HUSOVICKÝ DENÍK 2016


sobota 31. 12. 16
Je zde opět Husovický deník! Dnes odpoledne bohoslužby s rekordně nízkou účastí, službu měl Jarek K.

úterý 20. 12. 16
Husovický deník si dává vánoční pauzu. Sejdeme se na Štědrý den v 15 hod k vánočnímu rozjímání a na Boží hod v 9 hod k bohoslužbám s večeří Páně. Přejeme krásné svátky! Na Silvestra se opět ozveme.

pondělí 19. 12. 16
Schůzka konfirmandů.

neděle 18. 12. 16
Čtvrtá adventní neděle. Tentokrát se nedařilo zapálit svíčky na adventním věnci, zaskočit musel farář. To ho tak rozhodilo, že vypustil první čtení a druhou píseň. Po celé bohoslužby mu to nedošlo, musel ho na to po skončení upozornit kurátor. Službu měl Petr K. Nedělku si vzal Honza R.

sobota 17. 12. 16
Dětská vánoční slavnost - básnička nejmenších, pak hra Vánoční gloria aneb Pásli ovce valaši s hudbou Josefa Schreiera Missa pastoralis. Balíčky, stromeček. Děkujeme všem, kdo se zúčastnili.

pátek 16. 12. 16
Letošní hra Vánoční gloria aneb Pásli ovce valaši s hudbou Josefa Schreiera Missa pastoralis byla dnes provedena v Paláci šlechtičen v Etnografickém muzeu. Hlediště zcela zaplněno, úspěch navzdory nemocem a pochybením zřejmý. Děkujeme všem účinkujícím, a všem, kteří přispěli svým dílem, aby akce mohla proběhnout.

čtvrtek 15. 12. 16
Pohřeb Denisy Valentové.

středa 14. 12. 16
Máme stromeček!

úterý 13. 12. 16
Zemřela paní Denisa Valentová, členka našeho sboru. Pohřeb je ve čtvrtek 16:15 v krematoriu.

pondělí 12. 12. 16
Rozhovor se snoubenci Lucií Š. a Markem Z.

neděle 11. 12. 16
Třetí adventní neděle. Ráno bohoslužby, děti zkoušely vánoční hru. Službu měla Petra S. Kafe a po něm zkouška zpěvu. Cvičili jsme část Dona nobis. V závěru zkouška všech čtyř částí spolu s muzikanty. Večer Bohoslužba Desert s večeří Páně, host Alžběta Michalová, hrál Radim Babák.

sobota 10. 12. 16
V kanceláři opět schůze grantové komise synodní rady aneb vedlejší pracoviště (synodního) kurátora.

pátek 9. 12. 16
Zkouška vánoční hry.

čtvrtek 8. 12. 16
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina, po ní schůze staršovstva.

středa 7. 12. 16
Trojí porce dnes v Jihlavě, Jazz Club Horáckého divadla.

úterý 6. 12. 16
Obdrželi jsme brožuru meditací Zastav se na chvíli, autorem Petr Sláma.

pondělí 5. 12. 16
V kanceláři se někteří mládežníci maskovali a s mikulášskou nadílkou do terénu vyrazili. Ale pozor, dnes se Vojtovi a Helence K. narodil syn Jiří!! Gratulujeme!

neděle 4. 12. 16
Ráno rodinné bohoslužby v zaplněné modlitebně, službu měl Milan S. Po kafi trošku složitější situace pro naše stísněné prostory, ale dopadlo to dobře - na dvorku probíhal bazárek na pomoc lidem postiženým válečným konfliktem na východní Ukrajině, ve srubu nacvičovaly děti vánoční hru a v modlitebně zkoušeli zpěváci. Bazárek vynesl více než dvanáct tisíc korun, všem dárcům děkujeme. Dík patří také Pepině a Dominice za organizaci. Večer nešpory v Červeném kostele, účinkoval mužský sbor Láska opravdivá, kázala Jana Hofmanová, sbírka byla na brněnské středisko Diakonie.

sobota 3. 12. 16
Vzhledem k nabitému zítřejšímu programu (a krásnému počasí) nebude nakonec bazárek ve srubu, ale na dvorku!

pátek 2. 12. 16
Schůzka Husovických vřešťanů - zkouška vánoční hry.

čtvrtek 1. 12. 16
Odpoledne schůzka mládeže, večer na biblické hodině vyprávěl Tadeáš Pala o svých zkušenostech humanitárního pracovníka na východní Ukrajině.

středa 30. 11. 16
Ve srubu zkouška kapely, tentokrát jazzové.

úterý 29. 11. 16
Ve čtvrtek povídání Tadeáše Paly o situaci na Ukrajině, u Doněcka. Začátek v 19 hod.

pondělí 28. 11. 16
Z adventních věnců Mirky Š. tu ještě dva zbyly, tak kdo si objednal, má je tu!

neděle 27. 11. 16
První adventní neděle. Ráno bohoslužby s vysluhováním večeře Páně. Nedělka, zkouška vánoční hry. Službu měl Honza R. Po kafi zkouška zpěvu, části Kyrie a Christe. Odpoledne rozsvěcování vánočního stromu na náměstí Republiky. Tuto akci pořádá městská část Brno-Sever ve spolupráci s ř. k. farností. Náš farář měl adventní pozdrav a děti zazpívaly Čas radosti, veselosti.

sobota 26. 11. 16
Předadventní výlet nedělní školy.

pátek 25. 11. 16
Schůzka Husovických vřešťanů - zkoušení vánoční hry.

