HUSOVICKÝ DENÍK 2017


neděle 31. 12. 17
A po Vánocích je zde opět Husovický deník! Dnes bohoslužby, nedělka nebyla, doprovod s kytarou. Službu měl Petr K.

pátek 22. 12. 17
Přejeme všem členům sboru, přátelům i čtenářům Husovického deníku pokojné svátky. Bohoslužby se konají na Štědrý den a na Boží hod, vždy v 9 hodin. Dětem přejeme krásné vánoční prázdniny! Ozveme se opět na Silvestra.

čtvrtek 21. 12. 17
Skončila výuka zimního semestru.

středa 20. 12. 17
Smutná zpráva - zemřel Jiří Farský. Rozloučení bude někdy po Novém roce v Blahoslavově domě.

úterý 19. 12. 17
Schůzka mládeže.

pondělí 18. 12. 17
Chystáme článek o našem sboru do publikace Církev v proměnách času III.

neděle 17. 12. 17
Třetí adventní neděle. Službu měl Pavel H., nedělku Petra S. Po kafi zkouška zpěvu a zkouška hry mládeže. Odpoledne zkouška hry dětí a ve tři hodiny vánoční slavnost. Pěvecký sbor zazpíval Truvérskou mši Petra Ebena za vedení Kláry Roztočilové a doprovodu malého orchestříku. Děti zahrály Vánoce u mumínků, mládež předvedla Vánoční apokryf Karla Čapka. Děkujeme všem, kdo tento program připravili. Děti dostaly balíčky, na stromečku svítily svíčky, zazpívali jsme písničky. Bylo doslova nabito, část publika se tísnila vestoje.

sobota 16. 12. 17
Včera jednali v Praze zástupci připravované školy Ruth K., Petr K. a Ivan C. s ředitelkou Evangelické akademie H. Wernischovou a členem synodní rady J. Schneiderem. Zítra dětská vánoční slavnost.

pátek 15. 12. 17
Schůzka Husovických vřešťanů - zkouška vánoční hry.

čtvrtek 14. 12. 17
Biblická hodina, pak schůze staršovstva.

středa 13. 12. 17
Husovické listy rozeslány, děkujeme všem, kteří se podíleli.

úterý 12. 12. 17
Schůzka mládeže.

pondělí 11. 12. 17
Zkouška zpěvu, neděle se blíží.

neděle 10. 12. 17
Druhá adventní neděle. Ráno bohoslužby, svíčky zapalovala Tonička R., službu měla Mirka Š. Nedělka byla spojená. Po bohoslužbách na dvorku charitativní bazárek pro Ukrajinu a kafe, také zkouška vánoční hry, resp. vánočních her, budou dvě. Večer Bohoslužba Desert, hostem byl malíř Jan Valer, hrál Josef Klíč.

sobota 9. 12. 17
Zítra mj. bazárek pro Ukrajinu.

pátek 8. 12. 17
Schůzka Husovických vřešťanů - zkouška vánoční hry. Poslední výjezd projektu Trojí porce, trojí trefa, a sice do sboru ČCE Praha-Střešovice. Vyfotili jsme se, poděkovali si, a šmytec.

čtvrtek 7. 12. 17
Biblická hodina. Husovické listy vytištěny.

středa 6. 12. 17
V pátek poslední výjezd Trojí porce, v neděli Desert.

úterý 5. 12. 17
V podvečer se v kanceláři objevili Mikuláš, čerti a andělé. Vyrazili do tmy se šoféry Jirkou S. a Pavlem H.

pondělí 4. 12. 17
Husovické listy vysázeny. Potíže s ČEZem vyřešeny.

neděle 3. 12. 17
První neděle adventní. Ráno rodinné bohoslužby s vysluhováním večeře Páně. Službu měl Vláďa Z., svíčku zapaloval Kryštof R. Poté kafe a zkouška vánoční hry. Večer nešpory v Červeném kostele, účinkoval Dětský sbor Brno, kázal jsem já, sbírka na Diakonii Brno.

sobota 2. 12. 17
Z neočekávaných rodinných důvodů dirigentky Kláry odpadá zítřejší zkouška zpěvu. Namísto zítřka se sejdeme v pondělí 11. 12. v 18:30.

pátek 1. 12. 17
Schůzka Husovických vřešťanů - zkouška vánoční hry.

čtvrtek 30. 11. 17
Biblická hodina, nasněžilo.

středa 29. 11. 17
Máte-li zájem o návštěvu Mikuláše pro Vaše děti, ozvěte se mně nebo Ráchel K.

