HUSOVICKÝ DENÍK 2013


úterý 31. 12. 13
Silvestr, bohoslužby. Zpěv opět bez doprovodu, službu měl Milan S. Děkujeme za všechno dobré v uplynulém roce.

pondělí 30. 12. 13
Mládež ve Čtyřech dvorech.

neděle 29. 12. 13
Neděle mezi svátky. Zpěv bez doprovodu, službu měla Mirka Š.

sobota 28. 12. 13
Příprava na neděli, tzv. plonkovou.

pátek 27. 12. 13
O letošních Vánocích je neobvyklé teplo.

čtvrtek 26. 12. 13
Štěpánův svátek.

středa 25. 12. 13
Boží hod vánoční s vysluhováním večeře Páně. Službu měl Vláďa. Ke včerejším muzikantům přibyla ještě Klára na kontrabas. Kafe, víno.

úterý 24. 12. 13
Odpoledne tradiční Vánoční rozjímání s četbou a zpěvem. Doprovázel orchestr ve složení Anežka, Vojta a Petr na housle, Zdena a Jonáš na violy, Ondřej na klávesy.

pondělí 23. 12. 13
Úklid modlitebny po včerejšku, přípravy na Vánoce. Přejeme všem čtenářům Husovického deníku krásné svátky!

neděle 22. 12. 13
Čtvrtá adventní neděle. Ráno bohoslužby, službu měl Milan S. Nedělka, kafe. Pak dlouhá zkouška vánoční hry. Odpoledne v půl druhé generálka a ve tři dětská vánoční slavnost na ostro. Nejprve zpívaly předškolní děti, pak školní děti hrály hru Zdeňka Šorma Tak to teda Pán Bůh s náma! Navzdory (nezbytným) onemocněním se vše podařilo! Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli. Podle rozdaných balíčků lze usuzovat, že se účastnilo celkem přes padesát dětí.

sobota 21. 12. 13
Děkujeme manželům M., kteří obstarali náplň do balíčků.

pátek 20. 12. 13
Zkouška vánoční hry.

čtvrtek 19. 12. 13
Biblická hodina dnes již není.

středa 18. 12. 13
Vánoce se blíží, v neděli bude vánoční hra.

úterý 17. 12. 13
Rozpis vánočních bohoslužeb bude v MfDnes.

pondělí 16. 12. 13
Husovické listy rozeslány.

neděle 15. 12. 13
Třetí adventní neděle, ráno bohoslužby v Husovicích, službu měl Ivan C., nedělka, zkouška vánoční hry, kafe. Pak bohoslužby v Maloměřicích a večer v Desertu. Hostem byl Vilém Spilka a hrála skupina Šenaj.

sobota 14. 12. 13
Zítra 3. adventní neděle.

pátek 13. 12. 13
Úklid stolů po pastorálce, zkouška vánoční hry.

čtvrtek 12. 12. 13
Odpoledne konfirmační cvičení, večer biblická hodina, a pak schůze staršovstva, kde jsme se zabývali stavem a budoucností sboru. Preferujeme rychlý přechod k finanční soběstačnosti, jsme odhodláni k vyšší obětavosti.

středa 11. 12. 13
Mohl bych psát o tom, co jsem dělal já, ale objektivně vzato - dnes se ve sboru nedělo nic.

úterý 10. 12. 13
V Husovicích pastorálka brněnského seniorátu. Děkujeme všem, kteří přispěli pohoštěním a pomocí.

pondělí 9. 12. 13
Přípravy na zítřejší pastorálku. To znamená vyklidit modlitebnu, natahat stoly ze srubu a z průjezdu, připravit kafíčkování, pomazánky, štrůdl...

neděle 8. 12. 13
Druhá adventní neděle. Ráno bohoslužby, službu měl Láry. Odpoledne instalace Filipa Ženatého v Třebenicích. Sbor reprezentovali farář a kurátor s manželkami, Honza Ž. a fotograf Ben (ten teda není členem sboru, ale je to Husovičák). Zájemců bylo více, ale nenašel se šofér.

sobota 7. 12. 13
Nasněžilo. Husovické listy vysázeny.

pátek 6. 12. 13
Husovičtí vřešťani zkoušeli vánoční hru.

čtvrtek 5. 12. 13
Mikuláš s doprovodem zavítal do mnohých rodin našeho sboru. Děkujeme všem účinkujícím, také dětem i rodičům. A taktéž Jirkovi S., který Mikuláše přiměřeně motorizoval.

středa 4. 12. 13
Husovické listy připraveny do tisku.

úterý 3. 12. 13
Katecheze dospělých, v tomto cyklu poslední. Martin S. i Michal K. uvažují o křtu, ale nespěchají.

pondělí 2. 12. 13
Náš sbor je nejmenší z brněnských sborů, ale jeden z největších v církvi.

neděle 1. 12. 13
První adventní neděle. Bohoslužby s vyprávěním pro děti, vysluhování večeře Páně dospělým i dětem. S farářem vysluhovala Mirka Š. a Pepina S. Večer nešpory, účinkoval pěvecký sbor Mladost, kázala Olga Tydlitátová, sbírka byla na brněnské středisko Diakonie.

sobota 30. 11. 13
Poslední den církevního roku, zítra 1. adventní neděle.

pátek 29. 11. 13
Schůzka Husovických vřešťanů, zkouška vánoční hry, tentokrát již v modlitebně.