čtvrtek 24. 11. 16
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina.

středa 23. 11. 16
V Evangelickém kalendáři 2017 je kromě jiných zajímavých též článek houslaře Jonáše H.

úterý 22. 11. 16
Další zkouška zpěvu bude v neděli po bohoslužbách.

pondělí 21. 11. 16
Dnes první zkouška zpěvu. Na programu Missa pastoralis Josefa Schreiera, část Kyrie.

neděle 20. 11. 16
Poslední neděle církevního roku, poslední kázání z cyklu Povolání Mojžíše. Službu měla Petra S., děti zkoušely vánoční hru.

sobota 19. 11. 16
Svatba Světlany T. a Davida B. za vydatného deště.

pátek 18. 11. 16
Trojí porce na Malé scéně za oponou Kulturního domu v Novém Městě na Moravě. Překvapivě hodně Husovičáků!

čtvrtek 17. 11. 16
Státní svátek.

středa 16. 11. 16
Zítra je státní svátek, schůzka mládeže ani biblická hodina se nekonají.

úterý 15. 11. 16
Tato neděle bude poslední nedělí církevního roku.

pondělí 14. 11. 16
Schůzka konfirmandů.

neděle 13. 11. 16
Ráno bohoslužby, zkoušení vánoční hry, kafe. Službu měl Jirka S. Večer Bohoslužba Desert, hostem byl děkan divadelní fakulty JAMU Petr Francán, hrálo JK Trio.

sobota 12. 11. 16
Konvent brněnského seniorátu. Náš sbor zastupovali farář, kurátor, místokurátor a Petr K.

pátek 11. 11. 16
Odpoledne začaly zkoušky vánoční hry. Večer setkání zletilých, Ruthka K. a Vendula T. připravily program o školství. Založíme školu?

čtvrtek 10. 11. 16
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina a schůze staršovstva.

středa 9. 11. 16
Přišel balík - EK a NKD.

úterý 8. 11. 16
Díky Štěpánovi M. pokračuje úprava hrobu manželů Bohatcových - probíhají zahradnické práce.

pondělí 7. 11. 16
V pátek bude setkání zletilých na téma Školství.

neděle 6. 11. 16
Ráno bohoslužby, rodinné o obrácení Saula. Službu měl Vláďa Z. Varhaník nedorazil. Večer nešpory v Červeném kostele, kázal ŠH, účinkoval Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. Sbírka na o. s. Naděje.

sobota 5. 11. 16
V kanceláři schůze grantové komise synodní rady.

pátek 4. 11. 16
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 3. 11. 16
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina.

středa 2. 11. 16
Staršovstvo posílá deset tisíc na seniorátní fond pomoci. Tyto peníze slouží sborům, které mají finanční potíže.

úterý 1. 11. 16
Farář si vzpomněl, že dnes je to 30 let, co začal farářovat.

pondělí 31. 10. 16
Schůzka konfirmandů.

neděle 30. 10. 16
Po podzimních prázdninách se opět hlásí Husovický deník. Dnes bohoslužby, kvůli prázdninám tentokrát bez nedělky. Službu měla Petra S. Bylo pěkně, mnozí si dali kafe venku.

pátek 21. 10. 16
Schůzka Husovických vřešťanů. Některým začaly podzimní prázdniny, jiným až o několik dnů později.

čtvrtek 20. 10. 16
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina.

středa 19. 10. 16
Rozhovor se snoubenci Světlanou T. a Davidem B.

úterý 18. 10. 16
K mání jsou nástěnné kalendáře s fotografiemi evangelických kostelů na rok 2017.

pondělí 17. 10. 16
Schůzka konfirmandů.

neděle 16. 10. 16
Neděle díkčinění, vysluhování večeře Páně. Nedělka byla spojená a zvládla ji Pepina S., službu měl Pavel H. Vysvitlo sluníčko, kafe na dvorku.

sobota 15. 10. 16
Zítra díkčinění.

pátek 14. 10. 16
Schůzka Husovických vřešťanů. Fučelo.

čtvrtek 13. 10. 16
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina, a po ní schůze staršovstva.

středa 12. 10. 16
Naše aktivita na facebooku bobtná. Vedle stránky ČCE Brno-Husovice a skupiny Bohoslužby Desert vznikla skupina Husovická mládež, a nyní i Trojí porce - zápisky z cest.

