

neděle 25. 11. 18
Bohoslužby, nedělky obě. Hrála Helena N. Po kafi zkouška zpěvu, tentokrát bez sbormistryně Kláry, zastoupila ji Dita S.

sobota 24. 11. 18
Zítra poslední neděle církevního roku.

pátek 23. 11. 18
Odpoledne schůzka Husovických vřešťanů - zkouška vánoční hry, večer Setkání zletilců, kde Denisa K. vyprávěla o cestě do Izraele.

čtvrtek 22. 11. 18
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina.

středa 21. 11. 18
Připomínám, že v pátek se koná ve srubu Setkání zletilých. Zveme!

úterý 20. 11. 18
První letošní sníh.

pondělí 19. 11. 18
Ochladilo se.

neděle 18. 11. 18
Bohoslužby, děti zkoušely vánoční hru, službu měla Petra S. Poté kafe a po kafi zkouška zpěvu. Zpíváme koledy, ale naštěstí málo známé.

sobota 17. 11. 18
V kanceláři grantová komise synodní rady, ve srubu schůzka konfirmandů.

pátek 16. 11. 18
Schůzka Husovických vřešťanů - zkouška vánoční hry.

čtvrtek 15. 11. 18
Schůzka mládeže. Biblická hodina.

středa 14. 11. 18
Lze zakoupit příručky Evangelický kalendář a Na každý den, knihu modliteb a sešit meditací.

úterý 13. 11. 18
V HaDivadle vzpomínka na Josefa K.

pondělí 12. 11. 18
V neděli začnou zkoušky zpěvu.

neděle 11. 11. 18
Ráno bohoslužby, v nedělce už zkouší vánoční hru, službu měl Štěpán M. Slib členky dozorčí rady brněnského střediska Diakonie Petry S. Večer Bohoslužba Desert, hostem byl ornitolog Jaroslav Koleček, hrála kapela Nahiru a paznecht.

sobota 10. 11. 18
Konvent brněnského seniorátu. Za husovický sbor se účastnili farář, kurátor, který často vystupoval i z pozice synodního kurátora, místokurátor (člen předsednictva), Petr K. a Ruth K., která informovala o založení základní školy Filipka.

pátek 9. 11. 18
Schůzka Husovických vřešťanů, díky Janě Z. startuje zkoušení vánoční hry.

čtvrtek 8. 11. 18
Schůzka mládeže, biblická hodina a schůze staršovstva.

středa 7. 11. 18
Svatba Petry Š. a Jiřího K. Tím pravděpodobně letos svatební sezóna končí.

úterý 6. 11. 18
V kostelnickém bytě o člověka více.

pondělí 5. 11. 18
Personální fond pro letošek zaplacen.

neděle 4. 11. 18
Rodinné bohoslužby, službu měl Honza R. Kafe stále ještě na dvorku. Večer Hudební nešpory v Červeném kostele, účinkoval sbor Musica da Camera, kázal Jiří Gruber, sbírka na Hospic sv. Alžběty.

sobota 3. 11. 18
Dopoledne schůzka konfirmandů, odpoledne svatba Lucie D. a Tomáše K. Brněnské středisko Diakonie dnes slavilo 25 let trvání.

pátek 2. 11. 18
Včera před půlnocí se Františce a Kurtovi narodil syn Alfréd. Toto oznámeno dnes na schůzce Husovických vřešťanů. Děti volaly "hurá" a "sláva".

čtvrtek 1. 11. 18
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina.

středa 31. 10. 18
Po podzimních prázdninách rozjíždí se opět Husovický deník.

pátek 26. 10. 18
Dnes nebyla schůzka dětí, začínají podzimní prázdniny.

čtvrtek 25. 10. 18
Schůzka mládeže s nadprůměrnou účastí. Večer biblická hodina.

středa 24. 10. 18
Varhaník Ondřej H. dnes slaví kulatiny. Gratulujeme!

úterý 23. 10. 18
Objednali jsme pět nástěnných kalendářů s fotografiemi kostelů na rok 2019.

pondělí 22. 10. 18
Vzhledem k podzimním prázdninám v pátek nebudou Vřešťani.

neděle 21. 10. 18
Bohoslužby, kázal Vláďa Z., službu měla Petra S., nedělku Lydie Š. Farář kázal ve Zlíně, kde pak odpoledne povídal a besedoval o Bohoslužbě Desert.

sobota 20. 10. 18
Schůzka konfirmandů. Mládež na školce v Boskovicích, kde mj. Sára K. zvolena do Seniorátního odboru mládeže.

pátek 19. 10. 18
Schůzka Husovických vřešťanů. Pobožnost pro aktivisty Filipky.

