HUSOVICKÝ DENÍK 2007
pondělí 31. 12. 07
Bohoslužby na závěr roku. Lidí maličko, úděl. Tradiční procházka do Obřan, do lomu s bývalou sochou Honzy Šimka. Kde domov můj. Loučení s rokem 2007.

neděle 30. 12. 07
Bohoslužby s kázáním o Simeonovi, všechny písně za doprovodu kapely. Málo lidí, plonková neděle.

sobota 29. 12. 07
Dneska ne, dneska mrtvo.

pátek 28. 12. 07
A dneska zase.

čtvrtek 27. 12. 07
Někteří z mládeže chodí bruslit, byli včera i dnes.

středa 26. 12. 07
Svátek, klid.

úterý 25. 12. 07
Boží hod vánoční, kázání o jeslích. Sváteční nálada, večeře Páně, dobrá přání.

pondělí 24. 12. 07
Odpoledne vánoční rozjímání na téma andělského chvalozpěvu podle Lukáš 2,14. Mirka Š. přinesla náhradní žárovičky, stromeček na dvorku svítí v plné parádě. Krásné svátky všem členům sboru a všem čtenářům těchto řádků!

neděle 23. 12. 07
Bohoslužby na čtvrtou adventní neděli, text Izaiáš 54,11-13. Nadprůměrná účast, dalo by se říci narváno, takhle se to farářovi líbí. Zítra Štědrý den.

sobota 22. 12. 07
Stromeček zabezpečen, snad už nespadne. Pavel Z. a Radka H. budou zítra po bohoslužbách prodávat perníčky. Výtěžek půjde skautům, kteří chtějí adpotovat dítě v Indii. Husovičtí vřešťani už před pár lety adoptovali Tonnyho v Ugandě a daří se mu dobře.

pátek 21. 12. 07
Předvánoční šrumec. Stromeček na dvoře byl vsazen nakřivo a padá. Mráz.

čtvrtek 20. 12. 07
Biblická hodina, začali jsme probírat 1. Petrovu. Poté filmový klub, výjimečně ve čtvrtek, promítal se Přelet nad kukaččím hnízdem. Na nějaký čas byl tento filmáč poslední, dáme pauzu.

středa 19. 12. 07
Farář měl dnes bohoslužby na VOŠ EA, studenti zapěli koledy, podával se svařák. Přívěs je zaplacen, ale přivezou ho až po Novém roce. Hudební klub bude 15. ledna.

úterý 18. 12. 07
Nástroje jsou tady, pěkné! Po intervenci na pomoc Zdeně Š. dnes akce ve prospěch rodiny B. A korunována úspěchem, děkujeme všem zúčastněným! Kdybyste někdo chtěl jet na benefiční koncert pro Adopci na dálku, tak se koná 5. ledna v pražském Obecním domě.

pondělí 17. 12. 07
Objednali jsme dvě nové lodě a další vybavení. Odborná revize hasicích přístrojů. Odpoledne Vřešťani, Klára byla vítěz. Večer mládež, která se ze srubu odebrala do katolického kostela na koncert Mladých brněnských symfoniků, aby podpořila trumpetistu z vlastních řad.

neděle 16. 12. 07
Ráno bohoslužby aneb nemluvte o božím hněvu (Iz 54,9-10). Na dvorku vsazen a rozsvícen strom. Děti pak zkoušely vánoční hru, dospělí řešili problémy, sociální i jiné. Celkem brzy všichni pospíchali domů, aby mohli být včas zpátky, protože odpoledne jsme měli dětskou vánoční slavnost. Hra dopadla dobře. Nebylo to sice propracované divadlo jako dříve s velkými, ale solidní vánoční besídka s malými. Malými, leč divokými. Děkujeme všem, kteří vzali odpovědnost na svá bedra. A ještě oprava včerejší zprávy - těch patnáct tisíc je od synodní rady pro bývalou vikářku, příspěvek na bydlení. Ne že bych to Martině nepřál, ale... škoda.

sobota 15. 12. 07
Přípravy na neděli, zítra je třetí adventní. Zatím nezjištěná dárkyně věnovala sboru patnáct tisíc. Děkujeme!

pátek 14. 12. 07
Přívěs objednán, platíme. Vernisáž obrazů Petra Lorenze, ve sboru nic.

čtvrtek 13. 12. 07
Poslední biblická hodina na knihu Daniel. Protože farář byl na pohřbu v H. Dubenkách, zastoupil ho Jiří F. Pak schůze staršovstva. Mirka Š. přivezla stromeček i se svíčkami.

středa 12. 12. 07
Starosti s přívěsem, kytarami, články, schůzí staršovstva atd. Dobrovolnice chystají balíčky na dětskou slavnost.

úterý 11. 12. 07
Rodina kurátora podporuje rodinu faráře aneb krůta mezi námi. Jinak pouze záležitosti rázu organizačního, např. sháníme ten správný přívěs.

pondělí 10. 12. 07
Odpoledne schůzka Husovických vřešťanů, večer mládež.

neděle 9. 12. 07
Ráno bohoslužby, druhá adventní neděle. Ač je to k nevíře, začínáme v 9,00. Ve srubu zkouška dětí na vánoční hru. Večer Happy Birthday, bohoslužba Desert, adventní festival. Poletíme? měli narváno a vyhráno, Ponožkám pana Semtamťuka trochu ubylo publikum, asi je v Brně málo znají. Všichni, co klábosili v lokále a nešli poslouchat, si můžou drbat šišku, bylo to vynikající! Původní Bureš šlapal jak hodinky, výborná rytmika a sympatický Fumas - finále, jak má být! Dobrá akce, spokojenost na všech stranách.

sobota 8. 12. 07
Ráno farář pohovořil do rádia. Jeden plakát na zítřejší Desert byl spatřen v Krpoli u nádraží. Přípravy na neděli.

pátek 7. 12. 07
Celkem nic se nedělo, jen farář oznamuje, že zítra ráno bude mluvit na Proglasu o vánočních svátcích. Ale protože je to už v osm, tak to stejně asi nestihnete, což ovšem nijak nevadí, nebude to nic světoborného.

čtvrtek 6. 12. 07
Biblická hodina, předposlední na knihu Daniel, příště to dorazíme.

středa 5. 12. 07
Mládež vyrazila obšťastnit děti Mikulášem. Anděl vypadal andělsky, čerti čertovsky, Mikuláš byl velmi vysoký. U některých dětí došlo i na básničky a písničky, jiné se trochu bály. Nikdo nebyl zraněn.

úterý 4. 12. 07
Vlastimil K. přišel domlouvat podrobnosti ohledně rozhlasového pořadu. Pavel K. byl tak hodný, že pomohl farnímu úřadu zlikvidovat vyřazenou kancelářskou techniku. Zítřejší tajné poslání mládeže nabývá konkrétních obrysů.

pondělí 3. 12. 07
Odpoledne schůzka Husovických vřešťanů, vyprávění o Námanovi syrském. Večer mládež, farář to pletl, pozorný Honza. Domluva o tajném poslání středečním.

neděle 2. 12. 07
První adventní neděle. Ráno bohoslužby pro děti, s večeří Páně, při níž přijímaly i děti, chleba a víno hroznové. Odpoledne zkouška vánoční hry, za čtrnáct dní se jede naostro. Večer nešpory, zpíval dětský sbor Primavera.

sobota 1. 12. 07
Dopoledne ve srubu zkouška skupiny Poletíme? na Happy Birthday. Kopírování sborových dopisů. Večer Mirka Š. přivezla adventní věnce, a to znamená, že zítra opravdu začíná advent.pátek 30. 11. 07
Napadl sníh, ale zase roztál. Husovické listy připraveny, zítra se budou kopírovat. Nákup červeného vína na neděli. Uvidí někdo z Vás ten plakát na Happy Birthday, anebo platíme za nic? Schválně, kdo plakát spatříte, ozvěte se.

čtvrtek 29. 11. 07
Pastorační rozhovor s jedním politikem. Biblická hodina slabě navštívená, Daniel 10. kapitola. Chýlíme se pomalu, ale jistě k závěru. Ode dneška budou kázání vznikat novou technologií, večer Pavel K. prodal farářovi tiskárnu.

středa 28. 11. 07
Výlep plakátů na Happy Birthday. Rybnikářovi zdraví z Pirny.

úterý 27. 11. 07
Příprava sborového dopisu neboli Husovických listů 2007/2, a vůbec různé počítačové etudy. Kdo můžete přispět nějakým pečivem na nedělní nešpory, buďte tak hodní a napečte, bude zpívat dětský sbor Primavera.

pondělí 26. 11. 07
S Vřešťany o Nábotově vinici. Večer filmový klub, promítala se Žlutá ponorka. Po počátečních technických potížích se film konečně rozjel - a znovu okouzlil.

neděle 25. 11. 07
Ráno bohoslužby, hojně navštívené. Křest Julie Anny G. Kafe v hostinu proměněné. Jo, a včera na konventu byla z našeho sboru ještě Dáda H, jakožto zástupce mládeže.

sobota 24. 11. 07
Farář, kurátor, Mirka Š. a Jarek K. reprezentovali sbor na konventu. Na žádost profesorky Nechutové pohovořil farář o bohoslužbách v Desertu. Také jsme podepsali smlouvu o spolupráci našeho sboru s brněnským střediskem Diakonie.

pátek 23. 11. 07
Plakáty na Happy Birthday vytištěny. Pokladník zítra odlétá do Číny.

čtvrtek 22. 11. 07
Biblická hodina o běhu času (Daniel 9,20-27).

středa 21. 11. 07
Ve srubu zkouška kapely bratří Cimrů, ale dlouho jim to nevydrželo a brzy odešli.