úterý 28. 11. 17
Schůzka mládeže.

pondělí 27. 11. 17
Nedělní sbírku věnujeme na střediska Diakonie ČCE - Brno, Hrnčířská a Klobouky u Brna.

neděle 26. 11. 17
Bohoslužby, poslední neděle církevního roku. Malou nedělku měl Filip Ž., velkou Ruthka K., službu Petr K. Po rychlém kafi zkouška zpěvu, letos nacvičujeme Truvérskou mši Petra Ebena.

sobota 25. 11. 17
Tingltangl v Bílovicích.

pátek 24. 11. 17
Odpoledne schůzka Husovických vřešťanů, kteří nacvičují vánoční hru. Večer setkání zletilých, kde měl program Jaroslav K. o vážkách a ptácích.

čtvrtek 23. 11. 17
Dnes nebyla biblická hodina, aby se zájemci mohli zúčastnit Bienále pro Diakonii.

středa 22. 11. 17
Semestr je za půlkou, ze Starého zákona jsme přešli do Nového.

úterý 21. 11. 17
Schůzka mládeže.

pondělí 20. 11. 17
Malou nedělku si bere na starost Filip Ž. Děkujeme. A také děkujeme Janě Z., Martě J. a Katce C., které to táhly až doposud.

neděle 19. 11. 17
Bohoslužby, kázal Jaroslav Vítek, službu měla Petra S., hrála Helena N.

sobota 18. 11. 17
Prodloužený víkend.

pátek 17. 11. 17
Státní svátek.

čtvrtek 16. 11. 17
Biblická hodina.

středa 15. 11. 17
Sbor v Novém Bydžově nám děkuje za podporu.

úterý 14. 11. 17
Schůzka mládeže.

pondělí 13. 11. 17
Kniha 100x Desert bude v prodeji i v Husovicích.

neděle 12. 11. 17
Ráno bohoslužby, malou nedělku měl Filip Ž., velká už zkouší vánoční hru. Službu měl Pavel H. Večer bohoslužba v Desertu, tentokrát jubilejní, konala se posté! K této příležitosti vydalo nakladatelství Eman knihu 100x Desert. Hostem byl Tomáš Trusina, hrála kapela Pátí na světě. Jako pozornost podniku jsme dostali k oslavě tři lahve šampaňského. Některé dobrovolnice napekly slané pečivo. Kniha se dobře prodávala, oslava se vydařila.

sobota 11. 11. 17
Konvent, za náš sbor se účastnili Štěpán H., Vláďa Z., Jarek K. a Petr K.

pátek 10. 11. 17
Schůzka Husovických vřešťanů, kteří začali zkoušet vánoční hru.

čtvrtek 9. 11. 17
Biblická hodina a po ní schůze staršovstva.

středa 8. 11. 17
Synodní rada jmenovala radu školy (pokud tato bude ministerstvem schválena): Michal D., Ivan C. a Helena N.

úterý 7. 11. 17
Schůzka mládeže.

pondělí 6. 11. 17
Dorazila zásilka EK + NKD 2018.

neděle 5. 11. 17
Bohoslužby rodinné, službu měl Honza R. Večer nešpory, účinkovali V. Špičáková (zpěv) a S. Kiessling (varhany), kázal Jiří Gruber.

sobota 4. 11. 17
V kanceláři grantová komise synodní rady aneb detašované pracoviště Vládi Z.

pátek 3. 11. 17
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 2. 11. 17
Biblická hodina. MfD prosí o knížku 100x Desert, chtějí o ní napsat.

středa 1. 11. 17
Farář v poledne na JAMU, večer na setkání s mladými katolíky ve Vysokoškolském katolickém hnutí, kde vykládal o bohoslužbách v Desertu. Odpoledne ve srubu zkouška Poletíme?.

úterý 31. 10. 17
Schůzka mládeže, a docela se protáhla.

pondělí 30. 10. 17
Po krátké přetržce, způsobené podzimními prázdninami, je tu opět Husovický deník. Včera navzdory vichřici kázal Jirka Šimsa, službu měla Petra S.

středa 25. 10. 17
Farář na JAMU, ve srubu zkouška Divadélka pro školy.

úterý 24. 10. 17
Schůzka mládeže, tentokrát bez faráře, který na zájezdu Trojí porce, a sice v Mladoňovicích u Chrudimi.

pondělí 23. 10. 17
Ač si při včerejším kafi nebyl vůbec jist, byl Petr O. dnes zvolen rektorem JAMU. Gratulujeme!

neděle 22. 10. 17
Bohoslužby. Malou nedělku měla Marta J., velkou Petra S. Službu měl Milan S. Hrála Helena N.

sobota 21. 10. 17
Ve srubu oslava rodiny Z.

pátek 20. 10. 17
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 19. 10. 17
Biblická hodina. Ben S. rozdával autorské výtisky meditací, které doprovodil svými fotografiemi.

středa 18. 10. 17
Pořád je pěkně. Farář na JAMU.