čtvrtek 28. 11. 13
Odpoledne konfirmační cvičení, večer biblická hodina.

středa 27. 11. 13
Autorské čtení v antikvariátu Smetana, četl J. E. Frič, vystavoval V. Tučapský.

úterý 26. 11. 13
Přišly už zase Evangelické kalendáře a Na každý den.

pondělí 25. 11. 13
Nabídli jsme Domu důstojného stáří, že u nich naše děti zahrají vánoční hru. Večer se někteří ze sboru účastnili uvedení knihy Mileny Šimsové Svět Jaroslava Šimsy. Vedle Tomáše Trusiny či Honzy Kellera přijel i Sváťa Karásek, kterému tímto přejeme hodně zdraví!

neděle 24. 11. 13
Bohoslužby, nedělky, zkouška vánoční hry. Informace o konventu, kafe. Na dvorku produkce dvanáctiletého Ondry S., do futrálu padaly mince. Drobné si cellista ponechal, 120 Kč - podporován dalšími dětmi - věnoval na Filipíny.

sobota 23. 11. 13
Konvent, z našeho sboru se účastnili farář, kurátor, místokurátor a Mirka Š.

pátek 22. 11. 13
Schůzka dětí, zkoušení vánoční hry. Díky Ivanovi se rýsuje výměna kotle i karmy.

čtvrtek 21. 11. 13
Farář kázal na pohřbu básníka Zbyňka Hejdy v Praze. Biblickou hodinu i řízení schůze staršovstva obstaral kurátor Vláďa.

středa 20. 11. 13
Na otázku položenou zde v pondělí zareagoval v mailu Milan C. Přidá se někdo další?

úterý 19. 11. 13
Katecheze dospělých.

pondělí 18. 11. 13
V pátek na setkání zletilců zazněl mj. zajímavý názor Pavla H., že rozvoj sboru by neměl spočívat ve vymýšlení a konání dalších akcí. Přemýšlím o tom a ptám se, v čem by tedy rozvoj sboru měl spočívat. V intenzivnější účasti na akcích stávajících? V koncentraci na nedělní bohoslužby? Ve získávání přátel pro věc evangelia? Co si o tom myslíte vy ostatní? Na co se soustředit?

neděle 17. 11. 13
Bohoslužby, tentokrát bez doprovodu. Službu měl Vláďa V. Nedělka, kafe. Došlo ke dvěma výbuchům - jednak praskla vodovodní trubka, jednak se zřítil krb. Mezitím bohoslužby v Maloměřicích.

sobota 16. 11. 13
Dnes nebyla svatba. Nepřijde-li náhlá svatba předvánoční, svatební sezóna pro letošek skončila.

pátek 15. 11. 13
Schůzka Husovických vřešťanů, už se zkouší vánoční hra. Večer setkání zletilých, řeč byla o budoucnosti sboru v situaci samofinancování.

čtvrtek 14. 11. 13
I letos je možno nakoupit vína a přispět tak na nosislavskou stavbu Domova důchodců.

středa 13. 11. 13
Katecheze dospělých. Začalo Bienále pro Diakonii.

úterý 12. 11. 13
Pozor, čtvrteční akce festivalu Moje 20. století je zrušena - s hostem Jiřím Stránským natáčí dokument BBC, nemůže se zúčastnit, náhradní termín se hledá.

pondělí 11. 11. 13
Nezapomeňte, prosím, že pozítří začíná Bienále pro Diakonii. Tato akce se koná na podporu výstavby Domova důchodců v Nosislavi.

neděle 10. 11. 13
Ráno bohoslužby s dalším kázáním na Sírachovce. Službu měla Mirka Š., s Ondřejem hrála Klárka na cello. Mladší děti učila Jana Z., větším dětem už začly přípravy na vánoční hru. Večer Desert, hostem byl Tomáš Staudek. Řeč byla o matematickém umění, občanském sdružení Napříč.cz a projektu Chrám konzumu. Promítání fraktálů! Hrála Jazzová razie, a dokonce se stepovalo! Vše natáčel Michal Otřísal do dokumentu o ČCE pro ekumenické setkání evropských církví ve Wroclavi.

sobota 9. 11. 13
Svatba Ivy C. a Radima H.

pátek 8. 11. 13
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 7. 11. 13
Odpoledne konfirmandi, večer biblická hodina.

středa 6. 11. 13
Dokončení vizitace, kontrola dokumentů. Večer farář zahajoval výstavu Rudolfa B. v Galerii Dexon Art.

úterý 5. 11. 13
Katecheze dospělých.

pondělí 4. 11. 13
Začínají přípravy na vánoční hru.

neděle 3. 11. 13
Rodinné bohoslužby, službu měl Milan S. Večer nešpory, hrála Musica malinconica renesanční a raně barokní hudbu na dobové nástroje. Kázal J. Gruber, vybíralo se na o. s. Naděje.

sobota 2. 11. 13
Dušičky na Zbytově. Ivan C. na semináři o samofinancování církve.

pátek 1. 11. 13
Po odmlce způsobené podzimními prázdninami je zde opět Husovický deník s aktuálním děním v husovickém sboru. Mládež odjela na Zbytov. Teda aspoň farář jim říká mládež!