úterý 11. 10. 16
Pavel H. vypracoval návrh nových záchodků. Sám však přiznává, že místa by bylo pramálo. Je tedy otázka, jak se staršovstvo rozhodne.

pondělí 10. 10. 16
Trojí porce, trojí trefa ve svitavském podniku Trám & Tyjátr, sbírka na Rolničku Soběslav.

neděle 9. 10. 16
Ráno bohoslužby, pokřtěni byli Marek a Kristina Ž. Mezi příbuznými křtěnců synodní senior ČCE a prorektor Univerzity Karlovy. Službu měl Vláďa Z., nedělku učila Marta J. (mladší) a Eva R. (starší). Křtinové pohoštění. Večer Bohoslužba Desert, hostem byla zakladatelka Rolničky Soběslav a ředitelka o. p. s. Portimo Ruth Šormová. Hrál Laďa Kruta.

sobota 8. 10. 16
Farář a náhradník staršovstva Michal D. přednášeli v Třebíči na sjezdu mládeže. Tentýž Michal D. byl dnes zvolen do krajského zastupitelstva.

pátek 7. 10. 16
Schůzka Husovických vřešťanů. Farář oslavil ve Zlíně 50 let od začátku školní docházky. Někteří mladí odjeli do Třebíče na sjezd mládeže.

čtvrtek 6. 10. 16
Vpodvečer schůzka mládeže, večer biblická hodina.

středa 5. 10. 16
Dnes by se Václav Havel dožil osmdesáti let.

úterý 4. 10. 16
Konečně domluveno - mládež se bude scházet ve čtvrtek v 17:30.

pondělí 3. 10. 16
Schůzka konfirmandů.

neděle 2. 10. 16
Ráno bohoslužby, rodinné. Všechny písně ze Svítáku. Službu měl Petr K. Po bohoslužbách tradiční pasování, velký výlet, návrat odpoledne a společný oběd. Děkujeme všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu akce. Večer nešpory, účinkoval pěvecký sbor Gloria Brunensis, kázal J. Gruber, sbírka na Hospic sv. Alžběty.

sobota 1. 10. 16
Tak poslední letní den zřejmě dnes, zítra se to má prý kazit. Máme za sebou krásné dva měsíce slunečného a nádherně teplého počasí. Díky za to!

pátek 30. 9. 16
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 29. 9. 16
Rozhovor o křtech Marka a Kristiny Ž., které budou v neděli 9. října.

středa 28. 9. 16
Zapomněl jsem napsat, že v neděli hráli s Ondřejem Klárka P. a Vojta K. Díky za koncertík!

úterý 27. 9. 16
V otázce doby schůzek mládeže dosud nenastala shoda. Ba dalo by se říci, že dokonce nastala neshoda.

pondělí 26. 9. 16
Schůzky konfrimandů budou bývat v pondělí v 18:15. Začínáme 3. 10.

neděle 25. 9. 16
Bohoslužby, mladší nedělku měla Marta J., starší Ruthka K. Službu měla Petra S. Večer Trojí porce ve žďárském klubu Batyskaf, sbírka na Domov Narnie v Morkůvkách.

sobota 24. 9. 16
Premiéra akce Trojí porce, trojí trefa na Sklepní scéně CED, sbírka na Kliniku dětské onkologie v Brně - Nadační fond Krtek.

pátek 23. 9. 16
Sešli se Vřešťani. A dochází ke generační výměně u vedoucích - po mnoha letech, kdy vedle faráře připravovaly program věrně a obětavě Pepina S. a Františka H., se ujímají tohoto úkolu mladší mládežníci. Držíme palce!

čtvrtek 22. 9. 16
Zítra začínají schůzky Husovických vřešťanů. V 15:30.

středa 21. 9. 16
Kandidát do krajského zastupitelstva a člen našeho sboru Michal D. napsal v seriálu o svých podporovatelích dosti nadšenou řeč o našem faráři. Náš farář se z toho rdí.

úterý 20. 9. 16
Pořád se neví, kdy bude mládež. Nějak to nejde dát dohromady.

pondělí 19. 9. 16
Schůzky dětí začnou tento pátek. Tradiční pasování nových Vřešťanů bude v neděli po bohoslužbách.

neděle 18. 9. 16
Bohoslužby s pestřejším doprovodem, hráli Ondřej, Klárka a Anežka. Službu měl Vláďa Z., malou nedělku Jana Z., velkou Lydie Š. Kafe a luxusní koláčky.

sobota 17. 9. 16
Ještě celkem pěkně. Pětasedmdesátiny Jana Šimka, pardon - to sem asi úplně nepatří.

pátek 16. 9. 16
Poslední letní den?

čtvrtek 15. 9. 16
Premiéra akce Trojí porce, trojí trefa bude v sobotu 24. 9. v 19:00 na Sklepní scéně CED. Ještě je pár posledních lístků.

středa 14. 9. 16
Domluvy na začátku školního roku - co, kdy, kde, jak.

