HUSOVICKÝ DENÍK 2014


středa 31. 12. 14
Starý rok, bohoslužby. Čtenářům Husovického deníku přejeme vše dobré v roce 2015!

úterý 30. 12. 14
Mrzne, až praští.

pondělí 29. 12. 14
V Husovicích to žije aneb zajímavé aktivity účastníků našich bohoslužeb v poslední době: Milan K. vydal knížku příběhů pro děti, rodina Z. vytiskla básničky a modlitby Mirky Š., divadlo Polárka uvedla premiéru Toma Sawyera v režii Honzy C., nakladatelství Fra vydalo básnickou sbírku Bětky M. a v Národním divadle v Praze hraje Petr O. Jo, a u Emana vyšla knížka s ilustracemi Mariky B.

neděle 28. 12. 14
Bohoslužby mezi svátky, službu měla Petra S.

sobota 27. 12. 14
V Husovicích trošku nasněžilo.

pátek 26. 12. 14
Po dlouhé době klesla teplota pod nulu.

čtvrtek 25. 12. 14
Boží hod vánoční, vysluhování večeře Páně. Hráli Anežka, Vojta, Péťa, Ondřej, Klárka, Anička.

středa 24. 12. 14
Štědrý den, odpoledne vánoční rozjímání. Hráli Ondřej a sourozenci K.

úterý 23. 12. 14
Úklid modlitebny.

pondělí 22. 12. 14
Pozítří Vánoce, dnes deset nad nulou.

neděle 21. 12. 14
Čtvrtá adventní neděle. Ráno bohoslužby a nedělky. S Ondřejem hrály Přikrylky, službu měl Pavel H. Poté bohoslužby v Maloměřicích, mezitím zdobení stromečku. Odpoledne dětská vánoční slavnost, děti hrály hru Zdeňka Šorma Oslava narozenin. Děkujeme dětem, a také všem, kteří jakkoli přispěli ke zdárnému průběhu slavnosti, zejména Petře S., Ditě S., Ruthce K., Lydii Š., Renatě L., Pavlovi H. a dalším.

sobota 20. 12. 14
Svatba Terezy P. a Jaroslava F.

pátek 19. 12. 14
Zkouška vánoční hry, v neděli naostro! Balíčky připraveny. Děkujeme všem, kteří se podíleli!

čtvrtek 18. 12. 14
Diakonické víno je zde.

středa 17. 12. 14
Konec semestru, konec semináře.

úterý 16. 12. 14
Perníčky na stromeček upečeny.

pondělí 15. 12. 14
Zakoupen stromeček.

neděle 14. 12. 14
Třetí adventní neděle. Ráno bohoslužby a zkouška vánoční hry. V poledne křest Jany Anastázie. Večer Desert, hostem byl rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek, hrálo Gabriela Kolčavová Trio.

sobota 13. 12. 14
Podporujeme sbor v Prosetíně. A také hospic sv. Alžběty.

pátek 12. 12. 14
Zkouška vánoční hry.

čtvrtek 11. 12. 14
Domluva křtu Jany K. Biblická hodina. Schůze staršovstva.

středa 10. 12. 14
No a za čtrnáct dní jsou svátky.

úterý 9. 12. 14
Střediska Diakonie Brno a Klobouky nám děkují za adventní sbírku.

pondělí 8. 12. 14
Ještě k nešporám: Dramaturgie posledních dvou sezón byla skvělá, nestalo se, že by úroveň interpretů byla nějak výrazně slabší.

neděle 7. 12. 14
Druhá adventní neděle, ráno rodinné bohoslužby. Svíčky zapalovala Dita H., službu měl Petr K. Po vyprávění příběhů se děti odebraly do srubu, kde pokračovaly ve zkoušení vánoční hry. Večer Hudební nešpory v Červeném kostele, účinkoval soubor Da Capo Ensemble. Kázal Jiří Gruber, sbírka byla věnována brněnskému středisku Diakonie. Toto byly pravděpodobně poslední nešpory, které připravoval dosavadní tým. Děkujeme velice za dva roky práce mnoha dobrovolníkům, jmenovitě pak Báře Prudilové, Michalu Doleželovi, Ondřeji Hájkovi, Klárce Přikrylové, a zejména Zdeničce a Jonášovi Hájkovým, kteří sháněli interprety a starali se o ně. Kdo ví, jestli je dokážeme nahradit, když teď už nemohou.

sobota 6. 12. 14
Příprava Husovických listů.

pátek 5. 12. 14
Mikuláš chodil, dokonce řídil auto a vozil čerty.

čtvrtek 4. 12. 14
Dopoledne katecheze, poslední v tomto složení. Večer biblická hodina.

středa 3. 12. 14
Pozítří nebude schůzka dětí, je totiž Mikuláš.