čtvrtek 24. 10. 13
Konfirmační cvičení, tentokrát účast stoprocentní. Večer biblická hodina.

středa 23. 10. 13
Katecheze dospělých, účastní se Martin S. a Michal K.

úterý 22. 10. 13
Na seniorátní fond pomoci odesíláme dar 10.000 Kč.

pondělí 21. 10. 13
Farář, kurátor a místokurátor opět na schůzi, přestože bylo tak nádherné počasí, teplo a slunečno.

neděle 20. 10. 13
Bohoslužby, službu měl Jarek K., nedělku Jana Z. (mladší) a Eman M. (starší). Po kafi bohoslužby v Domě důstojného stáří v Maloměřicích, s Ondřejem hrála Zdena H. na violu.

sobota 19. 10. 13
Svatba Lucie S. a Josefa S.

pátek 18. 10. 13
Schůzka Husovických vřešťanů, příběh o maně.

čtvrtek 17. 10. 13
Konfirmační cvičení, leč konfirmandi se s výjimkou Sáry nedostavili. Biblická hodina, téma: Zapření Petrovo.

středa 16. 10. 13
V Husovicích schůze předsednictva konventu. Problémy s kotlem v kostelnickém bytě. Rozhovor se snoubenci Ivou C. a Radimem H.

úterý 15. 10. 13
Koncert Poletíme se Zrním, vyprodaná Fléda.

pondělí 14. 10. 13
Díky Deboře T., která koupila, a Milanovi C., který namontoval, máme v kuchyňce novou baterii.

neděle 13. 10. 13
Neděle Díkčinění, kázání na Sírachovce, vysluhování večeře Páně. Službu měl Jirka S., nedělku pro starší děti Ruthka K. a pro mladší Katka C. Sbírka na sociální a charitativní činnost církve. Večer Desert, hostem byl novinář na volné noze Michal Kašpárek, hrál Jazz quartet (Spilka-Hanousek-Trllo-Kleibl).

sobota 12. 10. 13
Na dvorku svatba Zdeňky K. a Borise H.

pátek 11. 10. 13
Pasování nových Vřešťanů, tentokrát za hustého deště. Po návratu z tajných území ve srubu dort a čaj.

čtvrtek 10. 10. 13
Ondra L. pracuje úspěšně na židlích. Biblická hodina s velkou účastí, schůze staršovstva rychlá.

středa 9. 10. 13
Redakce Setkávání nám zaslala anketu, jejímž smyslem je získat zpětnou vazbu od čtenářů. Většina z vás tento časopis pravděpodobně nečte, ale prosím, napište to, i to je informace.

úterý 8. 10. 13
Farář kázal farářům.

pondělí 7. 10. 13
Rodiče prosíme, aby nezapomněli, že v pátek je pasování.

neděle 6. 10. 13
Bohoslužby s vyprávěním pro děti, křest Marka C. Večer nešpory, hráli Anton Ždanovič na bicí nástroje a Karolina Galbavá na violoncello, kázal Š.

sobota 5. 10. 13
Po dlouhé době sobota bez svatby.

pátek 4. 10. 13
Schůzka Husovických vřešťanů, ani nám židle nestačily...

čtvrtek 3. 10. 13
Rozjelo se konfirmační cvičení, chodí Terezka V., Sam S., Sára K. a Tom P. Večer biblická hodina s následnou oslavou.

středa 2. 10. 13
Neděli díkčinění budeme slavit 13. 10. a sbírka bude věnována na sociální a charitativní pomoc.

úterý 1. 10. 13
A už se na nás tlačí samofinancování církve - dopis ze synodní rady s různými modely, jak dál.

pondělí 30. 9. 13
Rozhovor se snoubenci Lucií S. a Josefem S.

neděle 29. 9. 13
Bohoslužby, tentokrát bez varhaníka. V nedělce měla starší děti Hana S. a mladší Marta J., službu měl Jarek K.

sobota 28. 9. 13
Svatba Terezy H. a Filipa Ž. A tak krásně skončil Filipův vikariát!

pátek 27. 9. 13
Svatba Natálie K. a Jaroslava K.

čtvrtek 26. 9. 13
Konfirmační cvičení se bude konat ve čtvrtek, asi v 16:15 hod.

středa 25. 9. 13
Dáváme výpověď dosavadnímu dodavateli plynu a připojujeme se ke společnému postupu s ostatní církví.

úterý 24. 9. 13
Rozlučka faráře s vikářem, předsvatební.

pondělí 23. 9. 13
Místokurátor, kurátor i farář v práci pro seniorát.

neděle 22. 9. 13
Bohoslužby, Sir 2,4-6. Službu měl Petr K., starší děti v nedělce Honza R., mladší děti Eva Z. Hrál Joel.

sobota 21. 9. 13
Svatba Marty K. a Marka K. Ve srubu zkouška Poletíme?

pátek 20. 9. 13
Svatba Lenky K. a Jiřího S.

