DVACÁTÁ PÁTÁ BOHOSLUŽBA DESERT - 8. 3. 2009

JEDEN ROVNÁ SE DVA

Milí přátelé,

existuje Bůh? Sám o sobě, Bůh bez člověka? Je-li to Bůh, pak to samozřejmě musíme připustit, ale je zajímavé, že bible vždycky mluví o Bohu jen v souvislosti s člověkem. Snad jenom v 1. kapitole Genese se Duch vznáší nad vodami a nikde nic, ale i to je jen začátek příběhu o stvoření, a tedy o člověku. Boha bez člověka si těžko představit, to my lidé přece o něm vyprávíme, a jeho jméno je právěže „Jsem, který jsem s vámi“. Bůh není sám, je s námi, je s tebou. Tohle pak i událost Krista chce zdůraznit, Ježíš dostává prorocké jméno Immanuel, což znamená: Bůh s námi. Bůh je ve vztahu.

Ale pojďme dál: Existuje člověk? Člověk sám, člověk bez Boha? Leckdo řekne, že ano, člověk tu je, Boha nepotřebuje, ale nebuďme krátkozrací - člověk bez Boha prostě není. Vždyť my sami jsme si život nedali, sami sebe jsme nevymysleli, my jsme se dostali darem, jsme sami sobě zázrakem i záhadou. Nejsme stvořitelé, jsme stvoření. Život je boží dar. Člověk je tedy též ve vztahu - a ten by se mohl projevovat přinejmenším vděčností, ale třebas i pravdivostí a milosrdenstvím, jak opět událost Krista vyjadřuje. Kde člověk nežije vděčně, pravdivě a milosrdně, přestává být člověkem.

A do třetice: Existuje člověk? Sám o sobě? Bez druhého člověka, bez svého bližního? Těžko. Jak by člověk vznikl, kdyby byl sám? A jak by přežil, jak by žil? Ne, člověk není sám o sobě, vždyť už biologicky se vyskytuje ve dvojím provedení, a to zcela jasně znamená - je stvořen pro vztah. Ten velký zázrak, že člověk je muž a žena - anebo řekněme - žena a muž, signalizuje jasně, že život nelze žít jen pro sebe sama, ale ve vztahu k bližnímu. Naše tvář je tu pro druhé, všechno naše umění a naše dovednosti mají svůj smysl ve vztahu k druhým.

A proto se radujme - nejsme nikdo sám! Radujme se muži, že máme své ženy, radujme se ženy, že máme své muže! Radujme se všichni, že máme kolem sebe přátele, radujme se všichni, že ani Bůh není sám, ale je s každým z nás! Tak ať hraje ta kapela, co zpívá písně o lásce! Amen