úterý 2. 12. 14
Hezký prosinec!

pondělí 1. 12. 14
Kalamita.

neděle 30. 11. 14
První adventní neděle. Bohoslužby s vysluhováním večeře Páně. Oheň zapaloval Filip H. Malou nedělku měla Eva R., velká zkoušela vánoční hru. Službu měl Vláďa Z.

sobota 29. 11. 14
Zítra začíná advent. Mirka Š. přivezla adventní věnce.

pátek 28. 11. 14
Nezletilí zkoušeli vánoční hru, zletilí pak naslouchali povídání Bena Skály o tom, jak se píše Wikipedie.

čtvrtek 27. 11. 14
Dopoledne katecheze dospělých, večer biblická hodina.

středa 26. 11. 14
Pozítří Setkání zletilých v 19 hod.

úterý 25. 11. 14
Měsíc před Vánocemi.

pondělí 24. 11. 14
Odeslali jsme 10 tisíc na Seniorátní fond pomoci.

neděle 23. 11. 14
Bohoslužby, poslední neděle církevního roku. Nedělky, zkouška vánoční hry. Službu měl poprvé Štěpán M. Kafe.

sobota 22. 11. 14
Konvent brněnského seniorátu. Z našeho sboru se účastnili Štěpán H., Vladimír Z., Jarek K. a Mirka Š.

pátek 21. 11. 14
Zkouška vánoční hry.

čtvrtek 20. 11. 14
Dopoledne katecheze dospělých, večer biblická hodina.

středa 19. 11. 14
V semináři na JAMU jsme se přehoupli ze Starého zákona do Nového.

úterý 18. 11. 14
Rozhovor se snoubenci P. a F. Kapela ze srubu na Flédě.

pondělí 17. 11. 14
Svátek, návrat Vřešťanů z Prosetína.

neděle 16. 11. 14
Bohoslužby, nedělka byla jen malá s Janou Z., službu měl Honza R. Pak bohoslužby v Maloměřicích.

sobota 15. 11. 14
V Prosetíně sprchlo.

pátek 14. 11. 14
Vřešťani odjeli na prodloužený víkend do Prosetína.

čtvrtek 13. 11. 14
Dopoledne katecheze dospělých, večer biblická hodina a schůze staršovstva.

středa 12. 11. 14
Děti v pátek odjíždějí na prodloužený víkend do Prosetína, sraz je 15,30 na nádraží v Králově Poli.

úterý 11. 11. 14
Listopadové setkání zletilých bude v pátek 28. 11. v 19 hod. Ben S. bude povídat o Wikipedii.

pondělí 10. 11. 14
Radost farářova - poslední dvě neděle plný dům, na nešporách taky plno, a včera v Desertu vysloveně natřískáno!

neděle 9. 11. 14
Ráno bohoslužby, při nichž byla pokřtěna Stella T. Službu měl Milan S., malou nedělku Pepina, na velké se rozdělovaly role na vánoční hru. Křestní veselí pokračovalo pak na dvorku i ve srubu až do pozdního odpoledne. Večer Desert, hostem byl fyzik Jeník Hollan, hrála kapela Perfect Time.

sobota 8. 11. 14
Zítra se rozdělují role pro vánoční hru.

pátek 7. 11. 14
Schůzka Husovických vřešťanů. Rozjíždí se zkoušení letošní vánoční hry, díky Petře S. a Ditě S., které se této náročné činnosti ujaly.

čtvrtek 6. 11. 14
Dopoledne katecheze dospělých, večer biblická hodina.

středa 5. 11. 14
Teplo a vítr.

úterý 4. 11. 14
Kostelnický byt vymalován. Kancelář se bude dělat v pátek.

pondělí 3. 11. 14
U nás v Husovicích schůze předsednictva konventu. Stále není ještě vymalováno.

neděle 2. 11. 14
Ráno rodinné bohoslužby, službu měla Petra S., hráli Ondřej s Vojtou. Večer nešpory, účinkovali zpěvačka Jana Vondrů a Symfonický orchestr Sokola Brno I s dirigentem Joelem Hánou. Kázal husovický farář, sbírka byla věnována občanskému sdružení Naděje.

sobota 1. 11. 14
Farář se vrátil z dovolené a začal opět psát Husovický deník.

čtvrtek 23. 10. 14
Dopoledne katecheze dospělých, večer biblická hodina.

středa 22. 10. 14
Prší, ochladilo se, asi konec teplých dnů? Děti nechť se přihlašují na pobyt v Prosetíně.

úterý 21. 10. 14
Ráno přišel malíř obhlédnout situaci. Vše si změřil, malovat se bude v pátek. Večer schůzka ohledně nešpor.

pondělí 20. 10. 14
Farář, kurátor a místokurátor se podíleli na přípravě konventu.

neděle 19. 10. 14
Bohoslužby, neděle díkčinění, vysluhování večeře Páně. Službu měl Vláďa Z., nedělky Jana Z. a Michal D. Po kafi bohoslužby v Maloměřicích.

sobota 18. 10. 14
Asi nic.

pátek 17. 10. 14
Svatba Elišky V. a Libora P. Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 16. 10. 14
Odvezli hromadu suti. Biblická hodina.

středa 15. 10. 14
Příprava nešpor, tentokrát s předstihem.