čtvrtek 19. 9. 13
Svatba Jany B. a Michala P. Schůze staršovstva.

středa 18. 9. 13
Fotky z prázdnin, rozpis nedělní školy.

úterý 17. 9. 13
Vikář se přestěhoval do Třebenic.

pondělí 16. 9. 13
Honzo Hanuši, bunda se v pořádku vrátila, máš ji zde!

neděle 15. 9. 13
Bohoslužby, 1. kapitola Sírachovce. Nedělku Petra větší děti, Katka menší děti. Službu měl Ivan C. Kafe, koláče. Bohoslužby v Domě důstojného stáří v Maloměřicích.

sobota 14. 9. 13
Svatba Marcely N. a Petra Z.

pátek 13. 9. 13
Turistická svatba Hany D. a Romana S.

čtvrtek 12. 9. 13
Farář několik dní s mládeží mimo Brno, proto Husovický deník stagnoval. Ale již zpět!

pondělí 9. 9. 13
Odrostlejší mládež spolu v přírodě.

neděle 8. 9. 13
Při bohoslužbách první kázání na knihu Sírachovec, předmluva. Nedělka, kafe, švestky. Večer ve srubu zkouška Poletíme?

sobota 7. 9. 13
Ve srubu seniorátní setkání učitelů Nedělní školy. Svatba Anny Š. a Vladislava K.

pátek 6. 9. 13
Svatba Hany Z. a Tomáše S. na parníku. Nádherné počasí! Grilování na farní zahradě.

čtvrtek 5. 9. 13
Rozhovor se snoubenci Lenkou K. a Jiřím S. A s dalšími letmo. Zítra od pěti grilování na farní zahradě.

středa 4. 9. 13
Svatební sezóna jde do finále, rozhovory se snoubenci Martou K. a Markem K., Natálií K. a Jaroslavem K., a taky s Terezou H. a Filipem Ž.

úterý 3. 9. 13
Pracovní schůzka faráře s vikářem, dnes naposled. Rozhovor se snoubenci Zdeňkou K. a Borisem H.

pondělí 2. 9. 13

Skončily prázdniny, začal nový školní rok. Máme za sebou např. tyto akce: stanový tábor pro děti, rodinnou sborovou rekreaci, puťák mládeže, rodinnou vodu.

neděle 1. 9. 13
A je tu opět Husovický deník! Naposledy jako vikář měl u nás bohoslužby Filip Ž. Sbor se s ním oficiálně rozloučil, proslov měl kurátor. Vikariát proběhl velmi dobře.

neděle 23. 6. 13
Bohoslužby, kázal Filip, hrála Hana S. Nedělku měla Františka H. A to je poslední zpráva Husovického deníku, pokračování po prázdninách. Nádherné léto!

sobota 22. 6. 13
Svatba Petry Ť. a Michala B.

pátek 21. 6. 13
Svatba Ivety V. a Lukáše B. Zahradní párty, nejdelší den v roce.

čtvrtek 20. 6. 13
Rozhovor se snoubenci Annou Š. a Vladislavem K., rozhovor se snoubenci Petrou P. a Jakubem P. Vedro největší.

středa 19. 6. 13
Skončil festival Sokolské culturae. Rozhovor se snoubenci Marcelou N. a Petrem Z. Vedro ještě větší.

úterý 18. 6. 13
Rozhovor se snoubenci Markétou Ž. a Tomášem H., rozhovor se snoubenci Hanou Z. a Tomášem S. Večer poslední schůzka mládeže, ve srubu zkouška kapely. Vedro.

pondělí 17. 6. 13
Opravdu léto.

neděle 16. 6. 13
Bohoslužby, fíkovník a léto. Službu měla Máša, nedělku Honza R. Bohoslužby v Maloměřicích.

sobota 15. 6. 13
Farář s kurátorem na seniorátním vzdělávání laických kazatelů. Svatba Moniky H. a Lubomíra L.

pátek 14. 6. 13
Schůzka Husovických vřešťanů, poslední v tomto školním roce. Svatba Aničky J. a Pepy N.

čtvrtek 13. 6. 13
Biblická hodina, poslední před prázdninami, poslední Filipova u nás. Schůze staršovstva.

středa 12. 6. 13
Zítra poslední biblická před prázdninami a schůze staršovstva.

úterý 11. 6. 13
Začal festival Sokolské culturae, který připravil Michal D. se svým týmem.

pondělí 10. 6. 13
Sečení zahrady - právě včas, přišlo krupobití!

neděle 9. 6. 13
Ráno bohoslužby, kázal Filip o ztracené ovci. Nedělku měl Eman M. (starší), Katka C. (mladší), službu Jarek K. Večer Desert, hostem byl herec a muzikant Jan Zrzavý, hrála brněnská kapela Meteor z Prahy.

sobota 8. 6. 13
Svatba Petry M. a Radka B.

pátek 7. 6. 13
Svatba Petry H. a Pavla B. Koncert Poletíme a Trabandu v Kuřimi, vlakový zájezd.