úterý 17. 10. 17
Schůzka mládeže.

pondělí 16. 10. 17
Babí léto trvá. Dnes šla do tiskárny kniha z Desertu.

neděle 15. 10. 17
Neděle díkčinění. Ráno bohoslužby s vysluhováním večeře Páně, velkou nedělku měla Ruthka K., malou Filip Ž. Službu měl Jarek K. Kafe na dvorku za nádherného počasí. Děti sehrály hru, a pak vyrazily na tradiční pasování nových Vřešťanů. Pod vedením mládeže a po různých hrách cestou dorazily děti k cíli. Tajné místo našly a vše vykonaly, jak tradice velí. Po návratu do srubu je čekal připravený guláš, který vařil Honza R. Děkujeme všem, kteří se na dnešní neděli podíleli!

sobota 14. 10. 17
Zítra slavíme neděli díkčinění.

pátek 13. 10. 17
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 12. 10. 17
Biblická hodina, po ní schůze staršovstva.

středa 11. 10. 17
Farářovi začal další semestr výuky na Divadelní fakultě JAMU. Jedenáct režisérů a dramaturgů...

úterý 10. 10. 17
Schůzka mládeže, příprava na pasování.

pondělí 9. 10. 17
Včera jsem nenapsal, že nedělku učila Lydie Š.

neděle 8. 10. 17
Ráno bohoslužby, první kázání na Krédo. Službu měl Štěpán M. Večer devadesátá devátá bohoslužba v klubu Desert (a první nekuřácká), hostem byl výtvarník a degustátor Milan Magni, hrálo duo Milan Kašuba & Dennis Parks.

sobota 7. 10. 17
Dostali jsme návrh zápisu z vizitace.

pátek 6. 10. 17
Začaly schůzky Husovických vřešťanů.

čtvrtek 5. 10. 17
Začaly biblické hodiny.

středa 4. 10. 17
Zatím se nikdo nevyslovil proti, vypadá to tedy, že Vřešťani budou začínat v 16 hod.

úterý 3. 10. 17
Je tu návrh, aby schůzky Vřešťanů začínaly namísto 15:30 až v 16:00.

pondělí 2. 10. 17
Lze objednávat nástěnné kalendáře s fotografiemi kostelů.

neděle 1. 10. 17
Ráno rodinné bohoslužby, hráli Ondřej s Klárkou, službu měl Milan S. Večer Hudební nešpory v Červeném kostele, účinkoval Brno Gospel Choir, kázala Jana Hofmanová.

sobota 30. 9. 17
Křest Sylvie K.

pátek 29. 9. 17
Cesta za dalekým křtem.

čtvrtek 28. 9. 17
Státní svátek.

středa 27. 9. 17
Přestože je před námi prodloužený víkend, v neděli budou pravidelné rodinné bohoslužby. Snad nějaké děti zůstanou v Brně.

úterý 26. 9. 17
Chystá se kniha, a už se ví titul: 100x Desert! Uvedení v listopadu.

pondělí 25. 9. 17
Po vizitaci. V Kauflandu mají velice levné zelí, dvě koruny za kilo.

neděle 24. 9. 17
Bohoslužby, vizitace. Za seniorátní výbor byli přítomni Ondřej Ruml a René Pikna. Ondřej Ruml kázal. Službu měl kurátor Vláďa Z., velkou nedělku Eva R., malou Jana Z. (nebo Marta J?). Hrála Míša K. Po bohoslužbách kafe, po kafi rozhovor seniorátního výboru se staršovstvem a nahlédnutí do sborových dokumentů.

sobota 23. 9. 17
Ve srubu seniorátní setkání učitelů nedělní školy. Za náš sbor se zúčastnili Honza R. a Jana Z. Děkujeme Jitce H. za přípravu pohoštění.

pátek 22. 9. 17
Prosíme všechny presbytery, aby se v neděli dostavili k rozhovoru se zástupci seniorátního výboru.

čtvrtek 21. 9. 17
Přípravy na nedělní vizitaci.

středa 20. 9. 17
Rada města Brna podpořila naši žádost na ministerstvo o zařazení do sítě škol.

úterý 19. 9. 17
Omlouvám se za výpadek Husovického deníku, způsobený svatbou Františky a Kurta. A děkuji Jardovi Vítkovi, že mě v neděli zastoupil.