úterý 20. 11. 07
Hudební klub se vydařil, Jan Špaček povídal zajímavě o Gustavu Mahlerovi.

pondělí 19. 11. 07
Vřešťani v hojnějším počtu. Mládež naopak, ale my, co jsme přišli, jsme si pěkně popovídali.

neděle 18. 11. 07
Ráno bohoslužby. Když jsme končili, bylo nás dvakrát víc než na začátku. Poté sborové kafe a další bohoslužby v domově důchodců v Maloměřicích. Odpoledne instalace Martiny Kadlecové v Silůvkách, pohoštění v sokolovně. Večer farář odsloužil ještě jedny bohoslužby v Blahoslavově domě, má dost. Strop v průjezdu se líbí.

sobota 17. 11. 07
Seniorátní setkání kurátorů odvoláno pro zdravotní potíže řečníka, Martina Zikmunda. Takže normální sobotní klid.

pátek 16. 11. 07
Debatní kroužek Jiřího F. Manželům Evě a Emanovi M. se předevčírem narodila dcera Julie! 3550 gramů, 52 cm. Po Lence a Davidovi třetí dítě. A ve sboru druhá Julie v tomto roce, doufejme, že obě Julie vytvoří hezký kamarádšoft!

čtvrtek 15. 11. 07
V půl deváté se dostavila firma Ivor Staněk i s Danem a ve tři bylo hotovo. Strop průjezdu zateplen, Františku přestaly zábst nohy. A ani to nevypadá špatně! Černé harmonium zpět v modlitebně. Večer biblická hodina o Danielově modlitbě (Da 9,1-19). Kurátor opálen ze Sao Paula.

středa 14. 11. 07
Ráno přišel Jirka S. a zavěsil ve srubu nový držák na topení, takže topíme konečně naplno. Dopoledne bohoslužby na VOŠ EA, kde tentokrát z Husovic ani noha. Večer ve srubu první setkání (po letech) vysokoškolské mládeže studující v Brně. Setkání si zorganizovali a řídili mladí evangelíci sami, přišlo jich šestadvacet, na programu bylo seznamování, zpívání, pobožnost, přednáška Křesťan ve světě, modlitební chvíle, občerstvení, anketa, hry. Příští setkání budou mít v prosinci v Blahoslavově domě.

úterý 13. 11. 07
Farář dnes trávil den na třech schůzích, z nichž ta prostřední se konala v Husovicích, a sice schůze seniorátního odboru pro práci s dětmi. Ve čtvrtek přijdou řemeslníci na ten průjezd!

pondělí 12. 11. 07
Vřešťani lehce zmrzali ve srubu, stále jedeme jen na jedno topidlo, druhé před časem někdo urval. Doufejme, že již brzy bude držák vyměněn a začneme topit naplno. Mládež odešla raději rovnou do kanceláře, bylo tam tepleji. Debata o Ježíšově provokaci (Mt 15,21-28).

neděle 11. 11. 07
Když ráno začínaly bohoslužby, začínalo i sněžit. A sněžilo a sněžilo a sněžilo. Farář po sborovém kafi ještě rychle přezouval auto do zimního, bylo třeba dovézt do Desertu clavinovu a stojan pro kapelu Sven vidlí vous. To ovšem ještě netušil, co se stane vzápětí: vlak s kapelou uvízl u Přibyslavi, kde spadla trolej. Ve čtyři bylo jasné, že v šest Desert tentokrát nezačne. V pět se vlak rozjel, ale poté uvízl pro změnu v Tišnově, kde zas popadaly stromy na koleje. Farář na mrtvici! Před půl sedmou bylo jasné, že kapela jela z Plzně zbytečně. Začal náhradní improvizovaný večírek. Ondřej se nechal přemluvit, aby hrál na piano, a namísto Jana Balabána se činil Jiří Šimsa. Nakonec to nedopadlo tak špatně, díky účastníkům, kteří nebyli vůbec naštvaní, naopak vytvořili velmi přátelskou atmosféru. Když bylo po všem a zvukař sbalil fidlátka, dorazila kapela. Najedli se, napili, zahráli akusticky pro pár zbylých diváků dvě písničky a zase odjeli do Plzně. Zpáteční rychlík měl jen padesát minut zpoždění...

sobota 10. 11. 07
Jan Balabán se omluvil, zítra do Desertu nepřijede. Hm... Narychlo ho zastoupí Jiří Šimsa. Sven vidlí vous přijedou, už jsou pomalu na cestě.

pátek 9. 11. 07
Někteří odjeli na Krátkou, kde manželé Konvalinkovi s Lízou Svobodovou pořádají akci pro vedoucí táborů. Přituhuje.

čtvrtek 8. 11. 07
Biblická hodina, další Danielův sen (8. kapitola). Na schůzi staršovstva přišel ředitel brněnského střediska Diakonie, aby se představil a řekl něco o práci střediska. Staršovstvo rozhodlo mj. o zateplení průjezdu. Jirka S. a Pavel K. udělali ve srubu nový vypínač.

středa 7. 11. 07
Domluvy a změny, opravy a přípravy. Obdrželi jsme zásilku Evangelických kalendářů a NKD na příští rok. Asi už budou opravdu brzy vánoce.

úterý 6. 11. 07
Chystá se katecheze dospělých, ale je tu problém s termíny. Naopak adventní Happy Birthday dnes dostalo konkrétní a definitivní podobu: hrát budou Poletíme?, Ponožky pana Semtamťuka a Původní Bureš. Ještě před prosincem nás však čeká listopad, a tedy v neděli Jan Balabán a Sven vidlí vous. Sněžilo.

pondělí 5. 11. 07
Na Vřešťanech povídání o Šalomounovi. Večer zavítala za mládeží Romana Š., dělala anketu o sociální práci církve. Po vyplnění anketních lístků se rozproudila debata, docela dlouhá. Začalo mrznout.

neděle 4. 11. 07
Ráno bohoslužby. Když jsme začínali, nebylo na dohled jediné dítě. Má to cenu?, říkal si farář. Naštěstí se pak děti vyrojily a cenu to mělo. I jinak bylo dost lidí. Tolik mladých, mně neznámých, řekla Věra. Po bohoslužbách kafe a schůzka učitelek nedělní školy, příprava vánoční hry. Večer nešpory v Červeném kostele, bratislavské dechy.

sobota 3. 11. 07
Vše směřuje k neděli. Zítra budou bohoslužby s programem pro děti. A večer hudební nešpory v Červeném kostele, hrát bude Junior Brass Quintet z Bratislavy.

pátek 2. 11. 07
Na sborových stránkách se po delší odmlce objevilo několik nových článků - o brigádě, Desertu a konfirmaci. Kurátor pozdravuje z Buenos Aires. Překvapilo ho, že "v poledne slunce svítí od severu, a přitom lidi nechodí vzhůru nohama".

čtvrtek 1. 11. 07
Biblická hodina o snu (Daniel, 7. kapitola), diskuse. Zástupci Ten-sing Brno si přišli prohlídnout srub a domluvit podrobnosti ohledně jejich zkoušek u nás. Konvalinkovi zvou táborové vedoucí na akci Krátká (9.- 11. 11.).středa 31. 10. 07
Ať pátrám, jak pátrám, dnes se ve sboru opravdu nic nedělo.

úterý 30. 10. 07
Zateplení průjezdu se odkládá. Kurátor pozdravuje ze Sao Paula. Anežka K. od zítřka vystavuje v Desertu své výtvarné práce.

pondělí 29. 10. 07
Vysokoškoláci, kteří organizují setkání studentů, si přišli prohlédnout srub. Vřešťani o Šalomounovi, hra na zajatce. Schůzka mládeže (Mt 15,1-9) posílena o čerstvě konfirmované.

neděle 28. 10. 07
Změna času, ale nikdo se nespletl, všichni přišli správně. Bohoslužby s posledním textem na Ježíšovo kázání na rovině, tak trochu ke státnímu svátku. Venku pršelo, v teple se kafe pilo. Čtenářský klub otevřel druhou dvanáctku, ne piva, ale lidí. Mládež se vrátila z Horních Vilémovic.

sobota 27. 10. 07
Mládež pozdravuje z Horních Vilémovic, přijedou snad zítra. V Husovicích vlhko a zima.

pátek 26. 10. 07
Svatba Jana U. a Kateřiny K. Večer ve srubu zkouška kapely Tsiam, bušili do toho přes tři hodiny.

čtvrtek 25. 10. 07
Biblická hodina bez faráře, zato s Jiřím F. Pršlavo a slizko.

středa 24. 10. 07
Mládež odjela trávit podzimní prázdniny k Leonardovi do Horních Vilémovic.

úterý 23. 10. 07
Dan S. a jeho firma předkládají cenovou nabídku na zateplení průjezdu. Ještě tři dny a farář ji přepošle presbyterům.

pondělí 22. 10. 07
Vřešťani výjimečně odpadli, farář a někteří další nebyli přítomni. Večer filmový klub, promítal se film Ukradené vánoce.

neděle 21. 10. 07
Dopoledne bohoslužby se křtem Filipa R. a kázáním o dobrém a špatném ovoci, resp. o dobrém a zlém pokladu srdce. Odpoledne ordinace Martiny K. v Červeném kostele.

sobota 20. 10. 07
Dopoledne seniorátní setkání učitelů nedělní školy. Sešlo se ve srubu asi dvacet odvážlivců, kteří vyprávějí dětem biblické příběhy. Jára C. jim povídal o tom, co je dobře si uvědomit, jaké jsou možnosti, co sleduje nová Katechetická příloha atp. Děkujeme těm, kteří připravili pohoštění.

pátek 19. 10. 07
Vysokoškolská mládež studující v Brně chce konat jednou měsíčně schůzky u nás ve srubu. Staršovstvo souhlasí, první schůzka bude ve středu 14. 11. V půl druhé déšť se sněhem. Večer debatní kroužek J. Farského. Příprava srubu na zítřejší seniorátní setkání učitelů nedělních škol. Topíme.