čtvrtek 6. 6. 13
Včera výlet do Prahy, asi deset lidí, návrat ráno. Biblická hodina, podobenství o hřivnách. Ve srubu zkouška Poletíme.

středa 5. 6. 13
Kdo by chtěl pomoci jako dobrovolník při odklízení následků povodní, může se zaregistrovat na www.povodne.diakonie.cz

úterý 4. 6. 13
Rozhovor se snoubenci Marcelou S. a Jaroslavem N. A taky s Martinou P. a Janem T.

pondělí 3. 6. 13
Pomoc pro postižené povodněmi - Diakonie českobratrské církve evangelické: 359 6666 359/0800, variabilní symbol 2013 nebo DMS POMOCPOVODNE na číslo 87777.

neděle 2. 6. 13
Rodinné bohoslužby, službu měla Máša. Večer nešpory, účinkovali Přemysl Kšica na varhany a Miroslav Smrčka na trubku, kázal husovický farář. Standing ovations!! Sbírka byla věnována středisku Diakonie v Myslibořicích.

sobota 1. 6. 13
Svatba Petry P. a Tomáše Z.

pátek 31. 5. 13
Svatba Moniky B. a Martina Z. Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 30. 5. 13
Biblická hodina, poučení od fíkovníku.

středa 29. 5. 13
Chladno stále. Blbý, co?

úterý 28. 5. 13
Chladno a deštivo furt.

pondělí 27. 5. 13
Chladno a deštivo.

neděle 26. 5. 13
Bohoslužby, kázal Filip. Nedělku měla Petra S., službu Ivan C.

sobota 25. 5. 13
Svatba Vladimíry B. a Miroslava S. Úklid po včerejšku.

pátek 24. 5. 13
Noc kostelů. Promlouval Filip, svá výtvarná díla vystavovali Anežka, Dominika, Františka, Denisa, Jitka a Blahouš. Hrálo divadlo Facka. Klobásek bylo dost, pivo došlo dříve.

čtvrtek 23. 5. 13
Biblická hodina, podobenství o družičkách. Zítra Noc kostelů.

středa 22. 5. 13
Rozhovor se snoubenci Ivetou V. a Lukášem B. Schůzka ohledně nešpor.

úterý 21. 5. 13
Rozhovor se snoubenci Petrou M. a Radkem B., rozhovor s manželi Š. o křtu dcery.

pondělí 20. 5. 13
Ve srubu oslava devadesátin, s filmem Petra Barana. Gratulace Sokolů.

neděle 19. 5. 13
Svatodušní bohoslužby, křest Heleny Peřinové. Vysluhování večeře Páně. Pokračování festivalu Husovický dvorek, výstavu měla Libuše Šuleřová, divadlo hráli Jiří Bilbo Reidinger a Sylvie Krobová, a sice skvělý kus - Smrt komedie! Taky byly bohoslužby v Maloměřicích.

sobota 18. 5. 13
Zítra svatodušní neděle.

pátek 17. 5. 13
Vřešťani na Kraví hoře. Ve srubu oslava narozeninová.

čtvrtek 16. 5. 13
Biblická hodina, trocha apokalypsy. Schůze staršovstva, Noc kostelů připravena.

středa 15. 5. 13
Vyzvednuty brožurky a plakáty k Noci kostelů.

úterý 14. 5. 13
Rozhovor se snoubenci Petrou Ť. a Michalem B.

pondělí 13. 5. 13
Pan farář s paní farářovou (a naopak) dnes třicet let.

neděle 12. 5. 13
Ráno bohoslužby. Službu měla Mirka Š., nedělku Hanka S. Večer Desert, hostem byl herec Josef Polášek, hrál pianista Zdeněk Král.

sobota 11. 5. 13
Svatba Kristýny Ch. a Michala K. u nás v modlitebně.

pátek 10. 5. 13
Rozhovor s Helenou P. o křtu. Schůzka Husovických vřešťanů. Rozhovor se snoubenci Annou J. a Pepou N.

čtvrtek 9. 5. 13
Biblická hodina, příběh o tom, jak se saduceové ptají na vzkříšení.

středa 8. 5. 13
Státní svátek. Na dvorku kvete vistárie. Na zahrádce šeřík, omamně voní.

úterý 7. 5. 13
Schůzka ohledně Bienále pro Diakonii. Rozhovor se snoubenci Monikou H. a Lubomírem L.

pondělí 6. 5. 13
Rozhovor se snoubenci Petrou H. a Pavlem B.

neděle 5. 5. 13
Ráno rodinné bohoslužby, vyprávění o třech mládencích a Danielovi. Přestože květnová volna, některé děti přišly. Večer nešpory, účinkovalo Sedláčkovo kvarteto, kázala Olga Tydlitátová, sbírka byla pro Handicap club Brno.

sobota 4. 5. 13
V zahradě posečeno. Zítra rodinné bohoslužby a večer nešpory.

pátek 3. 5. 13
Zapršelo, zelená se.

čtvrtek 2. 5. 13
Biblická hodina, daň císaři.

středa 1. 5. 13
Farář v neděli kázal v Horních Dubenkách, ale již je zpět. Vikář se upsal Třebenicím.

pátek 26. 4. 13
Dnes nebyli Vřešťani, nastal prodloužený víkend.