čtvrtek 14. 9. 17
Schůze staršovstva.

středa 13. 9. 17
Trojí porce, trojí trefa - tentokrát v Olomouci.

úterý 12. 9. 17
Pastorálka brněnského seniorátu v naší modlitebně.

pondělí 11. 9. 17
Seniorátní výbor doporučuje naši žádost o grant.

neděle 10. 9. 17
Bohoslužby. Nedělku měl Honza R., službu Pavel H. Kafe.

sobota 9. 9. 17
Úklid po včerejší akci.

pátek 8. 9. 17
Grilování na farní zahradě.

čtvrtek 7. 9. 17
Podali jsme žádost o grant na přípravu založení školy. Zatím na seniorátní výbor, do 15. 9. pak na synodní radu.

středa 6. 9. 17
Sbor v Novém Bydžově děkuje za náš příspěvek na opravu kostela, bývalé synagogy.

úterý 5. 9. 17
Farář kázal na zahajovacích bohoslužbách Evangelické akademie v Červeném kostele.

pondělí 4. 9. 17
Školákům i učitelům už to začlo. Přejeme hodně sil!

neděle 3. 9. 17
Bohoslužby, rodinná neděle. Službu měla Petra S.

sobota 2. 9. 17
Svatba Kamily M. a Jana Filipa S.

pátek 1. 9. 17
Hlásí se opět Husovický deník. Prázdniny skončily.

středa 28. 6. 17
Husovický deník se loučí, přejeme krásné léto!

úterý 27. 6. 17
Sára K. rozeslala dopis rodičům ohledně tábora.

pondělí 26. 6. 17
Rozhovor se snoubenci Kamilou M. a Janem Filipem S.

neděle 25. 6. 17
Bohoslužby, nedělku měla Jana Z. a Honza R., službu Petr K. Po kafi zasedal přípravný výbor.

sobota 24. 6. 17
Svatba Vlasty H. a Lukáše R.

pátek 23. 6. 17
Tradiční grilování na závěr školního roku.

čtvrtek 22. 6. 17
Vedra. Zítra zahradní párty.

středa 21. 6. 17
Poslali jsme první peníze pro Sandru Kendru.

úterý 20. 6. 17
Jak nás upozornil čtenář Ben, Husovický deník letos slaví deset let! Tingltangl na Kobližné.

pondělí 19. 6. 17
Odpověď na včerejší dotaz: Tato konfirmace byla za dobu mého působení v Husovicích devátá.

neděle 18. 6. 17
Konfirmace, vysluhování večeře Páně. Konfirmováni byli Dita H. a David P. Službu měl Milan S., malou nedělku Marta J. a velkou Eman M. Fotografoval Ben S. Kafe, pohoštění.

sobota 17. 6. 17
Na náměstí Republiky Den Husovic, kde náš sbor reprezentovala rodina Konečných rukodělnými pracemi a zpěvem husovických lidových písní.

pátek 16. 6. 17
Schůzka Husovických vřešťanů, schůzka konfirmandů.

čtvrtek 15. 6. 17
Schůzka mládeže.

středa 14. 6. 17
Farář na společné pastorálce bratislavského seniorátu ECAV a brněnského seniorátu ČCE v Bratislavě.

úterý 13. 6. 17
Rozhovor se snoubenci Veronikou C. a Jiřím B.

pondělí 12. 6. 17
Dnes jsme se v programu Adopce na dálku stali adoptivními rodiči nového dítěte z Ugandy. Je to holčička, jmenuje se Namutebi Sandra Kendra a je jí 8 let.

neděle 11. 6. 17
Trojiční neděle. Bohoslužby se křtem Dity H. a Filipa H. Nedělku měla Marta J., službu Mirka Š. S Ondřejem hráli Klárka a Péťa.

sobota 10. 6. 17
Úklid po Noci kostelů. Svatba Kristýny W. a Tomáše J.

pátek 9. 6. 17
Odpoledne instalace výstavy Mariky Bumbálkové a stavění scény. Večer to propuklo - Noc kostelů. Úvodní slovo, zpívání ze zpěvníku Svítá, představení divadla Líšeň Mazel a Sakumprásk, klobásky a pivo. Děkujeme všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu akce.

čtvrtek 8. 6. 17
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina a schůze staršovstva.

středa 7. 6. 17
A ještě jsem zapomněl napsat, že Tonnymu narostl knírek.