čtvrtek 18. 10. 07
Ráno přišel Dan S. s řemeslníky, naměřili průjezd a předloží staršovstvu cenovou nabídku zateplení. Farář pak odjel do Bělče něco povídat na úvodním semináři letošního vikariátu. Biblickou hodinu měl za něj Jiří F. Při listopadové bohoslužbě Desert bude hostem spisovatel Jan Balabán.

středa 17. 10. 07
Třetí nátěr. Tak jsem slyšel, že jdeš pracovat do televize, pravil dnes senior farářovi. Není to pravda. Dan S. nabízí zateplení stropu v průjezdu, zítra přijdou měřit a dají staršovstvu cenovou nabídku.

úterý 16. 10. 07
Včerejší tajná svatba se dnes rozhlašuje po vlastech českých, bulvár zaspal. Jirka S. provedl druhý nátěr podlahy. Starosti (příjemné) s listopadovou i prosincovou bohoslužbou Desert. Zajímavý telefonát - nějaká internetová paní z Nového Jičína se ptala, jestli křesťanství vzniklo Ježíšovým narozením nebo smrtí. Učitelka její gymnaziální dcery prý tvrdí, že narozením. Náš farář řekl, že nejspíš vzkříšením. I když...

pondělí 15. 10. 07
Vřešťani s Františkou a Ruthkou. Svatba Jana K. a Elišky F., krásné výhledy, příjemný den, překrásné počasí. Večer přesuny mládeže do Desertu, kde skelet Poletíme? bez rytmiky, zato s Davidem Vávrou.

neděle 14. 10. 07
Ráno bohaté bohoslužby - křest Sama T. a Péti K., konfirmace Elišky a Libora P., Toma C., Sama T. a Vojty K. Vysluhována večeře Páně. Pak bohatý oběd v zahradě, ryby, saláty, rolády... Odpoledne několik statečných hrálo fotbal v Zamilcu. Večer bohoslužba Desert, se Zbyňkem Hejdou a Zrzavým Sherlockem. Požehnaná neděle!

sobota 13. 10. 07
Od samého rána dělal Pavel K. na světlech ve srubu a vzalo mu to celé dopoledne. Mezitím přicházeli další - Libor a Eliška P., Sam a Debora T., Lydie Š., Hana S. se syny, Ivan a Hana C., Marek a Marika K., Jáchym, Ondřej a Františka H. A všechno dirigoval Jirka S., který za pomoci Marka K. udělal novou podlahu před srubem. Děkujeme všem za práci. Farář po poledni na čas zmizel, odskočil si totiž oddat Tomáše S. a Andreu F. K večeru zkouška Zrzavého Sherlocka, první a poslední před zítřejším vystoupením v Desertu. Čeká nás další náročný den!

pátek 12. 10. 07
Poslední sejití letošních, vlastně loňských konfirmandů, v neděli je konfirmace a také křest Sama T. a Péti K. K večeru dnes brigáda. Dana Z., Mirka Š, Marika a Lída K. vyčistily dvorek, Libor P. sekal dřevo a s Markem K. připravovali zatravňovací dlaždice. Hlavní zádrhel nastal ve srubu, kde při instalaci nového osvětlení zjistil Pavel K., že elektrika je špatně natažená, hodně se s tím natrápil a bude to dodělávat ještě ráno. Všem díky!

čtvrtek 11. 10. 07
Biblická hodina o Nebúkadnesarově snu. Staršovstvo souhlasí se změnou církevního zřízení (zavedení pastoračních pracovníků), podepisuje smlouvu s Diakonií o spolupráci s brněnským střediskem, zvolilo konventuály a vpouští ten-sing do srubu. A řešilo další zajímavé otázky.

středa 10. 10. 07
Ráno přišel Láry pro dva trámky, které zbyly ze stavby srubu a které mu staršovstvo věnovalo. Při té příležitosti vyšlo najevo, že Saša se má v Ženevě výborně, dokonce jí tam nabízejí pokračování studia. Krásné počasí, čerstvě posečená tráva se těší na víkendové brigádníky.

úterý 9. 10. 07
Dnes byl o Husovice zvláštní zájem, volali z Diakonie, volali z Ymcy. Jedni chtějí naše zástupce do dozorčí rady, druzí zas využívat naše prostory, staršovstvo bude mít co řešit. Taky přišel dopis ze synodní rady, kde nám oficiálně potvrzují dar Bádenské církve.

pondělí 8. 10. 07
Včerejší akce zabrala, na Vřešťanech dnes rekordní počet dětí, a nebylo to jen kvůli dojídání pudinku. Mládež naopak prořídlá, kde jste všichni? Unavení, asi.

neděle 7. 10. 07
Svátek díkčinění, bohoslužby s večeří Páně. Děti měly ve srubu slavnostní oběd, poté se vydaly za pomoci hry na Hády, kde nalezly poklad, byly pasovány na Vřešťany a zakopaly důležitou listinu se svými podpisy. S rodiči se setkaly v lesní školce u Mirky Š., kde jsme pak opékali špekáčky a dobře se měli. Večer hudební nešpory, jak spočítal Vláďa Z., již jedenatřicáté (neuvěřitelné!). Hrálo vynikající Graffovo kvarteto, peníze šly na nemocnici v Ugandě.

sobota 6. 10. 07
Svatba Jiřího Š. a Jany R. na Junácké louce pod hradem Veveří. Vojta a Jáchym coby muzikanti, reprezentanti sboru. Na parníku foukalo.

pátek 5. 10. 07
Konfirmační cvičení se chýlí k závěru, příští týden naposledy, konfirmandi vysmátí. Zítra svatba, Vojta a Jáchym hrají.

čtvrtek 4. 10. 07
Biblická hodina o třech mládencích v peci ohnivé. Paní Rábová všechny pozdravuje, je stále čiperná. Na dvorkové zdi se objevilo divné plechování, nevypadá to nejlíp.

středa 3. 10. 07
Odeslány ohořelé dopisy dětem s pozváním na neděli. Kdo přijde, bude pasován na Vřešťana a zažije další překvapivé události.

úterý 2. 10. 07
Pozvánka na seniorátní setkání učitelů nedělní školy v Husovicích 20. 10. Dopis rodičům Vřešťanů o chystané akci v neděli.

pondělí 1. 10. 07
Příprava svatby Jiřího Š. a Jany R., pojedu parníkem. Odpoledne Vřešťani, večer mládež, unavená po sjezdu, přesto v permanenci. Chystání hry na neděli.neděle 30. 09. 07
Bohoslužby a kafe na dvorku. Veronika M. projevila zájem o přípravu ke křtu. Ríša D. se stal magistrem theologie.

sobota 29. 09. 07
Svatební dozvuky, sobotní klid.

pátek 28. 09. 07
Svatba velkolepá Tomáše Joanidise a Marty Thálové. Bylo veselo.

čtvrtek 27. 9. 07
Michal H. se ukázal jako elektrikář, ve farní kanceláři budiž světlo. Na biblické hodině Danielův výklad strašlivého snu krále Nabuchodonozora. Pršelo, k večeru přestalo.

středa 26. 9. 07
Ráno Petra S, ohledně přípravek nedělní školy. Odpoledne volně sdružené rozhovory. Ve srubu chlapci Cimrovi s nějakým bigbítem.

úterý 25. 9. 07
S Martou T. a Tomášem J. příprava svatby. Senzační zpráva ze synodní rady - naše projekty se zalíbily bádenské církvi, posílají peníze. Konec babího léta?

pondělí 24. 9. 07
Odpoledne Vřešťani, večer filmový klub. V hlasování tentokrát zvítězil Kouř Tomáše Vorla.

neděle 23. 9. 07
Bohoslužby v krásném ránu, po dlouhé době hrála Věra. Farář periferním viděním viděl vzadu jedno nové dítě velmi se hemžit, až na dvorku vyšlo najevo, že šlo o dvojčata. Odpoledne opět rozhovor se snoubenci, tentokrát jinými.

sobota 22. 9. 07
Rozhovor se snoubenci. Festival Křídla, Lídl & Velík nehráli, Poletíme? ano.

pátek 21. 9. 07
Konfirmandi v plném počtu, konfirmace se blíží. Že by všechno začínali už umět? Večer debatní kroužek Jiřího F. o stvoření. Poletíme? a mládež odjíždějí na festival Křídla.

čtvrtek 20. 9. 07
Na biblické hodině jsme četli text z knihy Daniel 2,1-12. Dlouhá diskuse, mnoho témat. Kurátor se vrátil z Korsiky. Konfirmace bude 14. 10. Před týdnem jsem zapomněl napsat, že staršovstvo přijalo do sboru Davida a Mirku G., a taky Ríšu D. Přišli k nám od baptistů a chodí každou neděli, vítejte!

středa 19. 9. 07

Bohoslužby ve VOŠ EA. Rozhovor se Zuzanou R., která chce pokřtít syna. Večer koncert Poletíme? + Caine v Desertu. Čím dál lepší. Před půlnocí úklid nástrojů.