čtvrtek 25. 4. 13
Biblická hodina, podobenství o svatebním oblečení.

středa 24. 4. 13
Odkvetly meruňky, rozkvetly višně. Sakury v plné nádheře. Taky rozkvetly tulipány, ale jak říká paní farářová, do neděle bude po nich. Rozhovor se snoubenci Monikou B. a Martinem Z.

úterý 23. 4. 13
Rozhovor se snoubenci Miroslavem S. a Vladimírou B.

pondělí 22. 4. 13
Sakury kvetou v plné parádě, svět zrůžověl.

neděle 21. 4. 13
Bohoslužby, službu měl Ivan C., nedělku Lucka P. Husovický dvorek, vystavoval Rosťa Pospíšil, dokonce se prodaly dva obrazy. Divadlo Husa na provázku hrálo představení barokní poezie Zatracený duše hádka s tělem. Počasí opět vyšlo nádherně.

sobota 20. 4. 13
Svatba Markéty M. a Kristófa L. s tlumočením do maďarštiny.

pátek 19. 4. 13
Schůzka Husovických vřešťanů. Kvetou meruňky, prší.

čtvrtek 18. 4. 13
Biblická hodina, podobenství o hostině. Meruňky předběhly sakury.

středa 17. 4. 13
Přišla fotka Tonyho, nějak se nám vytáhl! Další den jaro, rozkvétají sakury.

úterý 16. 4. 13
Už druhý den je jaro, před sborovým domem kvete zlatý déšť. Konečně teplo.

pondělí 15. 4. 13
Zapomněl jsem napsat, že mládež byla o víkendu na Zbytově. Ale Desert stihli!

neděle 14. 4. 13
Bohoslužby, kázal Filip. Službu měl Jirka S., nedělku Ruthka K. a Eva R. Začal XIV. ročník festivalu Husovický dvorek, plakáty vystavoval Tomáš Vostrejž, písničky pro děti zpívala Karolina Kamberská. Ta byla také hostem večer na bohoslužbě v Desertu, zpívala i povídala.

sobota 13. 4. 13
Rychlá zápůjčka dataprojektoru zpěvníkové komisi, která zasedala v Blahoslaváku. Svatba Martiny Š. a Martina V. Akce Tupejž. Zítra Dvorek a Desert.

pátek 12. 4. 13
Pohřeb Jiřího Staňka v Blahoslavově domě. Schůzka Husovických vřešťanů. Kvetou krokusy.

čtvrtek 11. 4. 13
Biblická hodina, podobenství o zlých vinařích. Schůze staršovstva.

středa 10. 4. 13
Rozhovor se snoubenci Petrou P. a Tomášem Z. Katecheze dospělých, v tomto cyklu díl poslední, těšíme se na křty.

úterý 9. 4. 13
U nás pastorálka. Děkujeme všem dobrovolnicím, které si nepřejí být jmenovány.

pondělí 8. 4. 13
Tak že by už konečně jaro? Ne že by bylo kdovíjaké teplo, ale přece jen - slunce a modrá obloha, to už tu dlouho nebylo!

neděle 7. 4. 13
Ráno rodinné bohoslužby, příběh o Jonášovi. Požehnání Kamile C. Službu měl Jarek K. Kafe a buchty. Večer Hudební nešpory v Červeném kostele, poprvé s novým organizačním týmem, účinkovala Svatomichalská gregoriánská schola, kázal Jiří G. Sbírka byla určena pro Diakonii Betlém.

sobota 6. 4. 13
Svatba Romany R. a Marka Ch. Zítra nešpory, nezapomeňte!

pátek 5. 4. 13
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 4. 4. 13
Plakáty Hudebních nešporů, plakáty Husovického dvorku. Biblická hodina, podobenství o dvou synech.

středa 3. 4. 13
Opět sněžilo, zima nekončí.

úterý 2. 4. 13
Odpoledne katecheze dospělých, večer schůzka se snoubenci Kristýnou Ch. a Michalem K.

pondělí 1. 4. 13
Tradiční velikonoční výlet, tentokrát hlubokým sněhem. Z Adamova na rozhlednu, pak přes Babice do Bílovic, někteří až do Brna.

neděle 31. 3. 13
Velikonoční neděle, bohoslužby s vysluhováním večeře Páně. A s doprovodem kapelky, hráli Ondřej, Klárka a Péťa. Službu měl Vláďa, malé děti si vzala do nedělky Katka. Kafe a mazance. Celý den sněžilo.

sobota 30. 3. 13
Zítra ráno hlavní velikonoční bohoslužby s vysluhováním večeře Páně. Pozor, mění se čas, noc bude o hodinu kratší!

pátek 29. 3. 13
Velký pátek, bohoslužby s vysluhováním večeře Páně. Kázal Filip, službu měla Mirka. Předtím dopoledne opět sněžilo. Přejeme krásné svátky!

čtvrtek 28. 3. 13
Zelený čtvrtek, Filip četl Pašije podle Jana. Začaly Velikonoce.

středa 27. 3. 13
Deboře se ozval Petr, ještě to tu nebylo řečeno. Koncert Poletíme? v Metru.