úterý 6. 6. 17
Dnes přišla zpráva z Ugandy, že Tonny, kterému jsme platili vzdělání, úspěšně dostudoval a našel si zaměstnání - distributor chleba.

pondělí 5. 6. 17
Noc kostelů tento pátek od 19 hod.

neděle 4. 6. 17
Svatodušní svátky. Ráno bohoslužby s vysluhováním večeře Páně, službu měl Jarek K. Sbírka na Diakonii ČCE. Kafe a předtáborová schůzka vedoucích. Večer nešpory v Červeném kostele, účinkoval Martin Jakubíček na varhany, kázal Š. Hájek. Sbírka na středisko Diakonie v Myslibořicích.

sobota 3. 6. 17
Křest Jana Jaroslava N.

pátek 2. 6. 17
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 1. 6. 17
Schůzka mládeže.

středa 31. 5. 17
Na Dni Husovic 17. 6. bude náš sbor reprezentovat rodina Konečných.

úterý 30. 5. 17
Hodně letní počasí, zakončené bouřkou.

pondělí 29. 5. 17
Schůzka konfirmandů.

neděle 28. 5. 17
Bohoslužby, písně s doprovodem kytary. Službu měl Pavel H., nedělku Petra S. Návrat Berlíňanů.

sobota 27. 5. 17
Zítra po delším čase běžná neděle.

pátek 26. 5. 17
Část sboru je od středy na Kirchentagu v Berlíně, mj. i vedoucí, proto dnes nebyla schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 25. 5. 17
Svátek Nanebevstoupení Páně. Bohoslužby, zpěv bez doprovodu, službu měla Mirka Š.

středa 24. 5. 17
Rozhovor se snoubenci Vlastou H. a Lukášem R.

úterý 23. 5. 17
Ve čtvrtek je svátek Nanebevstoupení Páně. Já vím, že to většinu moc nezajímá, ale konají se bohoslužby a bylo by fajn, kdyby někdo přišel.

pondělí 22. 5. 17
V sobotu se manželům Gabce a Honzovi Ženatým narodila dcera Elen! Gratulujeme!!

neděle 21. 5. 17
Husovický dvorek. Nejprve bohoslužby, službu měla Petra S., nedělku Eman M., hrál Joel H. Poté vernisáž výstavy Milana Magniho, a pak divadelní představení Malý princ divadla Já to jsem. Počasí vyšlo, pěkné společenství, dokonce přišel náměstek primátora města Brna.

sobota 20. 5. 17
Instalace výstavy Milana Magniho. Zítra Husovický dvorek.

pátek 19. 5. 17
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 18. 5. 17
Odpoledne schůzka mládeže. Večer biblická hodina - alternativní program.

středa 17. 5. 17
Rozhovor s manželi N. o křtu jejich syna Honzíka.

úterý 16. 5. 17
Schůzka se zástupci Diakonie. Hledají pracovníka pro integraci uprchlíků v Brně, na plný úvazek.

pondělí 15. 5. 17
Schůzka konfirmandů.

neděle 14. 5. 17
Bohoslužby, nedělka venku (měla Eva R.), protože ve srubu scéna. Službu měl Honza R., kafe. Pak ve srubu divadlo Polárka hrálo Školu malého stromu. Srub nám byl malý, někteří se nevešli.

sobota 13. 5. 17
Odpoledne vyklízení srubu. Večer stavění scény na zítřejší divadlo.

pátek 12. 5. 17
Svatba Jany Z. a Aleše Z. Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 11. 5. 17
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina a po ní schůze staršovstva.

středa 10. 5. 17
Rozhovor se snoubenci Kristýnou W. a Tomášem J.

úterý 9. 5. 17
Po pauze, způsobené svatbou varhaníka, se opět hlásí Husovický deník. Pastorálka brněnského seniorátu u nás v modlitebně. Děkujeme sestrám, které připravily pohoštění.

úterý 2. 5. 17
Řemeslníci vyřešili nedodělky, včetně nových dveří. Práce skončeny. Večer bratrstvo, resp. sesterstvo svatebních koláčků.

pondělí 1. 5. 17
Státní svátek, první máj.

neděle 30. 4. 17
Bohoslužby, kafe. Nedělka nebyla, ale s dětmi šel na zahradu Milan C. Službu měl Milan S.

sobota 29. 4. 17
Prodloužený víkend, zítra nebude nedělka.

pátek 28. 4. 17
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 27. 4. 17
Trojí porce, trojí trefa - vystoupení tentokrát v Přerově.

středa 26. 4. 17
Druhá kapela ze srubu druhý koncert.