čtvrtek 18. 10. 18
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina.

středa 17. 10. 18
Filipka má zřejmě prvního žáčka.

úterý 16. 10. 18
Vypadá to, že konfirmandi se budou scházet v sobotu.

pondělí 15. 10. 18
O víkendu má mládež akci v Boskovicích. Bylo by dobře, kdyby jelo co nejvíc mládežníků.

neděle 14. 10. 18
Neděle Díkčinění, vysluhování večeře Páně. Mladší nedělku měl Filip Ž., starší Jana Z. Službu měla Mirka Š., hráli Ondřej, Klárka a Anežka. Po bohoslužbách tradiční pasování, i když žádný nováček letos není. Po návratu z výpravy společný oběd dětí a mládeže ve srubu. Děkujeme manželům R. za guláš. Večer Bohoslužba Desert, hostem byla MUDr. Regina Slámová, hrála kapela Betsaida.

sobota 13. 10. 18
Zítra budeme slavit neděli Díkčinění.

pátek 12. 10. 18
Den otevřených dveří na Filipce. Prohlídka budovy, guláš, moštování, zábavy dětí.

čtvrtek 11. 10. 18
Odpoledne schůzka mládeže, na kterou přišla i nová seniorátní farářka pro mládež Iva K. Večer biblická hodina a schůze staršovstva.

středa 10. 10. 18
Český Bratr se zajímá o Filipku.

úterý 9. 10. 18
Rozhovor se snoubenci Lucií D. a Tomášem K.

pondělí 8. 10. 18
Rozhovor se snoubenci Petrou Š. a Jiřím K.

neděle 7. 10. 18
Ráno bohoslužby, a sice rodinné. Hrál Honza Ž., službu měl Honza R. Večer nešpory v Červeném kostele, účinkoval Swing Band Mojdy Bártka, sbírka byla určena na Hospic sv. Alžběty.

sobota 6. 10. 18
Párty u H.

pátek 5. 10. 18
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 4. 10. 18
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina.

středa 3. 10. 18
Byly vyřezány suché stromy na farní zahradě, děkujeme Jáchymovi a Ondřejovi za práci. Ve srubu zkouška Poletíme?, zítra hrají v pražském Lucerna Music Baru, a mají vyprodáno.

úterý 2. 10. 18
Mládež ve čtvrtek 17:15 (zatím), biblická ve čtvrtek v 19:00, děti v pátek 16:00.

pondělí 1. 10. 18
Domlouváme schůzky konfirmandů, ale zatím se to moc nedaří.

neděle 30. 9. 18
Bohoslužby, kázal výpomocný kazatel Petr M., službu měla Petra S. Farář kázal v Pečkách.

sobota 29. 9. 18
Několik členů sboru na oslavách 100. výročí spojení církve v Pardubicích.

pátek 28. 9. 18
Svatý Václav, státní svátek.

čtvrtek 27. 9. 18
Odesíláme žádost o granty ČCE na ústředí církve. Děkujeme za vypracování manželům K.

středa 26. 9. 18
Po všech komplikacích ohledně sborového víkendu bylo dnes zarezervováno rekreační středisko Sola Gratia na víkend 29.- 31. března.

úterý 25. 9. 18
Podzimní školka mládeže bude 19.- 21. 10. v Boskovicích.

pondělí 24. 9. 18
Ochladilo se, déšť a vítr. Tím zřejmě skončilo letošní dlouhé léto, které trvalo bezmála pět měsíců, a nastal podzim.

neděle 23. 9. 18
Bohoslužby, kázal Vláďa Z., službu měla Mirka Š., nedělku Jana Z. Farář ve Veselí.

sobota 22. 9. 18
Zítra neděle.

pátek 21. 9. 18
Přišel nástěnný kalendář s fotografiemi kostelů na rok 2019. Posílají to čím dál dřív, je teprve září.

