TŘETÍ BOHOSLUŽBA DESERT - 12. 11. 2006

BEZOHLEDNOST SVINSKÁ

Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás. (Mt 7,6b)

Vážení přátelé, kdo z nás je svině?

Není to ten, kdo je špinavý, zanedbaný a divně chrochtá. Takový (když už) nazývá se spíše prasetem, a navíc - v jeho srdci může zářit diamant, perlička na dně. Možná vzbuzuje náš soucit, možná hnus, zejména jestliže zapáchá, avšak vůně jeho života může být Bohu milá, neboť i člověk zmazaný může být dobrým přítelem, žít ve vděčnosti a milosrdenství, žít víru, lásku, naději.

Jiný zas může být čunětem i ve vysoké společnosti, ať už nedbá zvyků hygienických, či zásad etikety. Jestli něco vzbuzuje, tak nejspíš posměch, ale jedno je zajímavé - čuněti bývá leccos odpuštěno. Ne že by nám takový člověk musel být sympatický, ale býváme ochotni nad ním mávnout rukou, stočit pohled jinam, pokrčit rameny a jít si po svých. Čuně nebývá společensky nebezpečné.

Horší než čuně jest však prasák! Jestliže rozmanité čuňačinky jsme ochotni ještě shovívavě tolerovat, pak prasáctví už přerostlo únosnou mez! Prasák již ubližuje! Pravděpodobně myslí hlavně na sebe a svá potěšení. Zajímavé je, že prasáci se vyskytují výhradně mezi muži, o prasačce ještě jsem neslyšel. I když, kdo ví... nějakou prasárnu může spáchat i žena něžná...

Další případ, velmi aktuální, vy můžete být Čunkem! Vzhledem k rozmanitosti názorů a také vývoji, kterým jistě tato záležitost projde, nechávám možnost býti Čunkem otevřenou. Však se ještě ukáže, co to vlastně znamená!

Ja, tschechische Sweinerei!! Byla to jen nadávka? Sprostá pomluva? Ptejme se znovu - kdo z lidí je svině?

Neházejte jim perly, říká Ježíš, nohama je zašlapou, otočí se a roztrhají vás. Tady už jde o něco zásadního, tady jde přímo o život! Opravdové svinstvo je nejspíš bezohlednost vůči tomu, co je dobré, krásné a vzácné; opravdové svinstvo je bezohlednost vůči člověku. Pohrdání, neúcta; zpupná agrese, výsměch. Není v nás této bezohlednosti příliš? Nestává se nám svinstvo něčím běžným? Nepohrdáme tím nejkrásnějším, perlami života? Nezašlapáváme do země svou vlastní cenu? Neotáčíme se proti druhým? Netrháme je na kusy?

Ano, právě to se často děje. Ale co s tím? Co proti svinstvu?

V odpověď rozhodím zde několik perel, jak mi zazářily z evangelia. Ne, nemyslím si, že právě vy byste byli těmi, kdo je zašlapou a otočí se proti mně.

Co tedy proti svinstvu?

Přát lidem dobré. Vážit si krásného a cenného lidského počínání. Mít v úctě druhého. Přijímat boží lásku. Žít v milosrdenství a podporovat, co pokládáme za správné. Chovat se ohleduplně, cenit si krásných okamžiků. Být solidární, zastávat se bezbranných. Dbát na potřeby druhých. Rozdávat radost, šířit naději. Nebýt svině, být člověk.

Vždyť nakonec před nás Ježíš ty perly hodil. Amen