úterý 25. 4. 17
Stavební dozor Pavel H. hlásí, že práce jsou z větší části hotovy - odvětrání, výměna, a teče teplá voda. Drobné nedodělky, zejména křídlo dveří, snad v dohledné době.

pondělí 24. 4. 17
Schůzka konfirmandů. Milan Magni zve na vernisáž své výstavy 27. 4. v 17 hod v Bílém domě.

neděle 23. 4. 17
Začal 18. ročník festivalu Husovický dvorek. Bohoslužby, nedělky učili Marta J. a Honza R., službu měla Petra S. Vernisáž výstavy Libeň Anežky Konečné. Divadlo Drak n´Roses hrálo pohádku Zajíc v sedmém nebi. Odpoledne a večer zkouška kapely.

sobota 22. 4. 17
Úklid po řemeslnících, děkujeme všem brigádníkům - Jitce H., Deboře T., Daně Z., Máše K., Mirce Š, Ditě S. a Ivanovi C. Večer instalace výstavy Anežky Konečné a zkouška kapely ve srubu.

pátek 21. 4. 17
Schůzka Husovických vřešťanů. Řemeslníci dokončili práce, je hotovo, jen dveře zůstávají zatím provizorní. Úklid započal dnes a bude pokračovat i zítra.

čtvrtek 20. 4. 17
Odpoledne schůzka mládeže, ale nějak se to nesešlo. Večer biblická hodina a po ní schůze přípravného výboru pro založení školy.

středa 19. 4. 17
Řemeslníci dnes přišli a pracovali. Počasí obzvláště drsné.

úterý 18. 4. 17
Řemeslníci nepřišli, prý až zítra.

pondělí 17. 4. 17
Velikonoční pondělí. Výlet po trase Skalice n. S., rozhledna Malý Chlum, Rolínkovo sousoší u Bořitova, Černá Hora.

neděle 16. 4. 17
Velikonoční neděle, bohoslužby s večeří Páně. Službu měl Vláďa Z., hrál orchestřík. Zítra výlet.

sobota 15. 4. 17
Zítra velikonoční neděle. Zůstal někdo v Brně?

pátek 14. 4. 17
Velký pátek. Ráno bohoslužby za doprovodu orchestříku, službu měl Vláďa Z. Odpoledne ve srubu zkouška kapely.

čtvrtek 13. 4. 17
Řemeslníci dnes přišli a vsadili nové dveře a okna. Dveře jen provizorní, ale prostor je na svátky funkční. Večer čtení Pašijí, letos - jak jinak - podle Jana.

středa 12. 4. 17
Před sborovým domem áčko s plakáty Husovického dvorku A1. Řemeslníci opět nepřišli.

úterý 11. 4. 17
Program naší Noci kostelů vyvěšen na stránkách www.noc kostelu.cz. Řemeslníci dnes nepřišli.

pondělí 10. 4. 17
Ráno nastoupili řemeslníci a začali pracovat. Večer schůzka konfirmandů.

neděle 9. 4. 17
Ráno bohoslužby, květná neděle. Službu měl Petr K., nedělku Petra S. Večer Bohoslužba Desert, hostem byla psycholožka a personalistka Jaroslava Ester Evangelu, hrála kapela Plachý host.

sobota 8. 4. 17
Svatba Adriany R. a Vítězslava P.

pátek 7. 4. 17
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 6. 4. 17
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina a schůze staršovstva.

středa 5. 4. 17
Ruthka K. zveřejnila první nástřel koncepce naší(?) školy.

úterý 4. 4. 17
Porada řemeslníků spolu s Pavlem H. Pracovat se začne v pondělí. První etapa do Velikonoc, druhá po Velikonocích.

pondělí 3. 4. 17
Včera se také konaly Hudební nešpory v Červeném kostele. Účinkovala skupina Oboroh, kázal Jiří Gruber.

neděle 2. 4. 17
Bohoslužby v Sola Gratia, včetně nedělky. Bohoslužby i v Husovicích, kázal Matouš Pleva, službu měla Mirka Š. Zakončení sborového víkendu.

sobota 1. 4. 17
Pokračoval sborový víkend v Sola Gratia. Výlety, filmy.

pátek 31. 3. 17
Odpoledne schůzka Husovických vřešťanů. Odjezd na sborový víkend do Sola Gratia, kde večer program.

čtvrtek 30. 3. 17
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina.

středa 29. 3. 17
Kontrola hasicích přístrojů. He, čas letí.

úterý 28. 3. 17
Setkání zástupců brněnských sborů s vedením brněnského střediska Diakonie za účelem prohloubení spolupráce. Náš sbor dostal pod patronát dobrovolnickou službu, kde dělá koordinátorku Pepina S.

pondělí 27. 3. 17
Schůzka konfirmandů.

neděle 26. 3. 17
Bohoslužby, nedělku měla Ruthka K., službu Petr K. Kafe na dvorku. Trampolína opět v provozu.

sobota 25. 3. 17
Pozor, v noci změna času!

pátek 24. 3. 17
Odpoledne schůzka Husovických vřešťanů, večer Setkání zletilých, kde Michal D. povídal o městské a krajské politice.