čtvrtek 20. 9. 18
Seniorátní výbor doporučil obě naše žádosti o granty ČCE. Děkujeme!

středa 19. 9. 18
Svátek Díkčinění budeme slavit v neděli 14. října.

úterý 18. 9. 18
Blíží se oslavy 100. výročí spojení církve. Konají se v Pardubicích a hlavní bohoslužby se budou konat v sobotu 29. 9. v 10 hodin na náměstí. Zúčastní se i někdo z Husovic?

pondělí 17. 9. 18
Podáváme dvě žádosti o grant ČCE, obě se týkají školy Filipka. V případě, že peníze dostaneme, předpokládá se spoluúčast sboru 10%. Na tento účel chce staršovstvo v adventu vykonat mimořádnou sbírku.

neděle 16. 9. 18
Bohoslužby, hráli Ondřej s Klárkou, službu měl Jarek K. Kafe, sluníčko svítilo.

sobota 15. 9. 18
Katecheze dospělých - příprava ke křtu.

pátek 14. 9. 18
Zahradní párty - tradiční grilování na začátku školního roku. Přestože celý den pršelo, večer pršet přestalo a bylo příjemně.

čtvrtek 13. 9. 18
Schůze staršovstva. Zítra grilování, ale má pršet.

středa 12. 9. 18
Úklid po pastorálce. Krásné počasí.

úterý 11. 9. 18
Pastorální konference brněnského seniorátu u nás. Děkujeme všem, kteří se podíleli (spíš podílely) na hladkém průběhu akce.

pondělí 10. 9. 18
Příprava modlitebny na zítřejší pastorálku. Díky Kurtovi za pomoc.

neděle 9. 9. 18
Bohoslužby, hrála Helena N., službu měl Milan S.

sobota 8. 9. 18
Presentace Filipky v Židenicích.

pátek 7. 9. 18
Svatba Ivany V. a Přemysla P.

čtvrtek 6. 9. 18
Zítra svatba.

středa 5. 9. 18
Tradiční grilování na začátku školního roku bude v pátek 14. 9.

úterý 4. 9. 18
Děkujeme všem, kteří se o prázdninách podíleli na zdárném průběhu sborových akcí.

pondělí 3. 9. 18
Husovický deník se opět hlásí! Skončily prázdniny, začal školní rok.

středa 27. 6. 18
Husovický deník se loučí, přejeme krásné léto a po prázdninách se zase ozveme.

úterý 26. 6. 18
Rozhovor se snoubenci Kateřinou U. a Jakubem K. Schůzka mládeže.

pondělí 25. 6. 18
Školní rok pomalu končí, děkujeme všem za čas a práci.

neděle 24. 6. 18
Bohoslužby, nedělku měla Petra S., službu Milan S.

sobota 23. 6. 18
Svatba Michaely N. a Petra N.

pátek 22. 6. 18
Tradiční grilování ke konci školního roku.

čtvrtek 21. 6. 18
Dnes první letní den, zítra párty, má se ochladit.

středa 20. 6. 18
Sbor přispěl nadačnímu fondu Filipka částkou 20 tisíc Kč.

úterý 19. 6. 18
Schůzka mládeže.

pondělí 18. 6. 18
Rozhovor se snoubenci Michaelou K. a Ondřejem H.

neděle 17. 6. 18
Bohoslužby, skončil cyklus kázání na Apoštolské vyznání víry. Službu měl Pavel H., nedělku Jana Z.

sobota 16. 6. 18
Už dlouho jsem tu nenapsal nic o Poletíme?, tak dnes bych mohl napsat, že včera hráli v Bruselu. Bylo to na Czech Street Party (Lenka Dusilová, Poletíme?, Čechomor).

pátek 15. 6. 18
Krajský soud oznamuje, že nadační fond Filipka byl zapsán do nadačního rejstříku. To znamená, že nadační fond Filipka byl založen a existuje! Jak už oznámeno, můžete podpořit školu Filipku prostřednictvím tohoto fondu na čísle účtu 8800002668/7940. Odpoledne schůzka Husovických vřešťanů, poslední v tomto školním roce.

čtvrtek 14. 6. 18
V poledne svatba Lucie Š. a Jana O. Večer schůze staršovstva.

středa 13. 6. 18
Ještě by bylo třeba zmínit schůzku se snoubenci Veronikou V. a Vítem S., a také s Ivanou V. a Přemyslem P.