úterý 13. 9. 16
Dnes u nás pastorálka brněnského seniorátu. Děkujeme všem, kteří pomohli s pohoštěním.

pondělí 12. 9. 16
Vývoj kauzy pěvecký sbor: s Klárou R. domluvena spolupráce v adventu, poté se rozhodneme, zda shánět jiného sbormistra.

neděle 11. 9. 16
Bohoslužby, pokračujeme v kázáních na knihu Exodus. Novinka - kázání se nahrávalo. Službu měla Mirka Š., mladší nedělku Katka C., starší Honza R. Kafe, počasí letní.

sobota 10. 9. 16
Ještě by se tu mělo poznamenat, že prožíváme již čtvrtý týden nádherných slunečných a teplých dní. Dnes např. vystoupila teplota na 31 stupňů.

pátek 9. 9. 16
Svatba Pavly M. a Marka O. Grilování na zahradě.

čtvrtek 8. 9. 16
Schůze staršovstva, zkouška kapely.

středa 7. 9. 16
Nepříznivá zpráva ohledně pěveckého sboru: Klára R. se omluvila, nemá na to čas. Budeme muset rozhodnout, zda shánět někoho jiného, anebo s Klárou spolupracovat nárazově (třeba před Vánocemi a Velikonocemi), k čemuž je ochotna.

úterý 6. 9. 16
V pátek grilování, přineste si poživatiny.

pondělí 5. 9. 16
Bohoslužba Desert, ač původně ohlášena již na tuto neděli, bude nakonec až v říjnu.

neděle 4. 9. 16
A je zde po prázdninách opět Husovický deník! Dnes rodinné bohoslužby s vyprávěním o Štěpánovi. Službu měl Milan S. Vítáme všechny navrátilce z prázdnin a přejeme hodně síly do nového školního roku.

středa 29. 6. 16
Všem členům sboru přejeme krásné prázdniny! Na táboře, sborové rekreaci, puťáku, vodě, dovolených...

úterý 28. 6. 16
O prázdninách se žení tři členové našeho sboru: 5. 7. Marek K., 16. 7. Honza Ž. a 20. 8. Vojta K. Tak ať se zadaří!

pondělí 27. 6. 16
Rozhovor se snoubenci Pavlou M. a Markem O.

neděle 26. 6. 16
Bohoslužby, kázal Vláďa Zikmund, službu měl Pavel H. Farář v Horních Dubenkách.

sobota 25. 6. 16
Úklid po včerejšku. Před týdnem se Věrce a Tomášovi V. narodila dcera Zorka. Gratulujeme!!

pátek 24. 6. 16
Založen nový účet u konkurenčního peněžního ústavu. Večer zahradní párty.

čtvrtek 23. 6. 16
Tráva posečena, zítra zahradní párty.

středa 22. 6. 16
Farář na společné pastorálce brněnského a bratislavského seniorátu v Břeclavi. Rozhovor se snoubenci Petrou K. a Tomášem S.

úterý 21. 6. 16
Díky Benovi za fotky z konfirmace.

pondělí 20. 6. 16
Pršelo, ale včera nám počasí vyšlo.

neděle 19. 6. 16
Bohoslužby, slavnost konfirmace. Nejprve byli čtyři mladí lidé pokřtěni: Štěpánka H., Anna S., Václav S. a Adam S. Poté bylo pět nadějných mládežníků konfirmováno: Ráchel K., Štěpánka H., Václav S., Adam S. a Ondřej S. Vysluhována večeře Páně. Proslovy, děkování, kafe, pohoštění, chlebíčky, koláče. Fotografování. Fotil Ben S. Službu měl Vláďa Z.

sobota 18. 6. 16
Svatba Kristýny M. a Petra Č.

pátek 17. 6. 16
Svatba Anety F. a Jakuba Č. Schůzka Husovických vřešťanů, děkujeme Pepině a Františce za celý rok! Také se sešli táboroví vedoucí, aby připravovali tábor.

čtvrtek 16. 6. 16
Zítra poslední Vřešťani před prázdninami.

středa 15. 6. 16
Něco pro konfirmandy.

úterý 14. 6. 16
Ve srubu zkouška Poletíme?.

pondělí 13. 6. 16
Poslední schůzka konfirmandů před konfirmací.

neděle 12. 6. 16
Ráno bohoslužby, kázal výpomocný kazatel Petr Matuška. Službu měl Jarek K. Farář v Nosislavi. Večer Bohoslužba Desert, hostem byl protagonista Divadélka pro školy Honza Ženatý, který se svým kolegou předvedl i ukázku z V + W, hráli Hana Hána a Vítek Dvořáček.

sobota 11. 6. 16
Svatba Ivany J. a Libora S. Zvýšený výskyt husovických na premiéře v divadle Polárka, jehož uměleckým šéfem se stal Honza C.

pátek 10. 6. 16
Dopoledne rozhovor se snoubenci Gabrielou K. a Honzou Ž. Odpoledne schůzka Husovických vřešťanů. Večer Noc kostelů. Po úvodním slovu faráře hráli Bilbo Compagnie divadelní představení Sommeliér, pak muzikanti hráli a zpívali. Děkujeme Jarkovi K. za grilování klobásek, Petrovi K. za čepování piva, muzikantům za muziku, službám a vůbec všem, kteří akci připravili a vytrvali.

čtvrtek 9. 6. 16
Schůze staršovstva.

středa 8. 6. 16
Rozhovor se snoubenci Zitou H. a Michalem S. Pozítří Noc kostelů!