úterý 18. 9. 07
Zahrada posečena. Srub vyvětráván. Sbor dýchá. Odpoledne se rozpršelo. Neuvěřitelné množství telefonátů. Kdo má ještě pevnou linku?

pondělí 17. 9. 07
Odpoledne Vřešťani, večer mládež. Jirka S. přeměřoval různé rozměry a všelijak se chystal na říjnovou brigádu. Martina bude mít ordinaci 21. 10. v Červeném kostele a instalaci 18. 11. v Silůvkách.

neděle 16. 9. 07
Bohoslužby s kázáním na Lk 6,27-31. "Další článek do řetězu, když se bojím, sám tam vlezu!" V Domě důstojného stáří raději kázání z minulé neděle, o dobré budoucnosti. Večer u Konvalinků schůzka vedoucích, velké přípravy na vřešťanský podzim.

sobota 15. 9. 07
Zelená zahrádka, babí léto, po pastorálce úklid modlitebny. Chvála na husovické stránky neutuchá. Pan Kostka z firmy OK Pyrus ulevil srubovým dveřím.

pátek 14. 9. 07
Odpoledne Poletíme? odjížděli na víkendové turné po severní Moravě. Měli dvě auta, nacpaná k prasknutí. Hrají dnes na Vsetíně u evangelíků a zítra ve Frýdku-Místku u katolíků. Článek do Setkávání pozdě, ale přece.

čtvrtek 13. 9. 07
Na biblické hodině jsme četli text z knihy Daniel 1,8-21 o statečné věrnosti. Poté schůze staršovstva, kde jsme naplánovali několik podzimních akcí; objeví se v aktualitách na stránkách sboru. Podzim zcela zasekán.

středa 12. 9. 07
Ve srubu zkouška Poletíme? Dnes byl založen čtenářský klub. Budeme číst novinky současné české beletrie. Přihlásilo se zatím deset rodin. Jako první byl zakoupen komponovaný deník Ludvíka Vaculíka Hodiny klavíru.

úterý 11. 9. 07
V Husovicích pastorální konference. Děkujeme H. Evinichové, M. Ptáčkové, a J. Hájkové, kteréžto se zasloužily o zdárný průběh. Na programu vynikající proslov J. Veselého o zvěstování evangelia v podobenstvích a informace M. Kadlecové o návrhu nového liturgického období, které by vyjadřovalo vděčnost za stvoření.

pondělí 10. 9. 07
Vřešťani se moc nerozjeli. Mládež o pokladu, perle a síti. Příprava modlitebny na zítřejší pastorálku. Od večera prší.

neděle 9. 9. 07
Ráno bohoslužby na text Lukášova kázání na rovině, blaze vám, kteří jste na tom bídně. A proč? Večer Desert, Karla Klára výborně zastoupila, J. A. Pitínský není jen plachý, ale i showman. Ukázka z nepovolené hry E. F. Buriana Pařeniště.

sobota 8. 9. 07
Karel Vepřek napsal, že nemůže do Desertu přijet, proto bylo nutno sehnat narychlo náhradu. Kdo si nevymýšlí akce navíc, nemusí se tolik stresovat, mudroval nad tím farář, ale naštěstí se podařilo mezeru včas zacelit - zazpívá mladá písničkářka Klára Šimková.

pátek 7. 9. 07
Přestalo pršet. Několik lidí přišlo na party. Shlédli jsme fotografie z prázdnin, promítané na sousedovic zeď. Letní kino chladného počasí. Hovořilo se dlouho do noci.

čtvrtek 6. 9. 07
První biblická hodina po prázdninách, začali jsme probírat knihu Daniel. Hustě pršelo, nálada komorní. Jakpak dopadne zítra to grilování? Pršet by už nemělo, ale chladno a mokro asi bude. Chystá se promítání fotek z prázdnin, přijďte.

středa 5. 9. 07
Rozhovor se snoubenci Tomášem Joa. a Martou Th. Láhev sauvignonu pro Sauvignona pod novinovou značkou "Dobrá práce". Skvělé fotky z Lovětína od Evy M.

úterý 4. 9. 07
Rozhovor se snoubenci Jiřím Š. a Janou R. Pozvánka na grilování a nedělní Desert. Pozdravuje Věra D.

pondělí 3. 9. 07
První schůzka mládeže po prázdninách. Podobenství o hořčičném zrnu a kvasu. Sprchlo.

neděle 2. 9. 07
Bohoslužby s vyprávěním pro děti. Aktivně reagoval převážně Adámek. Většina dospělých se marně bránila poprázdninovým předškolním stavům. Pojídali jsme sladké hrozny letošní úrody.

sobota 1. 9. 07
Vážení čtenáři Husovického deníku, zdravím Vás opět po prázdninách! Věřím, že jste si od četby těchto řádků rádi odpočinuli a načerpali novou chuť probírat se houštinou husovických dějů... Začínáme!sobota 30. 6. 07
Vážení čtenáři Husovického deníku, loučím se s Vámi, neboť přes prázdniny psát nehodlám. Jednak se o prázdninách nic moc neděje, a jednak je dobré odpočinout a nabrat síly pro nové psaní! Krásné léto, Váš farář, zcela zblogovaný.

pátek 29. 6. 07
Grilování na závěr školního roku. Hojná účast, jídla a pití dostatek. Prázdniny začínají!

čtvrtek 28. 6. 07
Konec školního roku se blíží. Teatro Alfonso vystupovali v Líšni, na garden party Církevní zdravotnické školy. Déšť je vyhnal uprostřed představení do budovy. Zkouška Poletíme? odvolána. Poslední biblická hodina před prázdninami (Ef 6,18-24), labutí píseň vikářky.

středa 27. 6. 07
Dnes přišel pán ze Žďáru nad Sázavou, nahlédl do modlitebny a nostalgicky zavzpomínal. Chodil sem před padesáti lety, za faráře Otřísala, a dokonce vedl pěvecký sbor. Píše Pavel Ruml, že dcera Honzy Nohavici Barbora shání v Brně místo psycholožky. Nevíte o něčem? Zahrada posečena.

úterý 26. 6. 07
Koupil jsem basu piv na páteční party. Další snoubenci, zase jiní. Zeď pořád ještě nestojí. Vítr foukal do višní.

pondělí 25. 6. 07
Poslední Vřešťani, absolutním vítězem se stává Péťa Konečný. Rozhovory, rozhovory, o tom, co nás tíží, o tom, co nás těší. Ze snoubeneckého sešlo, přišel jenom ženich. Tak příště. Večer mládež, příprava na tábor.

neděle 24. 6. 07
Bohoslužby před prázdninami. Kafe na dvorku. Děti si vyrobily bláto a strašlivě se zmazaly. Dozrály višně a maliny.

sobota 23. 6. 07
Po celý den se zahradou linuly melodie žalmů, z ženevského i jiných žaltářů. To komise pro přípravu nového zpěvníku si v Husovicích vyzpěvovala. Paní farářová nechala komisi "živu býti". Martina obdržela od synodní rady dekret volitelnosti za farářku.

pátek 22. 6. 07
Svatba Petry B. a Marka P. Poslední konfirmační cvičení před prázdninami, Sam už je v lázních. Debatní kroužek a Martina o liturgii a životním prostředí. Ve srubu zasedá a na zítřek i přespává komise pro přípravu nového zpěvníku.

čtvrtek 21. 6. 07
Biblická hodina uprostřed bouří, doprovázených, jak teď říkají naši meteorologové, nebezpečnými jevy. Téma - zápas proti zlému, po způsobu starých válečníků, leč zbraněmi duchovními (Ef 6,10-17).

středa 20. 6. 07
Koncert Poletíme? v Desertu na podporu uprchlíků. Rozhovory o víře, církvi a její historii, o homosexualitě a militantním křesťanství. Jímá mne podezření, že tento deník nikdo nečte. Vy snad ano?

úterý 19. 6. 07
Sedm desertních kázání jsem dnes natočil pro TWR. Uvidíme, co si s tím počnou. Višně jsou téměř zralé. Zítra mají koncert Poletíme? v Desertu. Spolu s dalšími, na podporu uprchlíků.

pondělí 18. 6. 07
Martina odjela na pohovor se synodní radou. Dopoledne rozhovor se snoubenci, odpoledne Vřešťani, opět torzo. Večer filmový klub, lidí taky málo, přestože se na základě hlasování promítala Zvětšenina, jeden z nejlepších filmů, co znám.

neděle 17. 6. 07
Husovický farář a husovický varhaník zvládli svou misi v Moravské Třebové. V Husovicích sborový zájezd z Horních Vilémovic, kázal Leonardo. Bábovek dostatek. Kdyby si chtěl někdo natrhat višně, brzy budou zralé. Hlaste se předem, říká paní farářová.

sobota 16. 6. 07
Tak nakonec v Husovicích bude hrát Anežka a v Maloměřicích nějaká jiná varhanice, Marta zůstává v záloze. Zítra káže Leonardo, my jsme s Ondřejem v Moravské Třebové.

pátek 15. 6. 07
Hledá se varhaník na neděli, a vypadá to, že buď to bude Marta, nebo Anežka. Nebo Dan? Konfirmační cvičení se chýlí k závěru. Teď jenom, aby to všechno konfirmandi přes prázdniny nezapomněli. Vilémovické provede po brněnských památkách Mirek P.

čtvrtek 14. 6. 07
Biblická hodina o vztahu dětí a rodičů (Ef 6,1-4), Martina je čím dál lepší, pýcha mentorova. Jinak dusno, nedýchatelno. Na schůzi staršovstva referoval obšírně Michal H. o Kirchentagu. "Tahle mládež je ukázněná, naprosto bez problémů, ani občerstvování nepřehnali," pravil obdivně. Přípravy na prázdniny. Ve srubu zkouška Poletíme?

středa 13. 6. 07
Vznikla divadelní společnost Teatro Alfonso. Aspoň principál to tak napsal na husovické stránky. Zdeněk Šorm si vyzvedl hrnky pro postižené, které jsme s velkým nasazením vyštrachali po kuchyních v obchodním domě Ikea.