úterý 14. 10. 14
Úklid po řemeslnících, děkujeme všem zúčastněným.

pondělí 13. 10. 14
Je hotovo, zedníci skončili, okna vyměněna. Zbývá odvézt hromadu suti ze dvora.

neděle 12. 10. 14
Bohoslužby, trochu s komplikacemi, protože kancelář mimo provoz. Farář úřadoval ve srubu, mladší nedělka venku na zahrádce (vedla Katka C.), starší ve srubu (vedla Pepina S.). Službu měl Jirka S., hrál Joel H. Nádherné počasí. Odpoledne křest Barnabáše L.

sobota 11. 10. 14
Nahoře hotovo, dole se bude ještě pokračovat v pondělí.

pátek 10. 10. 14
Dále se pracovalo. Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 9. 10. 14
Zednické práce pokračují. Biblická hodina ve srubu, schůze staršovstva taktéž. Kancelář plná prachu.

středa 8. 10. 14
Řemeslníci dorazili a pracují. Stará okna vybourána, nová nasazena. Teď ještě několik dní zednických prací.

úterý 7. 10. 14
Přípravy na zítřejší výměnu oken.

pondělí 6. 10. 14
Rozhovor o křtu syna s paní L.

neděle 5. 10. 14
Rodinná neděle, službu měla Máša K., doprovod kytarový. Po bohoslužbách se Vřešťani odebrali na výlet k tradičnímu pasování. Počasí tentokrát přálo. Odpoledne společný oběd ve srubu. Večer nešpory, hráli žáci Konzervatoře Evangelické akademie, kázala Olga Tydlitátová.

sobota 4. 10. 14
Svatba Petry L. a Romana M.

pátek 3. 10. 14
Začaly schůzky Husovických vřešťanů.

čtvrtek 2. 10. 14
Začaly biblické hodiny, čteme Zásady ČCE.

středa 1. 10. 14
Farář začal zas seminář na JAMU.

úterý 30. 9. 14
Dnes řemeslníci, Petr B. se dvěma kolegy. Komín vyvložkován, kotel vyměněn, teplá voda teče, topení topí (i když ještě netopíme). Děkujeme.

pondělí 29. 9. 14
Součástí výměny kotle bude vložkování komína, proto trošku úklid na půdě.

neděle 28. 9. 14
Bohoslužby, nedělku měly Petra S. a Katka C., službu Mirka Š. Hrál Dan S. Odpoledne řada husovických na instalaci Debory Hurtové v Prosetíně.

sobota 27. 9. 14
Svatba Jany T. a Jakuba H.

pátek 26. 9. 14
Konečně termíny závazně: kotel v úterý 30. 9., okna v pondělí 6. 10.

čtvrtek 25. 9. 14
Desert ani v říjnu nebude, je tam nějaký problém technického rázu. Tak doufejme, že v listopadu.

středa 24. 9. 14
První mráz.

úterý 23. 9. 14
Kotel v kostelnickém bytě taky nejdřív za týden.

pondělí 22. 9. 14
Rozhovor se snoubenci Eliškou V. a Liborem P.

neděle 21. 9. 14
Bohoslužby, službu měl poprvé Pavel H. Nedělku učily Jana Z. a Hana S. Kafe. Bohoslužby v Domě důstojného stáří v Maloměřicích.

sobota 20. 9. 14
Svatba Anny U. a Matěje D. Setkání ve srubu pokračuje.

pátek 19. 9. 14
Svatba Kláry S. a Vladimíra K. Ve srubu setkání rodiny Dusovy.

čtvrtek 18. 9. 14
Tráva posečena. Po deštích je v zahradě hezky zeleno.

středa 17. 9. 14
Tak ne, okna nejdřív 30. září.

úterý 16. 9. 14
Úklid ve srubu.

pondělí 15. 9. 14
Výměna oken se blíží, snad příští týden.

neděle 14. 9. 14
Bohoslužby, po prázdninách pokračujeme opět v Sírachovci. Nedělky, kafe.

sobota 13. 9. 14
Svatba Mariany F. a Tomáše B.

pátek 12. 9. 14
Kapele ze srubu vyšla dnes čtvrtá deska: Poletíme? - Turbošansón. Vydal Supraphon, gratulujeme!

čtvrtek 11. 9. 14
Schůzka učitelů Nedělní školy. Schůze staršovstva.

středa 10. 9. 14
Rozhovor se snoubenci Petrou L. a Romanem M.