úterý 7. 6. 16
Nádherný, volný den.

pondělí 6. 6. 16
Schůzka konfirmandů, konfirmace již brzy!

neděle 5. 6. 16
Ráno bohoslužby, které vedl farář Richard Dračka ze Soběslavi, bývalý člen našeho sboru. Službu měla Petra S., nedělku Lydie Š. Pak kafe a vernisáž výstavy obrazů Zdeňka Šorma. Divadlo Drak n´Roses hrálo představení O proroku Jonášovi. Večer Hudební nešpory v Červeném kostele ve spolupráci s Brněnským varhanním festivalem, na varhany hrál Torben Krebs z Dánska, zpíval vynikající pěvecký sbor Cantemus ze Slovinska. Kázal Štěpán H., sbírka šla na středisko Diakonie v Myslibořicích.

sobota 4. 6. 16
Svatba Andrey Č. a Petra Š. Instalace výstavy obrazů Zdeňka Šorma.

pátek 3. 6. 16
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 2. 6. 16
Čerstvě posečeno.

středa 1. 6. 16
Dvě svatby - napřed Ivety P. a Martina K., kterým svědčili Veronika U. a Filip K. Pak se vyměnili.

úterý 31. 5. 16
Rozhovor se snoubenci Annou B. a Markem K. Frenkl se žení!!

pondělí 30. 5. 16
Pauza.

neděle 29. 5. 16
Bohoslužby, Mojžíš u studny. Službu měl Milan S. Nedělka nebyla, protože část sboru na seniorátní neděli v Blahoslavově domě. Ale odtamtud zase pár lidí u nás. Kafe. Poté schůzka táborových vedoucích.

sobota 28. 5. 16
Svatba Pavlíny S. a Jana D.

pátek 27. 5. 16
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 26. 5. 16
Biblická hodina.

středa 25. 5. 16
Kurátor sboru se omlouvá za své neúčasti, být kurátorem synodním je náročné.

úterý 24. 5. 16
Dnes otevřel Vietnamec na rohu prodejnu s potravinami. Až půjdete z kostela, můžete si nakoupit.

pondělí 23. 5. 16
"Es war sehr, sehr schön," napsala o pobytu rakouských vikářů v našem sboru Anna K. Děkujeme!

neděle 22. 5. 16
Bohoslužby, návštěva rakouských vikářů. Čtení a kázání tlumočeno, službu měl Honza R, nedělky Eva R. a Petra S. Po kafi beseda hostů s farářem o církvi za vlády komunistů, pak společný oběd ve srubu. Děkujeme dobrovolnicím za buchty, sekanou a salát.

sobota 21. 5. 16
Svatba Lucie T. a Davida B.

pátek 20. 5. 16
Schůzka Husovických vřešťanů, rozhovor se snoubenci Anetou F. a Jakubem Č.

čtvrtek 19. 5. 16
V neděli Vídeňáci, tak přijďte!

středa 18. 5. 16
Rozhovor se snoubenci Kristýnou M. a Petrem Č.

úterý 17. 5. 16
Rozhovor se snoubenci Ivanou J. a Liborem S.

pondělí 16. 5. 16
Schůzka konfirmandů, jdeme do finále!

neděle 15. 5. 16
Svatodušní neděle, vysluhování večeře Páně. Službu měl Jarek K., nedělky Jana Z. a Honza R.

sobota 14. 5. 16
Zítra svatodušní svátky. Přestalo pršet.

pátek 13. 5. 16
Schůzka Husovických vřešťanů. Prší.

čtvrtek 12. 5. 16
Biblická hodina, schůze staršovstva.

středa 11. 5. 16
Zítra schůze staršovstva.

úterý 10. 5. 16
Farář na pastorálce, kurátor na Korsice.

pondělí 9. 5. 16
Mimochodem, včera byl Desert už podevadesáté.

neděle 8. 5. 16
Bohoslužby, kázal výpomocný kazatel Matouš Pleva, službu měla Petra S. Večer Bohoslužba Desert, hostem byl malíř Antonín Střížek, hrála kapela Organic Concept.

sobota 7. 5. 16
Farář zítra káže v H. Dubenkách.

pátek 6. 5. 16
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 5. 5. 16
Svátek nanebevstoupení, bohoslužby.

středa 4. 5. 16
Při konfirmaci 19. 6. bude 5 mladých lidí konfirmováno a 4 pokřtěni.

úterý 3. 5. 16
Zapršelo, kvete vistárie.

pondělí 2. 5. 16
Rozhovory se snoubenci: Lucií T. a Davidem B., Ivetou P. a Martinem F., Veronikou U. a Filipem K.

neděle 1. 5. 16
Rodinné bohoslužby, kafe. Službu měl Vláďa Z. Večer nešpory, účinkoval Brněnský akademický sbor.

sobota 30. 4. 16
Veřejná sbírka na projekt Trojí porce, trojí trefa skončila dnes úspěšně, peníze se vybraly. Děkujeme všem, kdo přispěli.

pátek 29. 4. 16
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 28. 4. 16
Biblická hodina.

středa 27. 4. 16
Absolventský koncert budoucí dirigentky našeho pěveckého sboru, Kláry R.