úterý 12. 6. 18
Schůzka mládeže.

pondělí 11. 6. 18
Podmínce krajského soudu bylo vyhověno, díky Ondrovi Z. jsme založili bankovní účet nadačního fondu Filipka. Můžete tedy již přispívat a podporovat tak naši základní školu, která se rozběhne v září 2019. Číslo účtu 8800002668/7940. Dary by neměly být anonymní. Dárcům děkujeme.

neděle 10. 6. 18
Bohoslužby, nedělku měl Eman M., službu Pavel H.

sobota 9. 6. 18
Svatba Magdy L. a Zdeňka Z.

pátek 8. 6. 18
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 7. 6. 18
Krajský soud píše, že k založení nadačního fondu je třeba předem zřídit účet u banky. To snad zvládeneme.

středa 6. 6. 18
Píše kurátor, že by to chtělo nějakou větší propagaci Jeronymovy jednoty.

úterý 5. 6. 18
Schůzka mládeže, byla nebyla.

pondělí 4. 6. 18
Všechny dokumenty potřebné k založení nadačního fondu máme pohromadě, zítra je Ondra Z. odnese na soud.

neděle 3. 6. 18
Ráno rodinné bohoslužby. Službu měl Jarek K. Po bohoslužbách na dvorku uvedení Kurtovy knihy Hledání českobratrského výtvarnictví. Promluvili Aleš Filip a Marta Procházková, zahrál a zazpíval Tomáš Vtípil. Kniha se díky nakladatelství CDK prodávala za pouhých 130 Kč. Večer Hudební nešpory v Červeném kostele, účinkovaly varhanice Hana Bartošová a sopranistka Irena Troupová, kázal Štěpán H. Sbírka byla věnována Diakonii ČCE Myslibořice.

sobota 2. 6. 18
Svatba Olgy V. a Milana G.

pátek 1. 6. 18
Schůzka Husovických vřešťanů. Leták školy Filipka.

čtvrtek 31. 5. 18
Biblická hodina.

středa 30. 5. 18
GDPR - kartotéku jsem zamkl do skříně.

úterý 29. 5. 18
Schůzka mládeže.

pondělí 28. 5. 18
Na zahrádce léto.

neděle 27. 5. 18
Trojiční neděle, bohoslužby. Malou nedělku měl Filip Ž., velkou Jana Z., službu Milan S.

sobota 26. 5. 18
Svatba Kristiny K. a Mikuláše H.

pátek 25. 5. 18
Noc kostelů. Divadélko pro školy hrálo představení Africká pohádka. Děkujeme všem, kdo se na Noci kostelů podíleli.

čtvrtek 24. 5. 18
Biblická hodina.

středa 23. 5. 18
Porodní bolesti nadačního fondu Filipka.

úterý 22. 5. 18
Schůzka mládeže.

pondělí 21. 5. 18
Platba za popelnice, pohodlně online, doporučuji.

neděle 20. 5. 18
Svatodušní svátky. Bohoslužby, křest Elen Ž. Malou nedělku měl Filip Ž., velkou Eva R., službu Honza R. Vysluhování večeře Páně.

sobota 19. 5. 18
Kupujeme přebalovací pult.

pátek 18. 5. 18
Schůzka Husovických vřešťanů, tentokrát na Kraví hoře.

čtvrtek 17. 5. 18
Školní schůze s ředitelkou EA Helenou Wernischovou a členy synodní rady Jiřím Schneiderem a Vláďou Z. Večer biblická hodina.

středa 16. 5. 18
Rozhovor se snoubenci Lucií Š. a Janem O.

úterý 15. 5. 18
V modlitebně pastorální konference brněnského seniorátu. Děkujeme našim důchodkyním, které připravily pohoštění. Schůzka mládeže.

pondělí 14. 5. 18
Zakládáme nadační fond Filipka.

neděle 13. 5. 18
Bohoslužby, Husovický dvorek. Službu měl Pavel H., nedělku Marta J. Po bohoslužbách vernisáž výstavy obrazů Alžběty Procházkové a představení Bilbo Compagnie Maringotka. Večer bohoslužba v klubu Desert, hostem byl herec HaDivadla Jan Lepšík, hrál Tomáš Vtípil.

sobota 12. 5. 18
Instalace výstavy obrazů Alžběty Procházkové. Příjezd Bilbo Compagnie.

pátek 11. 5. 18
Svatba Marcely P. a Toma M. Schůzka Husovických vřešťanů. Rozhovor se snoubenci Olgou V. a Milanem G.