úterý 9. 9. 14
Pastorálka brněnského seniorátu u nás.

pondělí 8. 9. 14
Příprava modlitebny na zítřejší pastorálku.

neděle 7. 9. 14
Bohoslužby, rodinná neděle, podobenství o marnotratném synu. Kafe, krásné počasí. Odpoledne svatba Martiny M. a Radima Ch.

sobota 6. 9. 14
Svatba Petry M. a Ondřeje M.

pátek 5. 9. 14
Párty na zahradě.

čtvrtek 4. 9. 14
Zítra grilování.

středa 3. 9. 14
Rozhovor se snoubenci Janou T. a Jakubem H. Přestalo pršet.

úterý 2. 9. 14
Rozhovor se snoubenci Annou U. a Matějem D. Prší.

pondělí 1. 9. 14
A je tu opět nový školní rok a Husovický deník se znovu rozjíždí! Po všech letních akcích, které poslední prázdninový víkend završila svatba Haničky a Joela, zpět do všedních dní. Tak ať se tenhle rok vydaří!

neděle 29. 6. 14
Bohoslužby, službu měl Milan S. A tím končí Husovický deník, po prázdninách na shledanou. Krásné léto!

sobota 28. 6. 14
Před polednem svatba Veroniky S. a Petra K. Odpoledne farář vystoupil na prestižní konferenci TEDx Brno.

pátek 27. 6. 14
Zaměřena okna, smlouva připravena k podpisu. Díky Štěpánovi M.

čtvrtek 26. 6. 14
Zítra začínají prázdniny.

středa 25. 6. 14
Dozrávají meruňky.

úterý 24. 6. 14
Rozhovor se snoubenci Klárou S. a Vladimírem K.

pondělí 23. 6. 14
Višeň nezvládá množství plodů, celá se vychýlila, museli jsme část uříznout, ale stejně praská. Asi její konec?

neděle 22. 6. 14
Konfirmace. Hlavní aktéři - Tereza V., Sára K., Tom P. a Sam S. Hrál Dan S. Fotil Ben S.

sobota 21. 6. 14
Svatba Jany B. a Pavla N.

pátek 20. 6. 14
Tradiční párty na závěr školního roku.

čtvrtek 19. 6. 14
Konfirmační cvičení, poslední před konfirmací.

středa 18. 6. 14
Rozhovor se snoubenci Kristýnou C. a Kamilem G.

úterý 17. 6. 14
Rozhovor se snoubenci Ondřejem M. a Petrou M. Pak s Andreou P. a Ivo P.

pondělí 16. 6. 14
Děkujeme Pepině, Františce a Lucce za celoroční práci s dětmi.

neděle 15. 6. 14
Trojiční neděle, bohoslužby. Službu měl poprvé Pavel H., nedělky Pepina a Jana Z. Zpěv bez doprovodu. Po kafi bohoslužby v Domě důstojného stáří v Maloměřicích. Večer bohoslužba Desert, hostem byl Petr Osolsobě, hráli Der Šenster Gob.

sobota 14. 6. 14
Svatba Markéty Š. a Romana P.

pátek 13. 6. 14
Schůzka Husovických vřešťanů, poslední před prázdninami, s nanukáčem.

čtvrtek 12. 6. 14
Konfirmační cvičení, předposlední. Biblická hodina, poslední. A schůze staršovstva, taky poslední. Prázdniny se blíží!

středa 11. 6. 14
Kurt - Mgr. et Mgr. Gratulujeme!

úterý 10. 6. 14
O čem jiném by farář mohl mít na pastorálce program, než o svatbách lidí mimo církev.

pondělí 9. 6. 14
Léto, zahrada, lidé.

neděle 8. 6. 14
Svatodušní neděle, bohoslužby s vysluhováním večeře Páně. Službu měl Petr K., nedělky Katka C. a Petra S. Nádherné počasí.

sobota 7. 6. 14
Svatba Kateřiny D. a Jiřího Š. Svatba Markéty H. a Martina K.

pátek 6. 6. 14
Svatba Dany Z. a Luboše D. Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 5. 6. 14
Dopoledne rozhovor se snoubenci Adélou Ď. a Tomášem S. Odpoledne konfirmační cvičení, večer biblická hodina.

středa 4. 6. 14
Rozhovor se snoubenci Marií B. a Václavem V.

úterý 3. 6. 14
Svatba Anny S. a Tomáše K.

pondělí 2. 6. 14
Od čtvrtka do neděle se náš kurátor Vláďa Z. účastnil synodu ČCE. Tak jako každoročně.

neděle 1. 6. 14
Bohoslužby, kázal Jaroslav Vítek. Službu měl Jarek K., nedělku Petra S. Hrál Dan S. Večer nešpory, hrál Leoš Černý na violu ze Sonát a partit J. S. Bacha. Kázal husovický farář, sbírka byla určena na Diakonii Myslibořice.

sobota 31. 5. 14
Svatba Daniely H. a Otty D.

pátek 30. 5. 14
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 29. 5. 14
Svátek nanebevstoupení, bohoslužby. Ach, jak oblíbený svátek..

středa 28. 5. 14
Rozhovor se snoubenci Janou B. a Pavlem N.