úterý 26. 4. 16
Rozhovor se snoubenci Pavlínou S. a Janem D., poté s Andreou Č. a Petrem Š.

pondělí 25. 4. 16
Schůzka konfirmandů.

neděle 24. 4. 16
Bohoslužby, třetí kázání na Exodus. Účastnili se také konfirmandi z Vysočiny se třemi faráři. V pořadí druhý rozhovor při ohláškách vedl farář s kolegou z ř. k. farnosti v Husovicích otcem Filipem. Pokračoval Husovický dvorek, fotografie vystavoval herec Pavel Zatloukal, divadlo hrál Víťa Marčík, a sice pohádku O dívence, která se ještě nenarodila.

sobota 23. 4. 16
Brigáda v zahradě, úklid. Svatba Lucie P. a Tomáše B.

pátek 22. 4. 16
Schůzka Husovických vřešťanů, tentokrát venku, bylo moc pěkně. Instalace výstavy fotografií Pavla Zatloukala. Petr Baran točil do nového filmu.

čtvrtek 21. 4. 16
Sečení trávy, biblická hodina.

středa 20. 4. 16
Noc kostelů bude letos až 10. června, nicméně náš program byl dnes již zveřejněn. Večer farář vykládal na VŠ mládeži o svatbách.

úterý 19. 4. 16
Veřejná sbírka na projekt Trojí porce, trojí trefa prostřednictvím www.hithit.com potrvá už jen deset dní. Do úspěšného konce chybí čtyřiačtyřicet tisíc, děkujeme všem dárcům.

pondělí 18. 4. 16
V sobotu v 9 bude na zahradě brigáda na úklid větví a jiného roští. Stačí tak 5 lidí.

neděle 17. 4. 16
Bohoslužby, druhé kázání na Exodus. Nedělka byla spojená, učila Jana Z. Po bohoslužbách vernisáž výstavy obrázků Lenky Kamínkové, pak ve srubu představení divadla Facka Zlatí hoši. Tak začal za krásného počasí XVII. ročník festivalu Husovický dvorek.

sobota 16. 4. 16
Hodně členů sboru na pohřbu Jana Šimsy.

pátek 15. 4. 16
Instalace výstavy obrázků Lenky Kamínkové.

čtvrtek 14. 4. 16
Biblická hodina, pak schůze staršovstva.

středa 13. 4. 16
Kvetou višně. Přišla faktura ze Záseky.

úterý 12. 4. 16
Dopoledne u nás pastorálka brněnského seniorátu. Děkujeme všem dobrovolnicím, které pomohly s pohoštěním. V podvečer Jirka S. zhotovil novou ohradu v zahradě. Nejen že máme novou ohradu v zahradě, ale také máme na čem grilovat, neboť starou ohradu Jirka pořezal na úhledné špalíky!

pondělí 11. 4. 16
Přestavba modlitebny na pastorálku, pomohli i konfirmandi. Po konfirmačním cvičení přivezl Jirka S. rýgle na novou ohradu.

neděle 10. 4. 16
V Zásece rodinné bohoslužby, čtení měla Ruthka K., modlitbu Eva M. V Husovicích kázal Jaroslav Vítek, službu měl Milan S. Odpoledne odjezd ze Záseky, večer Bohoslužba Desert, kde hrála dvojice Jiří Kalousek a František Soukup, hostem byl dirigent Joel Hána.

sobota 9. 4. 16
V Zásece dnes výlety, přestože drobně prší. Je nás tu rovných padesát. Večer jsme si pouštěli filmy Petra Barana Vysočina a Desert. Část účastníků vydržela tři hodiny zpívat.

pátek 8. 4. 16
Odjezd na sborový víkend do Záseky. Prší, ale Vláďa Z. připravil zajímavý program. Diskutovalo se až do noci.

čtvrtek 7. 4. 16
Biblická hodina.

středa 6. 4. 16
Včera zemřel farář Jan Šimsa, mj. příznivec našeho sboru a účastník Husovických dvorků.

úterý 5. 4. 16
Sakury v plné parádě.

pondělí 4. 4. 16
Odpoledne neúspěšný pokus o založení účtu ve Fio bance. Poté úspěšný Večer poezie: Michal Bumbálek četl ve srubu verše Bohuslava Reynka.

neděle 3. 4. 16
Bohoslužby, nedělky měli Rybníci, službu Jarek K. Začal Exodus. Kafe venku. Odpoledne návrat konfirmandů z Prosetína. Večer nešpory, účinkoval pěvecký sbor Gaudeamus, kázal Jiří Gruber.

sobota 2. 4. 16
Konfirmandi v Prosetíně.

pátek 1. 4. 16
Odpoledne schůzka Husovických vřešťanů, večer odjezd konfirmandů a mládeže na víkend do Prosetína.

