ČTRNÁCTÁ BOHOSLUŽBA DESERT - 9. 12. 2007

HAPPY BIRTHDAY

Vážení přátelé,

využívám situace a protestuji zde proti invazi! Protestuji proti invazi vánočních dědků! Ano, jsme svědky pokusu o krádež Vánoc, o okupaci našich duchovních tradic.

Začal to už dědek Mikuláš, sněhobílý přidělovač pomerančů, brambor a uhlí. Jeho dílo nikdy nebylo korunováno úspěchem, on snad ani nemá příliš zákeřné ambice, neboť přichází vždy příliš brzy a za ty tři týdny se na něj do Vánoc v pohodě zapomene.

Pak ovšem přišel import z Východu, další sněhobílec - děda Mráz. Jeho šance na úspěch byly naštěstí mizivé, neboť fedrován bolševickými ideology hnusil se prostému českému lidu a zůstával zcela neškodný uzavřen v kultovní pohádce o Mrazíkovi. Větší úspěchy nikdy neslavil, přicházel pravidelně s křížkem po funuse, nejspíš kolem Silvestra či Nového roku - a jeho existenci nikdy nikdo vážně nebral.

Ale pozor! V posledních časech nastává drama, přichází import ze Západu, třetí a nejmocnější vánoční dědek - třetí sněhobílý geront, americko-hollywoodský producent štěstí, který útočí přímo na podstatu Vánoc: Svatý Klaus! A hle, daří se mu v našich časech, je úspěšný v našich podmínkách, neboť ruku v ruce s ním kráčí mocný spojenec, totiž obchod, komerčně-mediální masáž, které slabší nátury podléhají a bezradně kolaborují na okupaci klasických českých vánoc, na výprodeji betlémského příběhu.

Přátelé, já protestuji! Pryč s kultem kouzelných sněhobílých! Nenechme si udělat z Vánoc komerční pohádku! Tady nejde ani o kouzla, ani o distribuci štěstí, o žádná dobračiska, která vám helfnou, nebo vás šťastně odmění. Tady jde o bezbranné dítě, chlapečka v plenkách, tedy o to, co teprve přichází a roste, co teprve bude! Tady nejde o to, nechat se obsloužit, tady jde o naši naději, o smysl našeho života! Ať jsme mladí nebo důchodci, ať jsi dívka v rozpuku nebo vrásčitá babka, můžeme se soustředit na betlémské dítě, chudé a bezbranné, a přece důležité a nejdůležitější, protože v něm můžeme poznat cestu, pravdu i život.

Rozumějte, já zde nehoruji proti úctě ke stáří, kéž by stáří bylo kouzelné, já tu horuji pro naději. A klasické české vánoce, s bezbranným dítětem v jesličkách, s narozeným Ježíšem, Spasitelem světa, Spasitelem i nás samotných, ty si nenechejme nikdy vzít. Betlémský vánoční příběh mluví o tom, že přichází Láska, přichází Pravda, jasná hvězda jitřní. Alfa i Omega, počátek i konec. Ať žije! Ať přijde! Amen