úterý 27. 5. 14
Rozhovor s Janou K., kterážto se chce nechat pokřtít.

pondělí 26. 5. 14
Pauza.

neděle 25. 5. 14
Bohoslužby, nádherné počasí. Službu měl poprvé Honza R., nedělku Eman M.

sobota 24. 5. 14
Svatba Marie Š. a Bronislava B.

pátek 23. 5. 14
Noc kostelů. Ze začátku foukal silný vítr a blížila se bouře, proto nemohla být rozvěšena výstava. Ale časem se vítr utišil a bouře se nám vyhnula, takže konečně jednou nepršelo a bylo příjemně teplo. Divadlo DNO hrálo představení Macbeth14, pak se zpívaly písničky ze Svítáku. Klobásky se grilovaly v novém grilu, pivo se vypilo. Děkujeme všem, kteří zajistili hladký průběh a spokojenost příchozích.

čtvrtek 22. 5. 14
Biblická hodina, 10. kapitola knihy Kazatel.

středa 21. 5. 14
Rozhovor se snoubenci Kateřinou D. a Jiřím Š., a také s Veronikou S. a Petrem K.

úterý 20. 5. 14
Rozhovor se snoubenci Annou S. a Tomášem K.

pondělí 19. 5. 14
V pátek a v sobotu byla malá nedělka na pobytu v Daňkovicích na Vysočině. Počasí jim moc nepřálo, ale měli se dobře.

neděle 18. 5. 14
Ráno pršelo, takže se výstava chystala provizorně v kanceláři. Ale po osmé hodině přece jen pršet přestalo, takže to nakonec autorka riskla a výstavu jsme nainstalovali venku. Bohoslužby s kázáním o mlčení a s chvílí ticha, službu měl Vláďa, nedělku Honza R. Poté vernisáž (stále nepršelo), řeč pronesl Michal H. Pak představení Na rozcestí podle Vojtěcha Rakouse, hráli studenti dramatické výchovy JAMU. Zároveň bohoslužby v Domě důstojného stáří v Maloměřicích. Po sundání posledního obrazu se opět rozpršelo. Když uvážíme, že pršelo několik dní před a celý den po, vyšly nám ty tři hodiny přímo zázračně. Večer pak bohoslužba v klubu Desert, hráli studenti jazzové katedry hudební fakulty JAMU Martin Konvička Trio (basista byl záskok na poslední chvíli), hostem byla producentka Kamila Zlatušková.

sobota 17. 5. 14
Svatba Petry Ž. a Jakuba N. Instalace výstavy Blanky Růžičkové nedopadla, rozpršelo se. Tak snad ráno.

pátek 16. 5. 14
Větrná svatba Hany K. a Petra T. Jen tak pro zajímavost - ženich a svědek členové B-Side Bandu. Schůzka Husovických vřešťanů, po dlouhé době i s Františkou. Jirka S. a Petr K. postavili nový gril.

čtvrtek 15. 5. 14
Odpoledne konfirmační cvičení, večer biblická hodina a schůze staršovstva.

středa 14. 5. 14
První vystoupení symfonického orchestru Sokola Brno I pod taktovkou Joela H. Hráli mj. Péťa K., Anežka K., Hanička Š., Klárka P., Julie P. a další.

úterý 13. 5. 14
Rozhovor se snoubenci Markétou Š. a Romanem P. A Františka je z Říma zpět!

pondělí 12. 5. 14
Pohřeb prof. Bořivoje Srby.

neděle 11. 5. 14
Po dnech volna je zde opět Husovický deník. Dnes bohoslužby, službu měla poprvé Petra S. V noci okradený Vojta.

úterý 6. 5. 14
Jirka S. vzal vlek na STK. A prošel.

pondělí 5. 5. 14
V sobotu zemřel dramaturg a teatrolog prof. Bořivoj Srba, člen našeho sboru. Pohřeb se koná v pondělí 12. 5. ve 14.45 v Obřadní síni krematoria.

neděle 4. 5. 14
Rodinné bohoslužby, požehnání Sofii Anně. Zpěv bez doprovodu. Službu měla Máša K. Po bohoslužbách nad dvorkem zakroužil čáp. Večer nešpory, ze zdravotních důvodů nemohl vystoupit soubor Octopus Pragensis, naštěstí se podařilo narychlo sehnat dobrou náhradu - na varhany hrál Pavel Černý.

středa 30. 4. 14
Začal první květnový prodloužený víkend. Do neděle nic.