čtvrtek 10. 5. 18
Svátek Nanebevstoupení, bohoslužby v 19 večer. Poté schůze staršovstva.

středa 9. 5. 18
Po květnových volnech je zde opět Husovický deník. Rozhovor se snoubenci Magdou L. a Zdeňkem Z.

neděle 29. 4. 18
Bohoslužby, malou nedělku měl Filip Ž., velkou Eman M., službu Mirka Š.

sobota 28. 4. 18
Po dvou nedělích Husovických dvorků zítra běžná neděle.

pátek 27. 4. 18
Vřešťani dnes nebyli, začal prodloužený víkend.

čtvrtek 26. 4. 18
Biblická hodina i se psem.

středa 25. 4. 18
Posečená tráva na zahradě. Za měsíc je Noc kostelů.

úterý 24. 4. 18
Schůzka mládeže.

pondělí 23. 4. 18
Rozhovor se snoubenci Michaelou N. a Petrem N.

neděle 22. 4. 18
Bohoslužby, nedělku měla Lydie Š. (velkou) a Filip Ž. (malou), službu Jarek K. Oslovila nás ředitelka brněnského střediska Diakonie Lenka Svobodová. Husovický dvorek, výstava obrazů Petra Lorenze, divadlo Paravánek hrálo hru Mína a kouzelná babička.

sobota 21. 4. 18
Vláďa Z. a zasedání grantové komise synodní rady. V podvečer do Kuřimi pro obrazy na zítřejší Dvorek.

pátek 20. 4. 18
Vzdělávací nadace Jana Husa. Schůzka Husovických vřešťanů. Porada ohledně nové školy.

čtvrtek 19. 4. 18
Biblická hodina.

středa 18. 4. 18
Sakury a broskev už odkvétají, višně, švestka a tulipány kvetou.

úterý 17. 4. 18
Schůzka mládeže.

pondělí 16. 4. 18
Rozhovor se snoubenci Marcelou P. a Tomem M.

neděle 15. 4. 18
Začal XIX. ročník festivalu Husovický dvorek. Bohoslužby, nedělku měl Filip Ž. (malou) a Lydie Š. (velkou), službu měl Vláďa Z., doprovázeli Honza Ž. a Tomáš V. Vernisáž výstavy obrazů Marie Čmelíkové, divadlo Drak n´Roses hrálo Samsona.

sobota 14. 4. 18
Instalace výstavy obrazů Marie Čmelíkové.

pátek 13. 4. 18
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 12. 4. 18
Biblická hodina a schůze staršovstva.

středa 11. 4. 18
Na srubu mají kosi hnízdo, a v něm pět mláďat. Rodiče krmí děti žížalami.

úterý 10. 4. 18
Schůzka mládeže.

pondělí 9. 4. 18
O svatbách v Kroměříži.

neděle 8. 4. 18
Ráno bohoslužby, nedělku měla Jana Z., službu Petr K. Večer Bohoslužba Desert, hrála písničkářka Prune, hostem byl kunsthistorik Ivan Foletti.

sobota 7. 4. 18
Rozhovor se snoubenci Kristinou K. a Mikulášem H.

pátek 6. 4. 18
Schůzka Vřešťanů.

čtvrtek 5. 4. 18
Biblická hodina.

středa 4. 4. 18
Na zahrádce jaro.

úterý 3. 4. 18
Schůzka mládeže - a konečně se udělalo teplo, takže jsme seděli venku.

pondělí 2. 4. 18
Pondělí velikonoční, tradiční výlet. Trasa tentokrát údolím Bobravy, ze Střelic do Želešic. Ornitolog Jarda Koleček nalapal ptáčky a udělal nám přednášky z ornitologie.

neděle 1. 4. 18
Boží hod velikonoční, vysluhování večeře Páně. Službu měl Jarek K., hrála Míša K. Kafe venku.

sobota 31. 3. 18
Zítra neděle vzkříšení.

pátek 30. 3. 18
Velký pátek. Bohoslužby s vysluhováním večeře Páně. Službu měl Vláďa Z.