čtvrtek 31. 3. 16
Kvete meruňka. Večer biblická hodina.

středa 30. 3. 16
Jestli mám správné informace, dnes se měli sejít na kafi manželé R. se starším párem z Iráku.

úterý 29. 3. 16
Po Velikonocích.

pondělí 28. 3. 16
Velikonoční pondělí, tradiční výlet, letos z Lipůvky do Tišnova. Počasí pěkné, trasa výborná.

neděle 27. 3. 16
Velikonoční neděle. Bohoslužby o hodinu dřív, ale lidi přišli. Světlo se rozsvítilo, jaro je tu!

sobota 26. 3. 16
Před námi je svátek Vzkříšení. Pozor, mění se čas!

pátek 25. 3. 16
Velký pátek. Bohoslužby ráno. Službu měla Mirka Š.

čtvrtek 24. 3. 16
Zelený čtvrtek. Čtení pašijí, tentokrát podle Marka.

středa 23. 3. 16
A tak tedy Velikonoce: zítra v 18, pozítří v 9, v neděli taky v 9 a v pondělí výlet.

úterý 22. 3. 16
Kontrola hasicích přístrojů, ok.

pondělí 21. 3. 16
Oprava střechy, děkujeme Petrovi N. a Štěpánovi M.

neděle 20. 3. 16
Květná neděle, bohoslužby. Starší nedělku měl Honza R., mladší Eva R. Službu měla Petra S. Doprovázel Honza Ž. na kytaru.

sobota 19. 3. 16
Velikonoční sborové dopisy vytištěny.

pátek 18. 3. 16
Odpoledne schůzka Husovických vřešťanů, večer setkání zletilých. Eliáš M. vyprávěl o pomoci Diakonie v Iráku.

čtvrtek 17. 3. 16
Biblická hodina.

středa 16. 3. 16
Spuštěn projekt Trojí porce, trojí trefa.

úterý 15. 3. 16
Rozhovor se snoubenci Lucií P. a Tomášem B.

pondělí 14. 3. 16
Jaroslav Š. je po úspěšné operaci kýly, pozdravuje!

neděle 13. 3. 16
Bohoslužby, výroční sborové shromáždění, účastnili se i účastníci akce ČloBrdo. Nedělku měla Lydie Š., službu Jirka S. Večer Bohoslužba Desert, hostem byl herec Jano Sedal, hrála kapela Dlouhý most.

sobota 12. 3. 16
Srub plný mladých - seniorátní mládež přes noc u nás aneb akce ČloBrdo.

pátek 11. 3. 16
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 10. 3. 16
Biblická hodina a schůze staršovstva. Dnes jaro.

středa 9. 3. 16
Tuto neděli se koná výroční sborové shromáždění. Nic nevolíme, bude to rychlé.

úterý 8. 3. 16
Počet přihlášených do Záseky překročil stav z loňska.

pondělí 7. 3. 16
Po prázdninách se opět hlásí Husovický deník! Dnes schůzka konfirmandů, nadějná!

pátek 26. 2. 16
Začaly jarní prázdniny.

čtvrtek 25. 2. 16
Biblická hodina pro mladší a vytrvalé.

středa 24. 2. 16
Svět není zlej, je tu víc dobrých lidí, než si myslíte.

úterý 23. 2. 16
Svět je zlej, buďme vděčni za možnost společenství. Jeho cena roste.

pondělí 22. 2. 16
Schůzka konfirmandů.

neděle 21. 2. 16
Druhá neděle postní. Bohoslužby, kázal Vláďa Z., službu měl Štěpán M., nedělku učila Lucka F. (velkou) a Jana Z. (malou). Farář v Břeclavi.

sobota 20. 2. 16
Dostali jsme dopis o využití prostředků, které jsme odeslali na pomoc strádajícím lidem na Ukrajině. Více zítra v ohláškách.

pátek 19. 2. 16
Schůzka Husovických vřešťanů. Farář v Městském divadle Zlín na generálce INRI.

čtvrtek 18. 2. 16
Poněkud netradiční biblická hodina.

středa 17. 2. 16
Pozor, zítra se účastníci biblické hodiny sejdou v 19 hod v divadle Barka .

úterý 16. 2. 16
Termín konfirmace byl stanoven na 19. června.

pondělí 15. 2. 16
Do Záseky je v tuto chvíli přihlášeno 37 lidí. Místa ještě jsou.

neděle 14. 2. 16
První neděle postní, bohoslužby s vysluhováním večeře Páně. Službu měl Vláďa Z., malou nedělku učila Eva R., velkou Petra S. Kafe. Večer Bohoslužba Desert, hrálo Papírové trio, hostem byl básník Vít Slíva.

sobota 13. 2. 16
Zítra první neděle postní a večer Desert.

pátek 12. 2. 16
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 11. 2. 16
Biblická hodina, přišel i Jakub Š. z Prahy. Schůze staršovstva.

středa 10. 2. 16
Aktualizace sborových webových stránek.