čtvrtek 23. 3. 17
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina.

středa 22. 3. 17
Po jarní dovolené je zde opět Husovický deník. Anička Saavedra, členka našeho sboru, dostala Cenu za nejlepší poprvé uvedenou hru v roce 2016. Její kus se jmenuje Olga (horrory z Hrádečku) a hraje se v Praze na Štvanici. Gratulujeme!

pondělí 13. 3. 17
Trojí porce, trojí trefa - v Benešově u Prahy.

neděle 12. 3. 17
Ráno bohoslužby, sice prázdninové, ale s překvapivě dobrou účastí. Službu měl Honza R., nedělka nebyla. Večer Bohoslužba Desert, tentokrát to nebylo jednoduché, Josef Klíč, který měl hrát, se ocitl v nemocnici, a bylo třeba narychlo sehnat náhradu. To se podařilo dvě hodiny před začátkem. Zpívala a hrála Hana Hána, děkujeme za ochotu! Josefu Klíčovi přejeme brzké uzdravení. Hostem byl lékař Masarykova onkologického ústavu Ondřej Sláma.

sobota 11. 3. 17
Rozhovor se snoubenci Janou Z. a Alešem Z.

pátek 10. 3. 17
Schůzka dětí už dnes nebyla, začaly jarní prázdniny.

čtvrtek 9. 3. 17
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina a schůze staršovstva.

středa 8. 3. 17
Na sborový víkend je zatím málo přihlášených.

úterý 7. 3. 17
Napsal nám spisovatel David Jan Novotný: "Vážení a milí, na Vašich starších webových stránkách jsem se dočetl, jak vzpomínáte, že se na táboře v Lovětíně četly Pohádky z Ementálu. Nuže dávám na vědomí, že po sedmnácti letech znovu vyšly a tehdější pamětníci by je dnes mohli číst svým dítkám." Děkujeme za zprávu, knihu lze objednat na www.dobre-knihy.cz.

pondělí 6. 3. 17
Schůzka konfirmandů.

neděle 5. 3. 17
První neděle postní, bohoslužby zároveň rodinné, zároveň s večeří Páně. Kafe už na dvorku.

sobota 4. 3. 17
Tepleji, zítra první neděle postní.

pátek 3. 3. 17
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 2. 3. 17
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina.

středa 1. 3. 17
Zapomněl jsem včera napsat, že tu byli snoubenci Adriana R. a Vítězslav P.

úterý 28. 2. 17
Zápis ze sborového shromáždění odeslán, evidenční dotazník uzavřen, výkaz hospodaření snad taky uzavřen - tím by mohl být hlavní příděl byrokracie v letošním roce vyčerpán.

pondělí 27. 2. 17
Dnes jarně.

neděle 26. 2. 17
Bohoslužby, křest Zorky V. Nedělku měla Ruthka K., službu Pavel H. Křtiny s úžasným pohoštěním, řízená degustace Milana Magni.

sobota 25. 2. 17
Na zahradě kvetou sněženky a jeden talovín.

pátek 24. 2. 17
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 23. 2. 17
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina.

středa 22. 2. 17
Nic.

úterý 21. 2. 17
Přílohy k zápisu ze sborového shromáždění zkompletovány, můžeme odeslat.

pondělí 20. 2. 17
Začalo jednání se stavební firmou ohledně záchodku. Na rádiu Proglas rozhovor o bohoslužbách v Desertu.

neděle 19. 2. 17
Bohoslužby, hrál Dan S., nedělku měla Lydie Š., službu Vláďa Z. Výroční sborové shromáždění.

sobota 18. 2. 17
Zítra výroční sborové shromáždění.

pátek 17. 2. 17
Schůzka Husovických vřešťanů a po ní táborová schůze.

čtvrtek 16. 2. 17
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina.

středa 15. 2. 17
Ze dvorku mizí poslední zbytky sněhu.

úterý 14. 2. 17
Trojí porce, trojí trefa, tentokrát v Prostějově.

pondělí 13. 2. 17
Dopoledne rozhovor o Desertu pro radio Proglas, večer schůzka konfirmandů.

neděle 12. 2. 17
Ráno bohoslužby, nedělku měl Honza R., službu Milan S. Večer bohoslužba v klubu Desert, hostem byl Vladimír Zikmund, hrála kapela Teta a tři psi.

sobota 11. 2. 17
Paní farářová má chřipku. Kdy farář?

pátek 10. 2. 17
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 9. 2. 17
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina a po ní schůze staršovstva.

středa 8. 2. 17
Chystají se výběrová řízení na ředitele brněnského střediska Diakonie, a také na jednatele nakladatelství Kalich. Nechcete se někdo přihlásit?