čtvrtek 29. 3. 18
Zelený čtvrtek, čtení Pašijí, letos podle Matouše.

středa 28. 3. 18
Zítra pašije.

úterý 27. 3. 18
Schůzka mládeže, ale asi už je ten velikonoční týden.

pondělí 26. 3. 18
Plakáty Husovického dvorku vytištěny.

neděle 25. 3. 18
Květná neděle. Nedělku měla Jana Z., službu Honza R. Pepina informovala o využití peněz z bazárku pro Ukrajinu. Večer Hudební nešpory v Červeném kostele, účinkoval pěvecký sbor Kantiléna, kázal Jiří Gruber, sbírka byla na Diakonii Betlém.

sobota 24. 3. 18
Svatba Lenky R. a Petra P. Pozor, v noci se mění čas!

pátek 23. 3. 18
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 22. 3. 18
Biblická hodina.

středa 21. 3. 18
Husovický dvorek připraven, plakát hotov k vytištění.

úterý 20. 3. 18
Husovické listy vysázeny, díky Petru K. Schůzka mládeže.

pondělí 19. 3. 18
Husovické listy odeslány k sazbě.

neděle 18. 3. 18
Bohoslužby, nedělku měla Marta J., službu Jarek K. Výroční sborové shromáždění, kafe.

sobota 17. 3. 18
Ještě bych podotkl ke včerejšku, že program měla samozřejmě Ruthka Konvalinková.

pátek 16. 3. 18
Odpoledne schůzka Husovických vřešťanů, večer setkání zletilých - o nové škole.

čtvrtek 15. 3. 18
Biblická hodina.

středa 14. 3. 18
V pátek Setkání zletilých o nové škole, v neděli výroční sborové shromáždění.

úterý 13. 3. 18
Schůzka mládeže.

pondělí 12. 3. 18
Ministerstvo školství zařadilo naši Školu příběhem do sítě škol! Jedna etapa je tedy ukončena, začíná další - jde už opravdu do tuhého!

neděle 11. 3. 18
Ráno bohoslužby, malou nedělku měl Filip Ž., velkou Honza R. Službu měl Pavel H. Večer Bohoslužba Desert, hrály Kočičí jazýčky, hostem byla režisérka Gabriela Ženatá.

sobota 10. 3. 18
Farář vykonal pohřeb prof. MUDr. Romana Čerbáka, CsC. v bazilice na Starém Brně.

pátek 9. 3. 18
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 8. 3. 18
Biblická hodina, a po ní schůze staršovstva.

středa 7. 3. 18
Setkání zletilých bude v pátek 16. března, diskutovat budeme o nové škole.

úterý 6. 3. 18
Rozhovor s pozůstalými Romana Čerbáka. Schůzka mládeže.

pondělí 5. 3. 18
Sněhulák pořád ještě stojí!

neděle 4. 3. 18
Rodinná neděle, i když dětí dost málo. Službu měl Vláďa Z.

sobota 3. 3. 18
Výroční sborové shromáždění se bude konat 18. března.

pátek 2. 3. 18
Inaugurace rektora Petra O., kde mj. vystoupil i Láry H. Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 1. 3. 18
Biblická hodina, ale tentokrát to tak nějak nedopadlo...

středa 28. 2. 18
Včera ještě rozhovor se snoubenci Lenkou R. a Petrem P.

úterý 27. 2. 18
Schůzka mládeže, ač mrazy veliké.

pondělí 26. 2. 18
Jarní sezóna Hudebních nešpor v Červeném kostele začne výjimečně už poslední březnovou neděli (1. dubna jsou Velikonoce).

neděle 25. 2. 18
Mráz, ale bohoslužby pěkně navštívené. Nedělku měl Filip Ž., službu Jarek K. Hrála Helena N. Pozdravy od Mirky Š.

sobota 24. 2. 18
Udeřily mrazy, v modlitebně topíme na plné pecky.

pátek 23. 2. 18
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 22. 2. 18
Biblická hodina.

středa 21. 2. 18
Termíny letošního festivalu Husovický dvorek: 15. a 22. dubna, 13. a 25. května.