úterý 12. 6. 07
Dnes v Husovicích schůze seniorátního odboru pro práci s dětmi, naposledy s Honzou Plecháčkem, který se v létě stěhuje do Heřmanova Městce. Účastníci výpravy do Kolína nad Rýnem po návratu spí a spí!

pondělí 11. 6. 07
Vřešťani minimalisticky. Konfirmace definitivně odložena na září. Mládež po Kolíně unavená, ospalá, ale docela nadšená! Jonáš nám pustil animovaný film Muž, který sázel stromy.

neděle 10. 6. 07
Ráno bohoslužby, opět s podivnou obhlídkou v zákulisí - na lup se psem? Večer bohoslužba v Desertu, poslední před prázdninami. Kolmačka dorazil až v samém závěru, v Blansku spadla trolej. Přijel stopem. Zelené koule výborné, jako obvykle. Kolínští nad ránem doma.

sobota 9. 6. 07
Dnes svatba Markéty V. a Jiřího Z. neboli Bárnyho. Hráli dobří muzikanti - Franta Černý a Karel Holas z Čechomoru. Zprávy z Kolína nad Rýnem: "Viděli jsme rockový muzikál Exodus - 80 herců. Pak výstaviště, služba na stánku a volná návštěva kultury."

pátek 8. 6. 07
Bohoslužby na závěr školního roku VOŠ EA. Problém s konfirmací se definitivně rozhodne v neděli. Další zprávy z Kolína nad Rýnem. Michal H. píše: "Představení mělo úspěch, velký aplaus. Zítra od umění odpočineme a pak hurá domů."

čtvrtek 7. 6. 07
Biblická hodina o manželství a postavení ženy (Ef 5,21-33). Michal H. píše z Kolína nad Rýnem: "Dnes celkem vydařené představení. Hudebníci rovněž úspěch u veřejnosti. Zítra vystupujeme na česko-německém večeru při garden party."

středa 6. 6. 07
Vojtu včera přepadli a zbili, ukradli mu mobil a peníze. Tady dá hodně práce nebýt rasistou. Sama pustili z nemocnice, výsledky vyšetření ještě všechny nemá. Výprava do Německa už je v Kolíně, dojeli dobře.

úterý 5. 6. 07
Sam je v nemocnici a za čtrnáct dní odjíždí do lázní. Konfirmace bude s největší pravděpodobností odložena na září. Dnes dlouho připravovaný odjezd výpravy do Kolína nad Rýnem na Kirchentag. Autobus se odpíchl z Tomkova náměstí ve čtvrt na deset večer, vezl mj. buben, trubku, housle, kytaru a mapu Moravy.

pondělí 4. 6. 07
Rozhovor s Janou S., která projevila zájem o přípravu na křest. Vřešťani v trochu jiné sestavě než minule. Rozhovor vikářky a faráře o rozmanitých tématech. Na mládež přišel poprvé Robin.

neděle 3. 6. 07
Dnes kázal Jiří F. Někteří z husovických se účastnili seniorátní rodinné neděle v Rovečném. Večer hudební nešpory v Červeném kostele, sbírka na hospic sv. Alžběty. Pršelo.

sobota 2. 6. 07
Vikářka se vrátila z pastoračního semináře. Opět přišel ten člověk, co je jiný než všichni ostatní, a opět chtěl peníze. Zítra kromě seniorátní rodinné neděle v Rovečném budou taky nešpory v Červeném kostele, hrají Čeští komorní sólisté, začátek v 19,30.

pátek 1. 6. 07
Díky Jitce H. a Lídě K. vznikají včas záložky na seniorátní rodinnou neděli v Rovečném, která se koná tuto neděli. Přednášet bude mj. psycholog Jeroným Klimeš, pro děti je připraven pestrý program, zveme hlavně rodiny s dětmi. Konfirmační cvičení tak napůl. Mentor doporučil vikářku k volbě za farářku.


čtvrtek 31. 5. 07
U sousedů na dvorku zemřel člověk. Jeden ze zedníků. Přivolaná záchranka už mu nedokázala život vrátit. Přijeli policajti, kriminálka, pohřebáci. Na biblické hodině se udělalo špatně paní Cigánkové, odvezl jsem ji autem domů. Divný den. Po biblické hodině poslední zkouška do Kolína, nový Ježíš se zaučuje.

středa 30. 5. 07
Výprava do Kolína nad Rýnem hlásí tři volná místa, bylo by dobře je zaplnit. Datum odjezdu se blíží. Čtvrtý Ježíš svolil, zítra je zkouška. Věra D. píše staršovstvu, jako když se loučí. Doufejme, že jen přes léto. A prosí Anežku, aby to občas vzala za Ondřeje.

úterý 29. 5. 07
Rozhovor se snoubenci Petrou M. a Ondřejem V., kteří budou mít svatbu v divadle na alžbětinské scéně. Citelně se ochladilo. Práce na knížce Jonáš znatelně pokročily.

pondělí 28. 5. 07
Dnes Vřešťanů více než minule, docela jsme si i zazpívali. Další zkouška do Kolína, v téhle hře je nějak chronický nedostatek Ježíšů, už tři to vzdali. Michal H. a Dita S. zaslouží vyznamenání za chrabrost. Ostatní za výdrž. Konečně zapršelo! Ale že to trvalo!

neděle 27. 5. 07
Ráno přišel somrák, vykládal, že je jiný než ostatní, a pak si řekl o peníze. Hned po něm se objevila Lenka, před lety pokřtěná, bydlí na vesnici. Při svatodušních bohoslužbách křest Kryštofa R. za neustálého bleskání dvoumetrového fotografa. Na dvorku koláčky a dortíky.

sobota 26. 5. 07
Dopoledne velká zkouška na Kirchentag v Kolíně nad Rýnem, protáhla se až do odpoledních hodin. Odborný poradce Michal Bumbálek, nervozita před odjezdem stoupá. Kdo vlastně bude hrát a co? Dusno před bouří, strašné sucho. Vedro k zalknutí.

pátek 25. 5. 07
Sousedi zbourali zeď, ne tu dvorkovou, ta je naše, ale za brankou, do zahrádky. Doufejme, že nová bude stát stejně rychle, jako padla stará. Konfirmandi dnes celkem uměli. Poletíme? odjeli do mého rodného města, budou hrát na galerijní noci. Vedro příšerné.

čtvrtek 24. 5. 07
Na biblické o potřebě správné interpretace, o způsobu života v hledání a nalézání (Ef 5,6-11). Ve srubu zkouška kapely Poletíme?, zítra mají koncert v Novém Městě na Moravě. Prosetínští děkují za dar, který jsme jim před časem poskytli z přeplatku na personálním fondu. Píšou, že jsou rádi i za osobní kontakty a že srdce i dveře nalezneme u nich vždycky otevřené.

středa 23. 5. 07
Zatáhlo se, hřmělo, ale spadlo sotva pár kapek. Je sucho. Manželé Grossovi starší píšou, že se u nás ve sboru cítí jako doma. Bilbo na bilbo.bloguje.cz chválí nás, brněnské diváky. Já zas na bigbloger.lidovky.cz popisuji neděli s Bilbem i svatbu Grossových mladších. Jo, a tuhle prý byla v televizi naše zahrádka.

úterý 22. 5. 07
Mračilo se, mračilo, ale nespadla ani kapka. Možná zaprší kolem půlnoci. Jiří Klimeš poslal programy Kirchentagu, plány Kolína nad Rýnem a spoustu dalších tiskovin. Kdo jede, může si vyzvednout. Domluva se snoubenci Bohuslavem B. a Lenkou R. Zvětšení otvoru schránky se podařilo: zásilka Českého bratra poprvé prolezla.

pondělí 21. 5. 07
Posečená tráva. Vřešťanů málo. Večer filmový klub, hlasování vyhrál Obchod na korze. Zážitek velmi silný, ale příště by to chtělo změnu, nejspíš nějakou komedii, jinak nás to umoří.

neděle 20. 5. 07
Ráno instalace výstavy Evy Slachové. Po bohoslužbách vernisáž - jedna Eva hrála na violoncello, druhá tančila, třetí to šéfovala. Honza Ženatý předvedl veršovanou pohádku o ježkovi a bobrovi. Odpoledne fotbálek v Zamilcu, kurátor dal hattrick! Grilování díky Marice B., a potom Danovi S. Na závěr vzlétl balón.

sobota 19. 5. 07
Svatba Sněhurky a Hada, oficiálně majících zájem o členství ve sboru. Na ulici memoriál Minaříka, venku voda stříkala, ve vodovodu netekla. Soused Mazánek brzy zjednal nápravu. Volal Honza Ženatý, že jednomu členu souboru zakázala vystupování maminka, domluvené divadlo proto zítra nebude. Honza předvede náhradní program. Instalace výstavy zítra ráno.

pátek 18. 5. 07
Konfirmandi stále bez Sama. Martina odjíždí na čtrnáct dní do Herlíkovic, na pastorační seminář. Na základě mých blogů na lidovkách mě vyhledal pan Vlastimil V. a předestřel své plány. Český rozhlas chce v srpnu vysílat od nás bohoslužby, ale to je nevhodný termín. Koňadry definitivně opustily budku.

čtvrtek 17. 5. 07
Svátek nanebevstoupení, večer v šest byly bohoslužby. Nezamkneš kancelář?, ptala se mě Martina, zřejmě osvícena zlou předtuchou. A skutečně, když jsme končili, panáček jakýsi motal se ze dvora. Co tu hledáš, ptal jsem se ne zrovna příjemně. Já hledám to - křesťanství! Tak jo, přijď v neděli.

středa 16. 5. 07
Tak vlastně nikdo neví, jak to s těmi koňadrami je, vypadá to, že jsou zase (ještě?) v budce, kdoví, jak to včera bylo, jestli to byla mláďata odjinud, nebo šla spát zpátky do budky (to prý není možné). Každopádně koňadry žijí a je jich zřejmě čím dál víc. Hasiči varují, v sobotu se v ulici koná memoriál Minaříka, snad ne toho kapitána, je třeba odklidit auta.