úterý 26. 3. 13
Odpoledne katecheze, večer mládež. Ve srubu zkouška Poletíme.

pondělí 25. 3. 13
Farář choří. Jáchym má zlomenou ruku. Opět nasněžilo.

neděle 24. 3. 13
Květná neděle, bohoslužby. Službu měl Petr K., nedělku Honza R. a Katka C. Při ohláškách přednesl výroční zprávu brněnského střediska Diakonie ředitel Jan Soběslavský. Kafe.

sobota 23. 3. 13
Ne, jaro letos ne a ne. Dýchánek na Elgartce s Malým Vlkem.

pátek 22. 3. 13
Schůzka Husovických vřešťanů ve zvláštním vydání, totiž za neobvyklé účasti velkých lidí.

čtvrtek 21. 3. 13
Biblická hodina, napřed o oslu, pak U oslů.

středa 20. 3. 13
Sníh jde rychle dolů, že by už jaro? Husovické listy připraveny.

úterý 19. 3. 13
Farář povídal o Desertu ve Žďáru nad Sázavou.

pondělí 18. 3. 13
Nasněžilo, a to tak, že hodně. Po pravdě řečeno, ne a ne přestat.

neděle 17. 3. 13
Bohoslužby postní, službu měl Jirka S., nedělku Ruthka K. (starší děti) a Eva R. (mladší). Kafe. Bohoslužby v Maloměřicích.

sobota 16. 3. 13
Rozhovor se snoubenci Markétou M. a Kristófem L. za přítomnosti tlumočnice. Ženich jest totiž Maďar.

pátek 15. 3. 13
Schůzka Husovických vřešťanů. Ve srubu teplo, venku zima.

čtvrtek 14. 3. 13
Biblická hodina, příběh o Zacheovi. Schůze staršovstva.

středa 13. 3. 13
Farář na JAMU, ale už to sem nebudu psát, je to každou středu. Rozhovor se snoubenci Martinou Š. a Martinem V.

úterý 12. 3. 13
Obdrželi jsme letáky Jeronymovy jednoty 2013.

pondělí 11. 3. 13
Vikář odjel na katechetický seminář do Bělče.

neděle 10. 3. 13
Bohoslužby, vizitace. Kázal senior Jiří Gruber, službu měl Vláďa Z., nedělku Petra S. a Marta J. Po bohoslužbách rozhovor zástupců seniorátního výboru se staršovstvem. Večer Desert, hostem byl Daniel Kačer Černý, hráli The Drinkers a Ženeva Dubská.

sobota 9. 3. 13
Úklid venku i uvnitř. K večeru zapršelo.

pátek 8. 3. 13
Svatba Markéty K. a Marka Ž. Schůzka Husovických vřešťanů. Setkání střední generace, po Filipově vzdělavatelném programu na téma "Posvěť se jméno tvé" zpíval své didaktické písně Zdeněk Hromádka.

čtvrtek 7. 3. 13
Rozhovor se snoubenci Romanou R. a Markem Ch. Biblická hodina, příběh o uzdravení slepého Bartimeia.

středa 6. 3. 13
Jak foukne vítr, odpadky z celé ulice se zachycují na porostech před sborovým domem. Farář na JAMU.

úterý 5. 3. 13
Dohledávání dokumentů, vizitace se blíží.

pondělí 4. 3. 13
Přes poledne už jaro, farář stříhal víno.

neděle 3. 3. 13
Rodinné bohoslužby, Filip vyprávěl o Jeremiášovi. Službu měl Jarek K. Na kafi chlebíčky. Děti a bahno.

sobota 2. 3. 13
V kanceláři seniorátní setkání poradního odboru evangelizačního. Úklid hoven před sborovým domem.

pátek 1. 3. 13
Vřešťani. V modlitebně nový sedací komfort. Zveřejněn program Husovického dvorku.

čtvrtek 28. 2. 13
Biblická hodina (Lk 12,49n). Zveřejněn program naší Noci kostelů 2013.

středa 27. 2. 13
Farář opět na DiFa JAMU, začal nový semestr. Michal D. se stal oficiálně členem našeho sboru.

úterý 26. 2. 13
Katecheze dospělých, vikář v akci.

pondělí 25. 2. 13
Zapomněl jsem uvést, že včera byla nedělka, starší děti učil Michal D., menší děti Jana Z. A službu měl Láry H.

neděle 24. 2. 13
Bohoslužby, výroční sborové shromáždění. Všechny zprávy schváleny, taktéž rozpočet. Kafe.

sobota 23. 2. 13
Příprava výročního shromáždění.

pátek 22. 2. 13
Vřešťani, atrakce s kamerou.

čtvrtek 21. 2. 13
Biblická hodina, podobenství o zneužití moci (Lk 12,41-48).

středa 20. 2. 13
Ta zima snad neskončí.

úterý 19. 2. 13
Evidenční dotazník za rok 2012. Už i v církvi musí být vše statisticky podchyceno, pokud možno co nejpodrobněji.

pondělí 18. 2. 13
Rodina C. se přihlásila k nám do sboru. Vítáme.

neděle 17. 2. 13
Skončily jarní prázdniny. Bohoslužby, první neděle postní, kázal Filip. Vysluhování večeře Páně. Kafe. Bohoslužby v Maloměřicích.

neděle 10. 2. 13
Bohoslužby prázdninové. Službu měl Ivan C., nedělka nebyla. Večer Desert s Aničkou Saavedra a Petrem Vášou.

sobota 9. 2. 13
Ve věku 90 let zemřela sestra Bohumila Bumbálková. Pohřeb se koná ve čtvrtek ve 12:30 v krematoriu.

pátek 8. 2. 13
Účty za rok 2012 uzavřeny. Začaly jarní prázdniny.