úterý 20. 2. 18
Schůzka mládeže.

pondělí 19. 2. 18
Paní ředitelku brněnského střediska Diakonie Lenku Svobodovou přivítáme v našem sboru v neděli 22. dubna.

neděle 18. 2. 18
První postní neděle, vysluhování večeře Páně. Malou nedělku měl Tomáš V., velkou Ruthka K. Službu měl Pavel H. Zatímco dospělí kafovali, děti postavily na dvoře sněhuláka.

sobota 17. 2. 18
Chléb a víno připravíno!

pátek 16. 2. 18
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 15. 2. 18
Biblická hodina, po ní schůze staršovstva.

středa 14. 2. 18
Náš sbor obdržel výroční zprávu brněnského střediska Diakonie.

úterý 13. 2. 18
Schůzka mládeže, statečný Vašek S.

pondělí 12. 2. 18
V ČB rozhovor se Sašou.

neděle 11. 2. 18
Po jarních prázdninách je zde opět Husovický deník. Dnes neděle, službu měl Milan S., malou nedělku Filip Ž., velkou Honza R. Večer Bohoslužba Desert, hostem byl umělecký šéf divadla Polárka Jan Cimr, hrála kapela Hazafele.

čtvrtek 1. 2. 18
Biblická hodina.

středa 31. 1. 18
Podpis smlouvy o poskytnutí podpory na přípravu školy.

úterý 30. 1. 18
Schůzka mládeže.

pondělí 29. 1. 18
V pátek jsou pololetní prázdniny, nebudou Vřešťani!

neděle 28. 1. 18
Bohoslužby, velkou nedělku měla Eva R., malou Filip Ž. Službu měla Mirka Š.

sobota 27. 1. 18
Hlavy vzhůru!

pátek 26. 1. 18
Krátká přetržka Husovického deníku byla způsobena účastí faráře na farářském kurzu. Dnes schůzka Husovických vřešťanů.

úterý 23. 1. 18
Schůzka mládeže.

pondělí 22. 1. 18
Ve čtvrtek nebude biblická hodina.

neděle 21. 1. 18
Bohoslužby. Malou nedělku měla Věrka V., velkou Lydie Š. Službu měl Honza R.

sobota 20. 1. 18
Všechno nejlepší kurátorovi k narozeninám!

pátek 19. 1. 18
Odpoledne schůzka Husovických vřešťanů, večer Setkání zletilců - program měla psycholožka J. E. Evangelu.

čtvrtek 18. 1. 18
Biblická hodina.

středa 17. 1. 18
Sbor v Prosetíně děkuje za náš dar.

úterý 16. 1. 18
Napadl sníh. Schůzka mládeže, ale asi to nejezdilo...?

pondělí 15. 1. 18
V pátek v 19 hod bude Setkání zletilých. Program připravuje psycholožka J. E. Evangelu na téma Jak se zasmát sám sobě. Zveme!

neděle 14. 1. 18
Ráno bohoslužby, velkou nedělku měla Jana Z., malou Filip Ž., službu Štěpán M. Večer Bohoslužba Desert, hostem byl architekt Tomáš Růžička, hrála Martina Trchová.

sobota 13. 1. 18
V Blahoslavově domě pohřeb Jany Slámové, bývalé ředitelky Evangelické akademie v Brně.

pátek 12. 1. 18
Pracovní porada ohledně zřízení nové školy za účasti ředitelky Evangelické akademie Heleny Wernischové a zástupce synodní rady Jiřího Schneidera. Pohřeb Jiřího Farského v Blahoslavově domě.

čtvrtek 11. 1. 18
Biblická hodina, poté schůze staršovstva.

středa 10. 1. 18
Zítra schůze staršovstva.

úterý 9. 1. 18
Mládež se dnes nesešla, prý hrozí pololetní písemky.

pondělí 8. 1. 18
Letošní tábor se bude konat 29.7.-5.8., rodičák 5.-10.8.

neděle 7. 1. 18
Bohoslužby rodinné. Službu měla Petra S.

sobota 6. 1. 18
Brněnské středisko Diakonie ČCE děkuje za náš dar.

pátek 5. 1. 18
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 4. 1. 18
Biblická hodina.

středa 3. 1. 18
Rozloučení s J. Farským bude v pátek 12. ledna v 15 hodin v Blahoslavově domě.

úterý 2. 1. 18
Zapomněl jsem napsat, že včera hrál Dan S. Děkujeme!

pondělí 1. 1. 18
Novoroční bohoslužby, večeře Páně. Službu měla Mirka Š. Přejeme vše dobré do nového roku 2018!