úterý 15. 5. 07
Dobré dílo se podařilo, koňadra vyvedla mladé, pravděpodobně čtyři. Zahrádka plná koňadérek. Píše Bilbo, děkuje za neděli, ale za tu děkujeme především my. Děkujeme si tedy navzájem, naše díky se sráží v prostoru a směřují vzhůru.

pondělí 14. 5. 07
Lidovky spustily novou verzi bigblogera, píšu pod vlastním jménem a zcela nepokrytě odkazuji na stránky vlastní i stránky sboru. Ve vřešťanech vykládala Martina o Samuelovi a Saulovi, večer zkouška na Kolín rýnský. Veliké dusno, ne obrazně, nýbrž doslovně vzduch stojatý.

neděle 13. 5. 07
Bilbo & Sylvie jsou zde! Bohoslužby vedla Martina, dobré kázání na neděli Rogate. Proste, ale ve jménu Kristově, ne o hlouposti. Michal H. zvládl svou roli náhradníka výborně, svou výstavu vtipně uvedl. Kvak a Žbluňk se líbili. Oběd pod pergolou se Sylvií Krobovou, Jiřím Reidingerem a jejich dcerami. Košt. Večer v Desertu nádherný. Sylvie i Bilbo vynikající.

sobota 12. 5. 07
Ráno s Tomášem Z., Jáchymem, Vojtou a Valdou do Nikolčic na školku mládeže. Dáda, Radka, Honza C., Gregor a možná někdo další jsou tam od včerejška. Přednáška o písničkách, s ukázkami i dílnou na závěr. Večer instalace výstavy Mika Hadleyho. Pocestní pozdravují. Bilbo & Sylvie se blíží.

pátek 11. 5. 07
Konfirmandi o Kristu. Vernisáž Rudolfovy výstavy Otevřený ateliér. Hrály Zelené koule, Poletíme?, já uváděl četbou starodávné povídky. Debatní kroužek Jiřího F. a Birgit M. Ve srubu stále spí pocestní.

čtvrtek 10. 5. 07
Na biblické hodině debata o klepech, sprosťárnách a bulváru (Ef 5,1-5), čím to je a co s tím. Schůze staršovstva rekordně krátká. Jsme v plusu. Ve srubu spí dva pocestní, delegáti nějaké konference.

středa 9. 5. 07
Starosti s Kirchentagem. Po čtrnácti dnech přišel mail, že fotografie, kterými se presentujeme, měly být v původní velikosti, a ne zmenšené. Bylo je tedy třeba znovu vyhledat a znovu poslat. Zajímavé je, že podruhé už to člověka tolik nebaví.

úterý 8. 5. 07
Státní svátek, svoboda, klid a mír.

pondělí 7. 5. 07
Vernisáž výstavy Mariky Bumbálkové v galerii Katakomby. Kromě nás a Lančů ještě "Holubova letka". Kroužek šikovných rukou se ukázal jako totálně nespolehlivý, v neděli nebudou, což nechápu. Aby nebyly holé zdi, dodá něco Michal H.

neděle 6. 5. 07
Rodinná neděle, což normálně znamená, že namísto kázání je vyprávění pro děti, dnes ovšem děti téměř, až na dvě výjimky, nepřišly. Přece jen volno je volno. Bylo to dost zvláštní, vyprávění pro děti dospělým. Večer na nešporách nečekaná euforie - Pěvecký sbor Masarykovy university pod vedením Michala Vajdy byl prostě vynikající! Lidí skoro jak na půlnoční.

sobota 5. 5. 07
Poletíme? zkoušeli celé dopoledne ve srubu, pak jim paní farářová dala oběd, najedli se a odjeli na své první velké vystoupení, na festival kdesi u Litomyšle. Přišli novomanželé H., krásně zamilovaní.

pátek 4. 5. 07
Svatba Evy D. a Václava H. Konfirmandi tentokrát docela uměli. Rozhovor vikářky s farářem. Sečení trávy, ale jen částečné, koňadra stále krmí mladé a nechce být rušena.

čtvrtek 3. 5. 07
Na biblické hodině se po delším čase objevil Mirek K. a způsobil tak velkou radost. Debata o tom, jak překonávat hněv, nejen individuální, ale i kolektivní. Poprvé snad po dvou letech jsem se ocitla mezi lidmi, kteří mluvili o Romech pěkně, řekla Ruthka. Na pivu nás bylo víc, než minulý týden na celé biblické.

středa 2. 5. 07
Do Husovic zavítal už druhý televizní štáb v jednom týdnu. Po televizi Nova, která se v sobotu zajímala o eventuální požehnání lesbickým párům, dneska ČT zjišťovala, jak farář prožívá večeři Páně. Doufejme, že takhle nebudou chodit pořád! Dvacet husovických osob shlédlo představení Evangelium sv. Lukáše v Divadle Husa na provázku. Další jdou zítra.

úterý 1. 5. 07
Jenom připomínám v tento lásky čas - kdo jste si objednali lístky, nezapomeňte jít zítra do divadla.


pondělí 30. 4. 07
Sama T. pustili na tři týdny z nemocnice domů. Čarodějnice ve sboru nepálíme.

neděle 29. 4. 07
Kázal Jiří Farský, vzhledem k volnu lidí málo, zpěv bídný, ale Anežka svou roli zvládla. Možná by mohla i častěji?

sobota 28. 4. 07
Protože v neděli budou oba varhaníci mimo, bude hrát Anežka K. Dostala písničky předem, věříme, že to výborně zvládne! Sousedova zeď podřezána, propáleno 6 kWh. Na dvorku je léto. Zápisky o neděli a pondělí budete si moci přečíst v úterý.

pátek 27. 4. 07
Dnes se konal již druhý debatní kroužek. Hovořil Jiří F. a referát přednesla Birigit M. Řada zájemců žádá lístky na představení Evangelium sv. Lukáše. Naděje nevysychá. 380 V půjčujeme nadále.

čtvrtek 26. 4. 07
Soused vedle podřezává zeď, půjčujeme 380 V. Biblická hodina o dvojím lidství (Efezským 4,17-24). Kdyby někdo chtěl 18. - 25. 8. dělat asistenta na táboře pro lidi s postižením, dejte vědět. Začneme mluvit o fasádě, řekli si farář s kurátorem. Koňadra krmí mladé.

středa 25. 4. 07
Domluva se snoubenci, dopoledne jedněmi a odpoledne druhými. Mezitím odvoz výstavy, tentokrát bez Rudolfa. Divadlo Husa na provázku nám nabízí zlevněné lístky na Evangelium sv. Lukáše, zájemci hlaste se do pátečního poledne. Vy, co jste byli v neděli v Zamilovaném hájku, nepostrádáte někdo hodinky?

úterý 24. 4. 07
Paní Rábová všechny pozdravuje z domova důchodců na Kociánce. Má z okna krásný výhled, ale do Husovic nedohlédne. V mladých je budoucnost sboru, pravila. Sam T. je zase v nemocnici, vrátil se mu zápal plic. A to není dobře. Bude muset zřejmě podstoupit důkladnější vyšetření, držíme mu palce.

pondělí 23. 4. 07
Dobrovolnice umyly další dvě okna. Vřešťani hráli Krvavý koleno. Nebo poleno? Večer filmový klub, promítal se Pianista. A abych nezapomněl - včera při bohoslužbách udělali chlapci z Milošovy Prosby krásné reggae!

neděle 22. 4. 07
Ráno bohoslužby & dvorek, festival v plném proudu. Rudolf dokonce pár kousků prodal. V představení o Palečkovi sklidil největší úspěch obr Bobulák. Odpoledne sborový fotbálek v Zamilcu, staří sice vyhráli, ale strašně se zničili. Bylo nás suma sumárum asi třicet. Michal B. dojel pro pivo, a taky se hned na místě grilovalo. Krásná neděle!

sobota 21. 4. 07
Dovoz obrazů i Rudolfa, instalace výstavy, pestré a bohaté. Překvapivá informace - na devětadevadesát procent Desert expanduje do Domu pánů z Kunštátu! Jestli k tomu skutečně dojde, nastane velké dilema: kde bohoslužby - tam či tam? Soudek zítra patrně nebude.

pátek 20. 4. 07
Svatba Dagmar P. a Martina P. na zámku ve Vranově nad Dyjí. Ještě že ten Štampach nemohl, je tam krásně! Na oběd farář nešel, musel stihnout konfirmandy. Těm, zdá se, do bot ještě neteče. Večer koncert skupiny VADA ČENGOLA, Leonardo & spol.

čtvrtek 19. 4. 07
Biblická hodina se týkala textu Efezským 4,7-16, totiž že naše obdarování jsou rozdílná a mohou si vzájemně sloužit. Od toho se odvinula dlouhá diskuse přes dary až po způsoby modlitby. Dan S. zve v neděli na fotbálek, sraz v 15 hod u Semilassa.

středa 18. 4. 07
Dnes měla pohřeb dcera paní Svákové, máma dvou děvčátek, sedmiletého a čtyřletého. U oběda v restauraci Mikulášek rozhovor s jejími rodiči a sestrou mj. o sboru a našich aktivitách. Ochladilo se. Rudolf hodlá v neděli přivézt na vernisáž soudek piva z Desertu.