úterý 29. 4. 14
Jak říká Kačer, boj se zeleným peklem.

pondělí 28. 4. 14
Svatba Michaely K. a Jana K.

neděle 27. 4. 14
Bohoslužby, první neděle po Velikonocích. Nové staršovstvo skládalo slib, hostem náměstek seniorátního kurátora Miroslav Maňák. Pak Husovický dvorek, fotografie vystavoval Michael Dus, a docela i dost kusů prodal. Sonety kněžně od Pavla Eisnera četl Michal Bumbálek. Presbyteři se vyfotografovali a společně poobědvali v restauraci.

sobota 26. 4. 14
Svatba Barbary P. a Pavla U.

pátek 25. 4. 14
Vřešťani. Rozhovor se snoubenci Markétou H. a Martinem K.

čtvrtek 24. 4. 14
Odpoledne konfirmační cvičení, večer biblická hodina, tentokrát spíše pivní.

středa 23. 4. 14
Letní teplo.

úterý 22. 4. 14
Svatba Jany Sch. a Jaroslava K. Pršelo.

pondělí 21. 4. 14
Tradiční velikonoční výlet, šli jsme z Řikonína do Tišnova.

neděle 20. 4. 14
Velikonoční neděle. Bohoslužby s večeří Páně. Bohoslužby v Domě důstojného stáří v Maloměřicích. Přejeme všem požehnané velikonoční svátky.

sobota 19. 4. 14
Mezi hrobem a vzkříšením.

pátek 18. 4. 14
Velký pátek, bohoslužby s vysluhováním večeře Páně. Službu měl Vláďa Z.

čtvrtek 17. 4. 14
Zelený čtvrtek, čtení Pašijí podle Matouše.

středa 16. 4. 14
Tak tedy Velikonoce, zítra začínáme.

úterý 15. 4. 14
Rozhovor se snoubenci Michaelou K.a Janem K.

pondělí 14. 4. 14
Bouřka, kroupy. Ještě že ne včera, to by fotky lítaly po celých Husovicích.

neděle 13. 4. 14
Květná neděle. Bohoslužby, službu měl Jirka S., nedělky Marta J. a Ruthka K. Začal XV. ročník festivalu Husovický dvorek. Fotografie vystavoval Ben Skála, představení Putování ošklivého káčátka hrálo divadlo Neslyším. Večer bohoslužba Desert, hostem byl Jarek Klimek, hrála kapela Těleso.

sobota 12. 4. 14
Úklid modlitebny po pastorálce, instalace výstavy, plakáty v áčku. Zítra Dvorek i Desert.

pátek 11. 4. 14
Schůzka Husovických vřešťanů. Rozhovor se snoubenci Danielou H. a Ottou D.

čtvrtek 10. 4. 14
Dnes v Husovicích krupobití. Odpoledne konfirmační cvičení, večer biblická hodina a první schůze nového staršovstva. Kurátorem byl zvolen Vladimír Z., místokurátorem Jarek K., hospodářem Jirka S.

středa 9. 4. 14
Rozhovor se snoubenci Petrou Ž. a Jakubem N. Husovické listy připraveny.

úterý 8. 4. 14
Pastorálka. Děkujeme všem, které připravily pohoštění.

pondělí 7. 4. 14
Přeskládání modlitebny na zítřejší pastorálku.

neděle 6. 4. 14
Ráno bohoslužby, vyprávění pro děti. Službu měla Mirka Š., doprovod Ondřej, Vojta, Klárka. Kafe a buchty. Večer nešpory, hráli další vynikající interpreti - Martin Daněk na hoboj a Ondřej Šindelář na fagot. Sbírka byla věnována na středisko Diakonie Betlém, kázala Olga Tydlitátová.

sobota 5. 4. 14
Na zahrádce kvetou tulipány.

pátek 4. 4. 14
Schůzka Husovických vřešťanů, Gedeon.

čtvrtek 3. 4. 14
Biblická hodina, Kazatel, 7. kapitola.

středa 2. 4. 14
Revize hasicích přístrojů a podobné radosti.

úterý 1. 4. 14
Apríl!

pondělí 31. 3. 14
Program Husovického dvorku připraven. Začíná práce na plakátu.

neděle 30. 3. 14
Ráno bohoslužby, fakticky o hodinu dřív, neb se měnil čas. Také že přišli jen ti nejotrlejší. A někteří, nepoznamenaní vlivem médií, přišli s křížkem po funuse. Při ohláškách měl ředitel Jan Soběslavský zprávu o činnosti brněnského střediska Diakonie. Zřejmě z toho důvodu farář zapomněl vrátit slovo Milanovi S., který měl službu, a tak jsme přišli o přímluvnou modlitbu a Otčenáš. Za tento lapsus se farář omlouvá. Jinak bylo hezky.

sobota 29. 3. 14
Nádherně kvetou sakury! Pozor, v noci změna času.

pátek 28. 3. 14
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 27. 3. 14
Odpoledne konfirmační cvičení. Večer biblická hodina.

středa 26. 3. 14
Rozhovor se snoubenci Janou Sch. a Jaroslavem K.

