SEDMDESÁTÁ TŘETÍ BOHOSLUŽBA DESERT - 13. 4. 2014

Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké. Kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké. (Lk 16,10)

Milí přátelé, je v tomhle státě korupce? Je. Dějí se podvody? Dějí. Krade se? Krade. Znáte spoustu vypočítavců, kteří si chtějí jen nahrabat pro sebe? Znáte.

Nemusím snad líčit, jak tohle všechno zhoršuje naše životní podmínky, život společnosti, jak tyhle případy ničí důvěru nejen ve fungování demokracie, ale i důvěru v obyčejnou lidskou poctivost. To je možná dnes to nejsmutnější, že totiž důvěra mezi lidmi je poškozena.

Aby náležitě vyniklo, v jakém marasmu se nalézáme, srovnejte si s tím tuhle příhodu: V roce 1917, za bolševické revoluce, byl T. G. Masaryk v Rusku. A když šel po ulici, strhla se přestřelka a nebylo kam se schovat. Masaryk hledal útočiště v blízkém hotelu, ale když se dobýval dovnitř, vrátný se ho ptal – jste náš host? A T. G. Masaryk – přestože šlo o život – nechtěl lhát, ani v tuhle chvíli, a proto odpověděl, že jejich host není... Nakonec to dopadlo dobře, nějak se domluvili, ale jde o něco jiného: Cítíte tu mravní sílu člověka, který jedná čestně a pravdivě, přestože by se na něj nikdo nemohl zlobit, kdyby v tu chvíli zalhal?

Člověk, který mluví pravdu, který má vyvinuté svědomí, ten je pak pro ostatní stoprocentně spolehlivý a důvěryhodný. Takový člověk napomáhá naší důvěře, životní podmínky zlepšuje, působí mezi lidmi pozitivně.

Já nevím, na jakých duchovních ideálech se orientuje ten, kdo si říká o úplatek. Vím jen, že Masaryk se orientoval na Ježíšovi. Ježíš říká: Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké. Kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké. A o to tu běží a k tomu vás chci povzbudit: Buďme poctiví i v malých věcech, i když nás nikdo nehlídá. Mluvme pravdu, i když se zdá nevýhodná. Ona se zhodnotí později. Buďme věrní i v malých, obyčejných věcech. Držme slovo. Ať je na nás spoleh, ať nám lidi věří. Nejhorší je, když si lidi nevěří, když se na nic nedá spolehnout, když nic neplatí, když je všude plno lži a podvodu. Nebuďte jako stádo, nebuďte jako ostatní. Poctivost, spolehlivost – to je to, co nám všem dnes tak zoufale chybí.

Ježíšovo slovo ať nás tedy inspiruje k novému začátku. Každý začněme u sebe. Uvidíte, že poctivost, pravdomluvost a spolehlivost přináší nakonec člověku tu největší radost. Neboť lidi spolehlivé mají druzí rádi. Nespolehlivé rádi nemají. Člověk nepoctivý nemůže se nakonec ani radovat a veselit, neboť pořád musí být ve střehu, aby se na jeho nepoctivost nepřišlo. Člověk poctivý může se radovat a veselit, jako ptactvo nebeské, jako lilie polní. Buďme tedy spolehliví už i v drobnostech, tak obstojíme i ve věcech velkých, v otázkách života a smrti. Amen