čtvrtek 7. 2. 13
Biblická hodina o stromu a ovoci. Schůze staršovstva.

středa 6. 2. 13
Rozhovor se snoubenci Markétou K. a Markem Ž. Svatební sezóna začíná.

úterý 5. 2. 13
Začal nový cyklus katecheze dospělých. Chodí Helena P., Tereza H., Petra P. a Jakub D. Večer schůzka mládeže.

pondělí 4. 2. 13
Schůzka zástupců našeho sboru se zástupci sboru Brno I ohledně nešpor. Pokračování je na dobré cestě.

neděle 3. 2. 13
Po týdenní pauze je Husovický deník opět zde! Dnes se konaly bohoslužby, kázal Filip. Sice by správně měly být rodinné, ale protože tento víkend byly pololetní prázdniny, raději jsme rodinné bohoslužby vynechali a udělali bohoslužby běžné. Nějaké děti přece jen přišly, naštěstí si je vzala Katka a udělala jim nedělku. Službu měl Vláďa. Pak kafe.

neděle 27. 1. 13
Bohoslužby, kázání o uzdravení z horečky. Službu měl Jarda V., nedělku Honza R. (starší děti) a Marta J. (mladší). Kafe.

sobota 26. 1. 13
-

pátek 25. 1. 13
Schůzka Husovických vřešťanů. Jirka S. a Ondra L. zlepšovali izolaci srubu.

čtvrtek 24. 1. 13
Biblická hodina, téma - moc a služba (Mt 20,20-28).

středa 23. 1. 13
Prodej sponzorského vína na podporu výstavby chráněného bydlení v Nosislavi vynesl v našem sboru 20 tisíc korun. Všem kupcům děkujeme, dobrou chuť!

úterý 22. 1. 13
O2 nám napsalo, že nám zrušili Internet Optimal k přípojce číslo to a to. Takové číslo my ovšem nemáme. Internet funguje.

pondělí 21. 1. 13
Chřipky útočí.

neděle 20. 1. 13
Bohoslužby, službu měla Mirka Š. Nedělku učili Michal D. (starší) a Jana Z. (mladší). Hrál Jan S. Bohoslužby v Maloměřicích.

sobota 19. 1. 13
Poletíme? odjížděli hrát do Ostravy.

pátek 18. 1. 13
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 17. 1. 13
Poletíme? odjížděli do Prahy, v Malostranské besedě měli narozeninový koncert k pěti létům života. Biblická hodina, podobenství o dělnících na vinici.

středa 16. 1. 13
Vizitace seniorátního výboru se v našem sboru uskuteční 10. března.

úterý 15. 1. 13
Vikář je na semináři v Bělči, nějaký čas tu nebude.

pondělí 14. 1. 13
Včera jsme v Desertu poprvé použili nové ozvučení. Fungovalo to a prý bylo slyšet dobře.

neděle 13. 1. 13
Bohoslužby, službu měl Michal H., nedělku malé děti Katka C., velké děti nepřišly, takže nic. Večer Bohoslužba Desert, hostem byl Miloš Štědroň.

sobota 12. 1. 13
Úklid. Ve srubu po setkání střední generace, v modlitebně po pastorálce.

pátek 11. 1. 13
Schůzka Husovických vřešťanů, Filip vyprávěl o Putifarce. To děti zajímá. Večer schůzka střední generace aneb setkání plnoletých. Má to smysl!

čtvrtek 10. 1. 13
Biblická hodina, velbloud uchem jehly. Schůze staršovstva, schůzka se zástupci skupiny pro přípravu nešpor.

středa 9. 1. 13
Takže dneškem počínaje, začínáme chystat XIV. ročník Husovického dvorku. To to letí!

úterý 8. 1. 13
Dopoledne v modlitebně pastorálka brněnského seniorátu. Děkujeme dobrovolnicím, které od jitřního úsvitu pracovaly pro zdar akce. Odpoledne katecheze dospělých, poslední sezení. Večer schůzka mládeže.

pondělí 7. 1. 13
Zase jednou přestavba modlitebny na zítřejší pastorálku. A výroba pomazánek.

neděle 6. 1. 13
Rodinné bohoslužby, Filip vyprávěl o Ester. Službu měl Jarek K. Kafe. Večer ve srubu zkouška Poletíme?.

sobota 5. 1. 13
Víno vyprodáno!

pátek 4. 1. 13
Schůzka Husovických vřešťanů, první v novém roce.

čtvrtek 3. 1. 13
Biblická hodina, podobenství o úrodě a stodolách (Lk 12).

středa 2. 1. 13
Na dotazy sdělujeme, že zítra je biblická a v pátek Vřešťani, protože většina škol už nemá prázdniny.

úterý 1. 1. 13
Novoroční bohoslužby. Hrála Hana S., službu měla Mirka Š. Vysluhování večeře Páně. Přejeme vše dobré v roce 2013.