STÁ BOHOSLUŽBA DESERT - 12. 11. 2017

Věrný přítel je pevná ochrana. Kdo ho našel, nalezl poklad. Věrný přítel je k nezaplacení. Ničím nelze vyvážit jeho cenu. Věrný přítel je elixír života. Najdou ho jen ti, kdo mají bázeň před Hospodinem. (Sir 6,14-17)

Rodiče si nevybíráme, příbuzné si taky nevybíráme, ale přátele – ty ano, ty si vybíráme. A je to tak správně. Věrný přítel je pevná ochrana. Kdo ho našel, nalezl poklad. Přátel máme většinou spoustu, ale věrný přítel? Jde právě o onu věrnost; to je něco, co není samozřejmé a čeho je třeba velice si vážit. Věrnost přátelství se osvědčuje právě tehdy, ocitneme-li se v nouzi, v nesnázích, v ponížení. Právě tehdy přátele nejvíce potřebujeme, a právě tehdy se nám jich většinou zoufale nedostává. Věrný přítel nás ochrání, poskytne nám útěchu, pomoc, nabídne něco ze sebe pro náš pocit bezpečí, pro naše pozitivní vnímání věcí, které by jinak bylo velmi obtížné. Kdo našel takového přítele, někoho, s nímž se cítíme v bezpečí, ten nalezl poklad. A samozřejmě, můžeme to (a měli bychom to) i otočit: Chci-li být já někomu věrným přítelem, nesmím ho zradit v jeho nouzi, v jeho nesnázích, v jeho ponížení. Dobré a věrné přátelství je poklad, je nesmírně cenné, je to vlastně jedna z nejcennějších záležitostí v lidském životě.

Věrný přítel je k nezaplacení. Ničím nelze vyvážit jeho cenu. Někdy se zdá, jako by se všechno dalo zaplatit. Vzdělání, zážitky, úspěch, nadstandardní péči, místo v dějinách, cokoliv. Ale pozor, ty nejzákladnější a nejdůležitější a nejkrásnější věci si koupit nemůžete. Spokojené manželství, hodné děti, věrné přátele. To si nemůže koupit ani Babiš. To si nemůže koupit prostě nikdo. To jsou dlouhodobé záležitosti, na kterých se musí denodenně pracovat, to je otázka celoživotního úsilí, celoživotních postojů v každém okamžiku, v každé vteřině našeho života. Věrní přátelé jsou k nezaplacení, ničím nelze vyvážit jejich cenu. Ničím! To "ničím" je zajímavé. Nejen penězi, ale vůbec ničím! Jako by věrnost přátelství byla zde tou nejvyšší hodnotou, kterou si lze představit. Možná to zní trošku překvapivě, ale něco na tom je: Když vám manželství začne haprovat, když vás děti začnou trápit, když vás zdraví začne opouštět, když se děje cokoli, na co nestačíte, pak potřebujete někoho, komu se můžete svěřit, na koho se můžete s důvěrou obrátit, u koho můžete hledat bezpečí a pomoc.

Věrný přítel je elixír života. Jistě rozumíme, co se tu chce říci, ale přece jen se mi ten překlad zdál poněkud rozvolněný, tak jsem se podíval do Septuaginty, co tam je – a ono je tam slovo "farmakos", což nám jistě hned připomene farmaceutický průmysl, a nejspíš psychofarmaka, ale ve staré řečtině slovo farmakos znamenalo původně "kouzelník". Věrný přítel je tedy kouzelník života, je tím nejlepším lékem. Věrný přítel je elixír života, nakonec se mi ten překlad líbí – to přece zná každý, kdo měl někdy depku a potřeboval někoho, s kým zajít na pivo. Věrný přítel tě povzbudí, rozveselí, restartuje.

Verš ovšem pokračuje překvapivou piruetkou – věrný přítel je elixír života, najdou ho jen ti, kdo mají bázeň před Hospodinem. Zdá se vám to taky úzkoprse zbožné? Copak věrného přítele nemůže najít kdokoli?

Jistěže může, ale v tom je právě ten vtip, že kdo se nalézá ve věrném přátelství, ten se tímto způsobem nějak nalézá i v bázni boží, bázni před Hospodinem. Věrné přátelství je kus – a podstatný kus – božího díla s člověkem, božího díla mezi lidmi.

Nevěříte?

Tak tedy slyšme: Už vás nenazývám služebníky, nazývám vás přáteli, tak to říká Ježíš podle Janova evangelia. A na jiném místě: Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. To je velmi zásadní. Boží dílo s člověkem, boží dílo v Kristu, už se neděje na bázi Panovník a služebníci, nýbrž v rovině přátelství. Skrze přátelství koná Bůh své dílo mezi námi.

Věrné přátelství je takto obrovskou hodnotou samo o sobě. Nicméně je-li přátelství opravdu pevné a obstojí i ve zkouškách času, tak má také svůj obsah, kterým odkazuje právě k bázni boží. Přátelská věrnost, dlouhodobá pevnost vztahu, to je cosi, co je projevem věrnosti boží, a co předpokládá naši elementární důvěru, nějakou základní úctu k životu, k pravdivosti života. A tedy co předpokládá starozákonně řečeno bázeň před Hospodinem.

Tato bázeň před Hospodinem pak působí, že přátelství může být upřímné. Kdo se bojí Hospodina, je upřímný ve svém přátelství, neboť bližního posuzuje jako sebe samého. Jako očekáváme pochopení pro slabosti svoje, tak také můžeme mít pochopení pro slabosti svých přátel. A jako jsme pravdiví i milosrdní k sobě, tak také žádáme, aby naši přátelé byli pravdiví a milosrdní k nám. Nechceme přátele pochlebníčky nebo lháře, chceme přátele upřímné.

Kristus nás nazval svými přáteli. A za nás, své přátele, položil život. Právě proto, a tím spíše, můžeme se k němu i my obracet s důvěrou jako ke svému věrnému příteli. Vždyť i o něm, a právě o něm, ten dnešní text svědčí: Věrný přítel je pevná ochrana. Kdo ho našel, nalezl poklad. Věrný přítel je k nezaplacení. Ničím nelze vyvážit jeho cenu. Věrný přítel je elixír života. Najdou ho jen ti, kdo mají bázeň před Hospodinem. Amen