úterý 17. 4. 07
Odpoledne schůze seniorátního odboru pro práci s dětmi (schází se v Husovicích plus mínus jednou měsíčně), seniorátní rodinná neděle 3. 6. je připravena. Oprava kopírky dopadla takto: kopírka odvezena, výměna vadného dílu by přišla draho, dostaneme tedy za přijatelnou cenu kopírku jinou, též použitou. Začala kvést vistárie, vnáší na dvorek barvu.

pondělí 16. 4. 07
Rozkvetla jabloň. Vřešťanů tentokrát méně, leč s dobrou pamětí. Porouchala se kopírka, Pavel K. domluvil na zítřek opravu. Mládež venku, pod kvetoucí višní. Ivan C. poslal pěkné fotky z neděle.

neděle 15. 4. 07
Brzy ráno instalace výstavy, Husovický dvorek začíná. Po bohoslužbách vernisáž, autorka v rozpacích. Obrázky se líbily, dvd se rozešla. Divadlo neslyšících studentek divadelní fakulty. Všechno dobře dopadlo. Adámek spolupracoval, Péťa se skamarádil se zajícem. Všudypřítomné léto. Odpoledne prohlídka židovského hřbitova v Židenicích, připravili Milča a její švagr. Večer v Blahoslavově domě hrál mj. husovický varhaník, zatímco ve srubu cosi zkoušeli čtyři mládenci. Že by zárodek další kapely?

sobota 14. 4. 07
Od rána rušno, nejprve se začali scházet Poletíme? a cvičili celé dopoledne. Kolem desáté přicházeli kolínští reprezentanti, v půl jedenácté přijel Jiří Cyrus K., který poskytl několik cenných informací. Michal H. rozdal scénáře a vysvětloval, v čem je vtip. Kolem druhé nastala přestávka, kolem páté slavnostní podpal. Grilovalo se a povídalo až do policejní hodiny. Instalace výstavy odložena na ráno.

pátek 13. 4. 07
Paní Svákové zemřela dcera. Náhle, na zástavu srdce. Domlouváme pohřeb. Kvetou višně, moc hezky. Marika B. se Standou Š. začali chystat Jonáše do tisku. S konfirmandy opakujeme probranou látku. Pohřeb bude ve středu.

čtvrtek 12. 4. 07
Plakát Husovického dvorku rozeslán na velké množství adres. Kázání z Desertu chce použít TWR. Na biblické hodině řeč o jednotě (Ef 4,1-6). Ne že máme být všichni stejní, ale právě v rozmanitosti vědět o tom, co nás spojuje. Schůze staršovstva s prořídlou účastí zakončena v rekordním čase.

středa 11. 4. 07
Domlouvání další svatby, tentokrát zaskakuju za Štampacha, domlouvání křtu. V zahradě kvetou tulipány a rozkvétají višně, na dvorku nasazuje réva a hlavně vistárie. Večer ve srubu zkouška kapely Poletíme?, na skypu debata o farářově blogování.

úterý 10. 4. 07
Na dvorku dobrovolní pracující obílili zeď a vůbec všechno vyčistili, festival může začít. Namísto Tanečních hodin nakonec představení s lákavě nevábným názvem Salmon Elosa, hraje Studio J + J + J, což je Honza Ženatý a komplicové. Koňadra sedí na vejcích.

pondělí 9. 4. 07
Velikonoční pondělí. Výlet po trase Moravský Krumlov - Ivančice. Jirka S. propagoval výchovnou metodu "řízený nezájem", Anička i chlapci statečně cupitali. Ivan fotil kytičky. Mládenci hovořili, děvčata se smála. Kázání na mostě. V cíli překrásného výletu nádražní kafíčko a horká čokoláda. Vlaky jezdily téměř přesně.

neděle 8. 4. 07
Neděle vzkříšení. Ráno bohoslužby plné slunce, kapela doprovázela všechny písně, mimořádně jásavé. Lidí hodně, kdo přišli pozdě, stáli. Kázání o tom, že věřit ve vzkříšení znamená nebát se mluvit, milovat pravdu a přinášet lidem naději. Aby se rozmáhala milost. Večer v Desertu prostředí sice komornější, ale inspirativní. Zoja Mikotová byla dojemná, Tomáš Vtípil exceloval.

sobota 7. 4. 07
Snad poprvé za dobu, co sakury před farou stojí, rozkvetly letos přesně na svátky. Je to nádhera už týden, a jestli žádný vítr nezafouká, ještě pár dní se budeme kochat. Kázání na zítra mi vyšlo krátké, ohlášení dlouhá. Konec vánočního stromečku.

pátek 6. 4. 07
Velký pátek. Bohoslužby s kázáním na téma - co vlastně ta Ježíšova smrt znamená. Po bohoslužbách zůstali jen Hauserovi, ostatní zmizeli. Asi šli péct mazance, řekla Jitka H. Daň z tygra nebude.

čtvrtek 5. 4. 07
Zelený čtvrtek. Martina pouštěla Pašijové hry velikonoční v krotké verzi Plastic People & Agon Orchestra. Večer v Desertu David Vávra a první vystoupení kapely Poletíme? Taneční hodiny na letošním Dvorku nakonec nebudou, nejisté zatím i představení Daň z tygra.

středa 4. 4. 07
Dnes zkouška kapely, poslední před prvním vystoupením. Zítra v Desertu ve 20 hodin, s Veselou Zubatou a Davidem Vávrou, který bude číst své verše. Poletíme?

úterý 3. 4. 07
Přišli další snoubenci, svatební sezóna se rozjíždí. Kompletní program Husovického dvorku, který letos dospěl do osmého ročníku, je téměř hotov a bude zveřejněn v pátek.

pondělí 2. 4. 07
Pozor změna, březnové zápisky najdete nyní v archivu. Paní Rovňáková, to je dirigentka Bratislavského chlapeckého sboru, který včera vystupoval na nešporách, děkuje za "vrele prijatie, báječnú hostinu - málokedy sa stane, že chlapci nevládzu vsetko pojest :-) a za skvelú propagáciu".

neděle 1. 4. 07
Květná neděle, kvetou sakury. Bohoslužby s vyprávěním pro děti, tentokrát "kreativně". Poprvé, a možná i naposledy, řekla Martina. Na dvorku hřálo sluníčko. Odpoledne s Vláďou ve Znojmě, na ordinaci Jany Špinarové. Večer nešpory, zpíval Bratislavský chlapčenský sbor. Lidí plno.sobota 31. 3. 07
Michal H. vytvořil velkolepý scénář pouličného divadla v Kölnu. Všichni si hezky zahrají - a Michal zašprechtí, neboť jde víceméně o jakousi pantomimu s opovědníkem, totiž principálem Alfonsem, který to všem vysvětlí. Jiří Cyrus Klimeš žádá již propagační materiály sboru, farář oklepávaje se z choroby rychle něco sestavil a poslal Ditě k překladu. Část mládeže je na Zbytově.

pátek 30. 3. 07
Ministerstvo kultury nám na Husovický dvorek letos nepřispěje. Rozhodla o tom grantová komise, v níž zasedali tři zástupci České biskupské konference, tři zástupci Ekumenické rady církví a jeden zástupce Federace židovských obcí. Nezbývá, než živořit za své. Zato nešpory prosperují, podpořil je Jihomoravský kraj a v dnešních Lidovkách máme obrovský poutač.

čtvrtek 29. 3. 07
Za ochořelého vzal biblickou hodinu Jiří Farský. Večer zkouška kapely, poprvé v kompletním složení. Webové stránky sice ještě nemají, ale název již zveřejnili při koncertu Veselé zubaté, takže ani já nebudu ho již déle tajit. Kapela se jmenuje Poletíme?, což není název zrovna běžný. Možná vůbec první s otazníkem.

středa 28. 3. 07
Husovické listy jsou k dispozici roznašečům. Díky Věře je jich dost. Fotky nevyšly moc dobře. Pozor na složenky. Jinak choroba, mor a cholera.

úterý 27. 3. 07
Paní Rábová se včera přestěhovala z Rotalové na Kociánku. Farář je marod. Husovické listy budou díky Věře D. rozmnožené zítra. Kvetou tulipány.

pondělí 26. 3. 07
Odpoledne přišla Hanka C. a umyla šest oken v přízemí. To je hodná a šikovná paní doktorka, obdivoval ji pan farář. Ve srubu s vřešťany jsme topili jen sluncem a otevřenými okny, ale je fakt, že ke konci už nám bylo chladno. Večer filmový klub, poprvé se promítal film vybraný hlasováním - Pokání.

neděle 25. 3. 07
A opravdu, někteří přišli ráno do kostela o hodinu později. To jsou ti šťastní, kteří nesledují žádné mediální průplachy! Rodiny s malými dětmi se nedostavily vůbec. Až na jednu či dvě. Farář při kázání chrchlal a nemohl moc mluvit, což nesouviselo se změnou času, nýbrž s útokem nějaké virózy na celou jeho rodinu.

sobota 24. 3. 07
Kázání jsem napsal na text Marek 12,1-9. Někteří odešli do Desertu na Veselou zubatou s náhradníky. Dnes v noci se mění čas, připadá mi, že se o tom nikde moc nemluvilo, kdo ví, jestli to lidi vědí. Nepřijde někdo až po bohoslužbách, o hodinu později? Jo, určitě až v jedenáct přijde Radim Fiala, potřebuje poradit, shání malebný kostelík někde na venkově.

pátek 23. 3. 07
Husovické listy jsou vysázeny, ale kopírovat se budou až po neděli, jisté firmě zrovna došel správný papír. V poledne hmatatelný pozdrav z dálek, přece jen ten bigbloger k něčemu byl. Konfirmandi vysmátí, až rozjivení. Z Kalicha píšou, že vydali nějaké převyprávění Jonáše, to bude tedy veselé, protože s Marikou B. chystáme Jonáše taky. U Emana.