úterý 25. 3. 14
Rozhovor se snoubenci Barbarou P. a Pavlem U.

pondělí 24. 3. 14
Absolventský koncert Vojty K. Bravo!

neděle 23. 3. 14
Bohoslužby, sborové shromáždění s volbou staršovstva. Zvoleni byli: Vláďa Z., Jarek K., Máša K., Jirka S., Petr K., Milan S., Honza R., Mirka Š. a Petra S. jako členové, a Štěpán M., Pavel H. a Michal D. jako náhradníci. Blahopřejeme a těšíme se na spolupráci.

sobota 22. 3. 14
Svatba Venduly H. a Iva K.

pátek 21. 3. 14
Svatba Jany D. a Radima S. Vřešťani v sokolovně.

čtvrtek 20. 3. 14
Jaro. Před domem kvete zlatý déšť, v zahradě meruňky. Večer biblická hodina.

středa 19. 3. 14
Zapomněl jsem napsat, za což se omlouvám, že Milan C. postavil po zimě trampolínu a dětičky začaly hopsat.

úterý 18. 3. 14
Příprava sborového shromáždění, hlavně volby staršovstva. Ivanovi děkujeme za fotografie kandidátů.

pondělí 17. 3. 14
Po deštíku meruňky nasazují na květ.

neděle 16. 3. 14
Bohoslužby, službu měl Jarek K., nedělky Petra S. a Marta J. Kafe, buchty, pak další bohoslužby v Maloměřicích.

sobota 15. 3. 14
Program naší Noci kostelů je hotov a zveřejněn na www.nockostelu.cz. Konat se bude letos 23. května.

pátek 14. 3. 14
Odpoledne schůzka Husovických vřešťanů, večer setkání zletilých.

čtvrtek 13. 3. 14
Odpoledne konfirmační cvičení, večer biblická hodina. Pak schůze staršovstva, poslední v tomto volebním období.

středa 12. 3. 14
Teplá voda v kuchyňce opět teče.

úterý 11. 3. 14
Ostříhané víno.

pondělí 10. 3. 14
O volbu na dálku požádali 4 členové sboru.

neděle 9. 3. 14
První postní neděle, bohoslužby s vysluhováním večeře Páně. Nedělku měla Ruthka K., službu Petr K. Večer bohoslužba v Desertu, hostem byla herečka Ivana Hloužková, hráli Hawaii Swing Society. Přestože propuklo jaro, ráno i večer plno.

sobota 8. 3. 14
Rozhovor se snoubenci Vendulou H. a Ivo K. Presbyterní konference, ale nevím, jestli tam někdo od nás byl.

pátek 7. 3. 14
Schůzka Husovických vřešťanů, pád Jericha.

čtvrtek 6. 3. 14
Biblická hodina, třetí kapitola Kazatele.

středa 5. 3. 14
Na zahrádce pupence, bude jaro.

úterý 4. 3. 14
Dnes v Husovicích krupobití.

pondělí 3. 3. 14
Jeden záchod? Nebo dva?

neděle 2. 3. 14
Bohoslužby s vyprávěním pro děti. Službu měl Ivan C. Kafe na dvorku, počasí nádherně jarní.

sobota 1. 3. 14
Zítra rodinné bohoslužby.

pátek 28. 2. 14
Schůzka Husovických vřešťanů, přechod Jordánu a kameny v Gilgálu.

čtvrtek 27. 2. 14
Odpoledne konfirmační cvičení, večer biblická hodina a po ní vyprávěl Pavel Zikmund o své pouti do Santiaga de Compostela.

středa 26. 2. 14
Synodní rada vyhlásila dobrovolnou sbírku na pomoc Ukrajině. Číslo účtu: 478496703/0300.

úterý 25. 2. 14
Nejrychlejší cestu k samofinancování volí v brněnském seniorátu kromě nás sbory Nosislav a Svitavy.

pondělí 24. 2. 14
Shromažďujeme fotografie kandidátů do staršovstva.

neděle 23. 2. 14
Po jarních prázdninách Husovický deník pokračuje. Dnes bohoslužby, službu měl Jirka S.

pátek 14. 2. 14
Začaly jarní prázdniny.

čtvrtek 13. 2. 14
Biblická hodina, pak schůze staršovstva.

středa 12. 2. 14
Kandidátka pro volby do staršovstva se již rýsuje.