úterý 7. 2. 17
Začala příprava festivalu Husovický dvorek, letos již 18. ročník.

pondělí 6. 2. 17
Konfirmandi o týden později.

neděle 5. 2. 17
Rodinné bohoslužby, na kytaru doprovázel Filip Ž., službu měla Petra S.

sobota 4. 2. 17
Obleva. V kanceláři schůze grantové komise synodní rady.

pátek 3. 2. 17
Pololetní prázdniny, ve srubu zkouška kapely.

čtvrtek 2. 2. 17
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina.

středa 1. 2. 17
Sborový víkend se koná 31. 3.- 2. 4. Je možno přihlašovat se na mail.

úterý 31. 1. 17
Děti dnes dostaly vysvědčení, ale pololetní prázdniny jsou až v pátek.

pondělí 30. 1. 17
Mrazy nepovolují, mrzne již několik týdnů.

neděle 29. 1. 17
Bohoslužby, nedělku měl Filip Ž., službu Honza R. Kafe.

sobota 28. 1. 17
Zítra další kázání na text z Janova evangelia.

pátek 27. 1. 17
Odpoledne schůzka Husovických vřešťanů, večer setkání zletilých, kde vyprávěl Ondřej Macek o Chráněném bydlení v Nosislavi.

čtvrtek 26. 1. 17
Farář včera a dnes na farářském kursu.

úterý 24. 1. 17
Přišel dopis od Tonyho.

pondělí 23. 1. 17
Schůzka konfirmandů.

neděle 22. 1. 17
Bohoslužby, nedělku měla Petra S., službu Mirka Š.

sobota 21. 1. 17
Ben S. zveřejnil fotky z prosincových nešporů. Pokud v dohledné době zveřejní i fotky z prosincového Desertu, dá se očekávat několik článků na husovickém webu v rychlém sledu. Děkujeme Benovi.

pátek 20. 1. 17
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 19. 1. 17
Trojí porce, trojí trefa v brněnském Desertu.

středa 18. 1. 17
Setkání zletilých bude 27. ledna, sborový víkend 31. 3.- 2. 4.

úterý 17. 1. 17
Exkurze semináře ZSV z gymnázia Elgartova v naší modlitebně, debata na tři čtvrtě hodiny. Český rozhlas na stanici Vltava vysílal v přímém přenosu koncertní provedení skladby Tomáše Vtípila.

pondělí 16. 1. 17
Z Úštěka děkují za náš dar. Poslali jsme jim totiž příspěvek na vybavení rekreačního objektu, můžete tam jet na dovolenou.

neděle 15. 1. 17
Bohoslužby, nedělku měla Eva R., službu Jirka S. Porada rodičů konfirmandů. Kafe.

sobota 14. 1. 17
Včera zemřel farář Josef Veselý. V březnu by mu bylo 103 let. Pohřeb se koná v pátek 20. ledna v 16 hod v Blahoslavově domě.

pátek 13. 1. 17
Schůzka Husovických vřešťanů.

čtvrtek 12. 1. 17
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina a po ní schůze staršovstva.

středa 11. 1. 17
Zítra schůze staršovstva.

úterý 10. 1. 17
Tu společnost, co nám dodávala plyn, spolkl ČEZ.

pondělí 9. 1. 17
Farář povyprávěl o bohoslužbách v Desertu na pastorálce v Olomouci.

neděle 8. 1. 17
Ráno bohoslužby, nedělku měla Lydie Š., službu Štěpán M. Večer Bohoslužba Desert, hostem byl farář Jan Keller a hrála kapela Tingltangl.

sobota 7. 1. 17
Svatba Lucie Š. a Marka Z. Tímto začala svatební sezóna, ale jinak drsné mrazy.

pátek 6. 1. 17
Svátek Zjevení Páně slavily děti na své schůzce - vyprávěli jsme si o Ježíšově křtu.

čtvrtek 5. 1. 17
Odpoledne schůzka mládeže, večer biblická hodina.

středa 4. 1. 17
Ve srubu zkouška kapely.

úterý 3. 1. 17
Skončily prázdniny, nastaly všední dny.

pondělí 2. 1. 17
Čtenářům Husovického deníku přejeme vše dobré v roce 2017.

neděle 1. 1. 17
Novoroční bohoslužby, vysluhování večeře Páně. Hrála Alice P., službu měla Mirka Š.
pouze text