úterý 9. 2. 16
Na sborový víkend je zatím přihlášeno 34 účastníků. Tak snad se ještě někdo přidá.

pondělí 8. 2. 16
Schůzka konfirmandů.

neděle 7. 2. 16
Rodinné bohoslužby, hrál Ondřej, službu měl Honza R. Kafe a koláče.

sobota 6. 2. 16
Na farní zahrádce rozkvetly talovíny, jaro bude.

pátek 5. 2. 16
Schůzka Husovických vřešťanů.

čvrtek 4. 2. 16
Biblická hodina o těle a hlavě.

středa 3. 2. 16
Domluvy ohledně propagačního videa.

úterý 2. 2. 16
V brožuře Filosofické fakulty Město: utopie a realita rozhovor s farářem o bohoslužbách v Desertu.

pondělí 1. 2. 16
Přihlášky na letošní sborový víkend zatím velmi váhavě, téměř vůbec.

neděle 31. 1. 16
Bohoslužby, kafe. Službu měla Petra S.

sobota 30. 1. 16
Na farní zahrádce vykvetly sněženky.

pátek 29. 1. 16
Pololetní prázdniny, modré nebe.

čtvrtek 28. 1. 16
Večer byla biblická hodina, ale hlavní zpráva je, že se včera Filipovi a Terezce narodila Kristinka!! Gratulujeme!!

středa 27. 1. 16
Pro sto svých kolegů vedl farář v Knihovně Václava Havla rozhovor s Michaelem Žantovským.

úterý 26. 1. 16
Pohřeb Blaženy Slámové, původem ze Strachujova, ročník 1917. Večer pak dlouho očekávaný, čtvrtnáct dní vyprodaný, famózní koncert Poletíme + Láska opravdivá.

pondělí 25. 1. 16
Schůzka konfirmandů. Večer pak někteří členové sboru na Sestře v režii Honzy C.

neděle 24. 1. 16
Bohoslužby. Nedělku měla Marta J. předškolní a Honza R. školní. Službu měl Petr K., sbírka na pomoc Ukrajině. Kafe, děti postavily na dvoře sněhuláka.

sobota 23. 1. 16
Zítra sbírka na pomoc lidem u Doněcka.

pátek 22. 1. 16
Schůzka Husovických vřešťanů. Večer Setkání zletilých, program měl Milan S. o starých tiscích Biblí do roku 1800.

čtvrtek 21. 1. 16
Biblická hodina.

středa 20. 1. 16
Program je připraven, termíny festivalu Husovický dvorek: 17. 4., 24. 4., 5. 6. a 10. 6.

úterý 19. 1. 16
Sborový víkend stanoven na 8.- 10. dubna.

pondělí 18. 1. 16
Propuštěna z nemocnice, snad to bude v pořádku.

neděle 17. 1. 16
Bohoslužby, nedělku měla Eva R. (mladší) a Ruthka K. (starší). Službu měl Vláďa Z. Přečten dopis Pepiny a Péti ohledně sbírky na Ukrajinu.

sobota 16. 1. 16
Poslední rozloučení s Lydií Kejíkovou.

pátek 15. 1. 16
Schůzka Husovických vřešťanů. Včera se narodila Kateřinka Haraštová!! Gratulujeme! To jsme to s tím křtem maminky stihli na poslední chvíli!

čtvrtek 14. 1. 16
Biblická hodina, pak schůze staršovstva.

středa 13. 1. 16
Do dozorčí rady brněnského střediska Diakonie volíme Vláďu Z., Jarka K. a jako náhradnici Petru S.

úterý 12. 1. 16
Dnes jsem se dozvěděl, že jedna z nás jde v pátek na operaci. Nebudu sem psát, o koho jde, nemám k tomu svolení, ale držíme palce!

pondělí 11. 1. 16
Schůzka konfirmandů. Ještě ke včerejšku - službu měl Štěpán M., mladší nedělku Jana Z. a starší Honza R.

neděle 10. 1. 16
Bohoslužby, křestní neděle. Pokřtěni byli: Helena H., Ladislav K. a Oldřich F. Kafe, pohoštění. Večer pak Bohoslužba Desert, hostem byl student Ronaldo Manuel, hráli Tomáš Vtípil a Petr Fučík program Syntax Error.

sobota 9. 1. 16
Zítra tři křty dospělých.

pátek 8. 1. 16
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 7. 1. 16
Farář spolu s ř. k. kolegou Honzou Hanákem na besedě s herci ve Zlínském divadle k připravované inscenaci INRI. Večer biblická hodina.

středa 6. 1. 16
Na tři krále o krok dále. Sbor navštívila paní, která zde chodila do nedělní školy v pětačtyřicátém.

úterý 5. 1. 16
Nasněžilo ještě víc. Mrzne.

pondělí 4. 1. 16
Děti šly do školy, dospělí do práce. Nasněžilo.

neděle 3. 1. 16
Rodinné bohoslužby, vyprávění o tom, jak se lze setkat se Vzkříšeným. Službu měla Petra S. Kafe.

sobota 2. 1. 16
Zemřela paní Kejíková.

pátek 1. 1. 16
Nový rok. Bohoslužby s vysluhováním večeře Páně, službu měla Mirka Š. Přejeme do nového roku vše dobré!