čtvrtek 22. 3. 07
Na biblické hodině jsme probírali Efezským 3,1-13. Debata o církvi, Leninovi a lecčems zajímavém. Vláďa je opálený, sombréro neměl. Sborový dopis už Petr K. sází, zítra bude hotovo. Taky už visí plakát na nešpory, zpívat bude padesátičlenný chlapecký sbor z Bratislavy.

středa 21. 3. 07
První jarní den. Zima. Seznam osob, které nás budou mimicky i múzicky reprezentovat v Kölnu, je uzavřen. Kdo byste chtěli jet, můžete se přihlásit už jenom jako náhradníci. Sborový dopis těžko horko, ale přece jen vzniká. Dubnové nešpory nám zaštítil hejtman, ani nevím jak.

úterý 20. 3. 07
Vrátila se zima, jaro se leklo. Na protest koupili jsme velkopavlovickou meruňku a broskvoň sunhaven. Zimu už nechceme. Začal jsem dávat dohromady Husovické listy 1/07. Rád bych je měl ve čtvrtek hotové a do neděle namnožené. Ještě že jste nezačali stavět ten kostel, řekla mi dnes paní Šimsová.

pondělí 19. 3. 07
Martina odjela na katechetický seminář. Péťa prohlásil, že není žádné dítě. Na mládež přišel Michal H. a informoval o přípravách na Kolín. Vojta s Jáchymem se těší. Zejména na klobouk, představují si eura. Dále je třeba uspořádat ping-pongový turnaj a konečně už obnovit žebříček. Z Mexika přiletel Vláďa. V obrovském sombréru, možná.

neděle 18. 3. 07
Na bohoslužby přišlo hodně lidí, ale ještě jsme se vešli. Kázání bylo podle starocírkevních perikop, příběh o nasycení zástupů. Kdysi jsem na to kázal podle Marka, tentokrát to bylo z Jana. Láry dostal dvě buřinky a hned na místě je s Michalem B. vyzkoušeli. Adámek a další bojovali v zahrádce. Koňadra se divila, co se to pod budkou děje za bitvy malých křesťanů. Ale vrátila se. Odpoledne někteří vyrazili na fotbálek, pak opět zkoušela nová kapela, která nejprve prý rozjede www.stránky, a potom teprve odtajní název.

sobota 17. 3. 07
Na zahrádce je budka, tu budku vyrobil kdysi Zdeněk P. Měla malou dírku a žádný ptáček neriskoval. Nikdo tam dlouhá léta nebydlel. Tento týden se tam usídlila sýkorka. Koňadra. Napřed opracovala vchod zvenku, vklouzla dovnitř, a nyní zvětšuje dírku zevnitř. Buší do překližky jako datel. Prosíme všechny hlučnější členy sboru, zejména ty malé, aby sýkorce koňadře zajistili klid. Kázání bude o Pánu Ježíši.

pátek 16. 3. 07
Konfirmandi se po dlouhé době sešli v plném počtu, Sam už snad bude zdráv. Seděli jsme v prosluněném srubu, povídali si o víře a o Bohu. Martina má za sebou půlku vikariátu. Večer se poprvé konal debatní kroužek Jiřího Farského a Brigit Malenové. Odkvetly krokusy, vystřídaly je narcisy, a dokonce i tulipány. Jaro v plném proudu.

čtvrtek 15. 3. 07
Dnešní biblickou měla Martina, téma se točilo kolem kamene úhelného a boží rodiny, kde už nikdo není cizinec a přistěhovalec (Ef 2,19-22). Přišli zrovna a poprvé Ríša se svou ženou těhotnou, vypadalo to téměř symbolicky. Ze srubu k nám doléhaly zvuky, neboť tahle nová kapela je děsně pilná a už zase měla zkoušku, tentokrát začali v šest a ne v půl deváté jako včera, clavinovu si přestěhovali do srubu, a tam dřeli a dřeli. A pozor, kapela už mi sdělila název, pro tuto chvíli však zatím ještě tajný.

středa 14. 3. 07
Pan farář byl dnes dopoledne dosti zamlklý, diskusní příspěvky na bigblogerovi nějak nemohl pořád pochopit. Náladu mu nespravil ani student Kulík, který z vděčnosti za pomoc na diplomce přivezl dárkový koš. Trochu mu odlehlo, až když si přečetl, co napsal Petr K. a další dvě čtenářky. V okně na sborových stránkách jsme změnili barvu, šedá je pěkná tady, ale do okna se nehodila. Večer, až příliš večer, měla další zkoušku kapela, stále bezejmenná.

úterý 13. 3. 07
S Michalem H. jsme vylepšovali okno. Sem, do tohoto deníku, ze sborových stránek. Večer hudební klub ve srubu, kde bylo ovšem nejprve nutno zlikvidovat ostatky věcí předešlých. Aspoň částečně. Jan Špaček potřetí a naposled odkrýval taje ze života a díla Dmitrije Šostakoviče. Ani jsme nedutali. Kdo dutal, ten tam nebyl, dal přednost Desertu, kde soutěžily o sud kapely Korísz a Leninova pleš. Za oba týmy nastoupil Honza Ženatý.

pondělí 12. 3. 07
Vláďa poslal tři fotky z Mexika - na první je on s pyramidou a nějakým pánem, na druhé jsou mexické kaktusy a na třetí kolibřík. Časem někde zveřejníme. Anežka usnula na schůzce mládeže, a to tak, že odfukovala. Náročný víkend je za mladými husovickými evangelíky! (Probdělá noc v sobotu a Desert v neděli.) Pepina předvedla miniaturu křečka. Martina se ptala, jestli termín konzervativní avantgarda vymyslel nějaký teolog. Ne, to vymyslel Petr Oslzlý. A to užil přímo takhle o Ježíšovi? Ne, o sobě.

neděle 11. 3. 07
Ze srubu všichni vstali včas, dokonce kapela měla i zkoušku. Kázala Martina - o tom, jak Ježíš nevyhání čerta ďáblem. Po dlouhé době hrála Věra, snad již uzdravená. Dneska poprvé se pilo kafe venku, jarní sluníčko nádherně hřálo. Vláďa píše z Mexika - spálil jsem se jenom jednou. Skupina baptistické mládeže, která již pátou neděli mezi nás zavítala, oblíbila si lavičky u grilu. Odpoledne měla tady zkoušku nová kapela, název zatím neznámý. Večer v Desertu zase plno. Hodně lidí stálo. Noční optika byla vynikající, Petr Oslzlý jako vždy = zajímavý. Vojta to rozjížděl při jamu mj. s Günterem Kočím a Mojmírem Bártkem. Nádhera.

sobota 10. 3. 07
Pelhřimáci strávili den na celocírkevní poradě zástupců mládeže a mj. tam zvolili vyslance z řad mládeže na synod. Vpodvečer se vrátili a přesunuli do srubu, po dlouhé době uklizeného (uklízeli Františka a Jáchym), kde si přes noc husovická mládež promítala šestihodinový film z festivalu v Monterey (to je v Kalifornii, zatímco Vláďa v pondělí jede do Monterrey mexického) roku 1967. Jsem zvědav, jak čiperně ráno vstanou do kostela... Paní farářová pod dojmem jarního sluníčka vznesla dotaz, kam tentokrát půjdeme na výlet o velikonočním pondělí. Možná se prý letos trefí velikonoce do bledulí? Mně připadá, že už bude po bledulích, ale rozhodne Hanka C.

pátek 9. 3. 07
Podařilo se mi dostihnout Tomáše V., účast v Desertu přislíbil. Vláďa z Mexika odpověděl na pozdrav, prý je tam víc než třicet stupňů tepla! A v Monterrey, kam se chystá, dokonce čtyřicet... Do Husovic dorazila skupina mládeže z Pelhřimova a okolí, mají v Brně nějakou schůzi a budou spát u Járy Květa. Datum konfirmace ohroženo, Sam jede v červnu do lázní. Martina napsala článek o vikariátu, ale má to dlouhé a bude to muset pokrátit. Což evidentně nerada.

čtvrtek 8. 3. 07
Dnes byla biblická hodina, mluvilo se hlavně o tom, že Kristus lidi spojuje (Ef 2,14-18), což bohužel křesťané někdy neberou vážně, když se pořád vymezují proti jinak věřícím či tzv. nevěřícím... Na staršovstvu, které následovalo hned po biblické, nás překvapil Zdeněk P. - vzdal se funkce. Bylo nám to líto, ale nedal si to vymluvit, prý nechodí na schůze. Nezbylo než se obrátit na prvního náhradníka - Helenu P. Pana faráře potěšilo, že Pavel D. slíbil udělat do vrat větší díru, jak si toužebně přeje místní pošťačka. Nosí tlusté zásilky časopisů, které se do stávající schránky ne a ne vejít. Teď bude snad konečně spokojena! Michal H. referoval o přípravách na Kirchentag, kam v červnu vyráží mládež, a pozor - začíná to vypadat slibně: budou zázraky, bude mord, budou nebesa. Vše pantomimicky, asi.

středa 7. 3. 07
Už několik dní se pokouším domluvit účinkování v dubnovém Desertu s Tomášem Vtípilem, ale jeho telefon se staví totálně hluchým. Propuklo jaro, vyrazila tráva. Kdy asi zahájíme grilovací sezónu? Fotograf Petr Baran ve sklípku pravil, že u evangelíků v Husovicích je to krásné... i nějaký svůj film chtěl by zde promítnout! Vláďa už je v Mexiku...

úterý 6. 3. 07
Pavel D. připravil potvrzení o darech; kdo sboru něco věnoval a chce si snížit základ daně, hlaste se u něj. Pro Aleše S. má potvrzení také. Mirka Š. měla pochybnosti o svých dovednostech s počítačem, ujišťovala se, zda zápis ze sborového shromáždění přišel v pořádku, a on ano. Mášu a Ivana prosím, aby se příležitostně podepsali. Na zahrádce kvetou krokusy. Žlutě, a taky trochu fialově.