úterý 11. 2. 14
Začala svatební sezóna, rozhovor se snoubenci Janou D. a Radimem S.

pondělí 10. 2. 14
Z mladých, kteří se tu všelijak vyskytují, čtyři páry se v létě berou: Dáda a Otto, Mariana a Tom, Fili a Honza, Hanička a Joel. A to ještě nemusí být všechno!

neděle 9. 2. 14
Ráno bohoslužby, kázání na dosti provokativní text ze Sírachovce 12. Hrál Joel H., službu měl Michal H. Kafe a buchty. Večer Bohoslužba Desert, hrál folkař Jan Řepka, hostem byl vtipný Blahoslav Rozbořil.

sobota 8. 2. 14
Zítra Desert.

pátek 7. 2. 14
Právě ve chvíli, kdy začínala schůzka Husovických vřešťanů, narodil se Marek Ženatý!!! Váha 3,9, míra 53cm. Matka i dítě v pořádku. Gratulujeme!!

čtvrtek 6. 2. 14
Odpoledne konfirmační cvičení. Večer biblická hodina, začali jsme číst knihu Kazatel.

středa 5. 2. 14
V Domě důstojného stáří v Maloměřicích zemřel farář Josef Průša.

úterý 4. 2. 14
Výskyt vícero členů sboru na velmi kulturní akci v kavárně Trojka.

pondělí 3. 2. 14
Po poledni vysvitlo slunce a led zmizel.

neděle 2. 2. 14
Ráno totální ledovka, takže na bohoslužby dorazil jen málokdo. Přesto vyprávění o svatbě v Káni, zpěv bez doprovodu nebo s kytarou, službu měl Milan S. Kafe. Sam S. byl přijat na SŠUŘ.

sobota 1. 2. 14
A je zde opět Husovický deník se svými aktualitami. Ačkoli jsou pololetní prázdniny, zítra rodinné bohoslužby.

pondělí 27. 1. 14
Z technických důvodů pár dní pomlka.

neděle 26. 1. 14
Velký mráz, bohoslužby. Kázání o vnějším vzhledu, službu měl Jarek K. Nedělka, kafe.

sobota 25. 1. 14
Mrzne. Zítra neděle.

pátek 24. 1. 14
Schůzka Husovických vřešťanů, přesilovka.

čtvrtek 23. 1. 14
Biblická hodina, konec Lukáše.

středa 22. 1. 14
Termíny na léto: tábor 27. 7. - 3. 8., rodinná 3. 8. - 8. 8.

úterý 21. 1. 14
Nové staršovstvo se bude volit v neděli 23. března.

pondělí 20. 1. 14
Začaly přípravy na letošní Husovický dvorek. Rozpršelo se.

neděle 19. 1. 14
Bohoslužby, Sírachovec o pýše. Službu měla Mirka Š., nedělky Eman M. a Jana Z. Kafe na dvorku, jarní teplíčko. Bohoslužby v Domě důstojného stáří v Maloměřicích.

sobota 18. 1. 14
Talár v opravně. Byl zapůjčen náhradní.

pátek 17. 1. 14
Odpoledne schůzka Husovických vřešťanů, večer setkání zletilců, kde vyprávěla Saša o svých zážitcích z Jižní Koreje.

čtvrtek 16. 1. 14
Odpoledne konfirmandi, večer biblická hodina.

středa 15. 1. 14
Rozpis nedělky (předškolní děti) na další pololetí. Děkujeme Katce, Janě, Martě a Evě.

úterý 14. 1. 14
Začaly přípravy na další ročník hudebních nešporů.

pondělí 13. 1. 14
V pátek bude ve srubu setkání zletilých.

neděle 12. 1. 14
Ráno bohoslužby, vracíme se k Sírachovci. Službu měl Ivan C., hrál Joel H. Kafe, buchty. Večer Bohoslužba Desert, hostem byl historik Jiří Hanuš, hráli Děti kapitána Morgana.

sobota 11. 1. 14
Na farní zahrádce vykvetly sněženky.

pátek 10. 1. 14
Schůzka Husovických vřešťanů, pěkná účast vedoucích!

čtvrtek 9. 1. 14
Konfirmační cvičení ani ne, biblická hodina o vzkříšení, pak schůze staršovstva.

středa 8. 1. 14
Někteří presbyteři nebudou kandidovat, čeká nás obměna staršovstva minimálně z jedné třetiny.

úterý 7. 1. 14
Začínáme sestavovat kandidátku pro volbu nového staršovstva.

pondělí 6. 1. 14
Na Tři krále o krok dále.

neděle 5. 1. 14
Bohoslužby s vyprávěním pro děti, dvanáctiletý v chrámě a Ježíšův křest. Službu měl Jarek K., po delší době hrál opět Ondřej. Kafe a koláčky.

sobota 4. 1. 14
Zítra rodinné bohoslužby.

pátek 3. 1. 14
Od nového dodavatele plyn teče.

čtvrtek 2. 1. 14
Schůzka faráře a kurátora, také jejich manželek.

středa 1. 1. 14
Nový rok, bohoslužby. Hrál Dan S., službu měl Ivan C. Přejeme členům našeho sboru, a čtenářům Husovického deníku zvláště, dobrý nový rok, ať se daří!